top of page

זוהי אזעקת אמת


בלי דמוקרטיה אין זכויות אדם. כיכר הבימה ת"א, 7.1 בשעה 19:00

חברות וחברים יקרים,

השר להרס הדמוקרטיה מטעם נתניהו, יריב לוין, הכריז אמש על שינוי שיטת המשטר בישראל. מהפרדת רשויות ואיזונים ובלמים – לחיסול העצמאות של בתי המשפט ולשלטון ללא מצרים; משופטים מקצועיים לשופטים מטעם; ומשלטון שחייב להציג הצדקות למעשיו – לשלטון שמותר לו לנהוג בשרירות ובקפריזיות.

זו לא הגזמה ולא איום – יריב לוין מציג תכנית להפיכה משטרית שבסיומה המרחב הדמוקרטי בישראל, שהיה מצומצם עוד לפני הבחירות, ישתנה לבלי הכר. מדינה שבה לא יהיה לאזרחיות ולאזרחים מגן מפני שרירות ועריצות של השלטון, ושבה יירמסו זכויות האדם של כולנו. זה אפילו לא מדרון חלקלק, זו תהום שיהיה קשה לצאת ממנה.

המשפטניות והמשפטנים שלנו באגודה לזכויות האזרח הכינו הסבר תמציתי על כל אחת מהגזירות של לוין והמשמעות שלה על זכויות האדם והדמוקרטיה – קראו באתר שלנו כאן.

אני מניחה שרבים מכם דואגים, חוששים ומיואשים. זוהי העת להתנגדות. לנו כאזרחים ואזרחיות שמורה הזכות להביע את מחאתנו, וזו השעה לעשות זאת. אנחנו באגודה לזכויות האזרח ניאבק יחד עם כל החברה האזרחית בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לשמור על הדמוקרטיה בישראל.

בעת הקשה הזו, אני קוראת לכן להיות איתנו. הצטרפו אלינו מחרתיים, מוצאי שבת, בשעה 19:00 להפגנת הארגונים בכיכר הבימה. אני אהיה בין הדוברות והדוברים באירוע כדי להגיד לממשלה – זכויות האדם הן שלנו, הממשלה אינה יכולה למכור אותן במכירת החיסול של הדמוקרטיה.


אנו עומדות ועומדים בפני חודשים קשים מאוד. אנו באגודה נהיה כאן בכל זמן ובכל הזירות כדי להשמיע את קול הצדק, השוויון וזכויות האדם.

נועה סתת

שלכן ושלכם,


נועה סתת

מנכ"לית

Comments


bottom of page