top of page

בעקבות פנייתנו: תוקנה הצפת מי ביוב בתל שבע


תל שבע
תל שבע. Photo by Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel, CC BY 2.5

ב-20.9.2022 פנינו למועצה המקומית תל שבע ולתאגיד המים נווה מדבר בדרישה לטפל בהצפת מי ביוב מבורות הספיגה הסמוכים ליישוב. הצפת מי הביוב גרמה למפגע תברואתי וסביבתי, ולפגיעה באיכות החיים של התושבים. לטענת התושבים, שאיבה עתית של מי הביוב המצטברים בבור הספיגה ובשטח הפתוח באמצעות ביובית לא הובילה להטבה במצב לאורך זמן, וימים ספורים לאחר ביצוע שאיבה הצפת הביוב שבה ומתרחשת.


בפנייה ציינה עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, כי תאגיד המים והמועצה המקומית מחויבים על פי דין לפעול כדי למנוע מפגעים אלה באמצעות תחזוקה ושדרוג של תשתית הביוב ובורות הספיגה, ולטפל בהם וללא דיחוי ובאופן יסודי.עדכון, אוקטובר 2022: בעקבות פנייתנו בוצעו במקום עבודות שאיבה, וחברת המים התחייבה לבצע עבודות תשתית שימנעו את סתימת בורות הביוב ואת ההצפות.Commentaires


bottom of page