top of page

על הבולמוס להשמדת מערכת המשפט


מאבק חירום להגנה על הדמוקרטיה

חברות וחברים יקרים,


מאז אמש, עת פורסמו טיוטות תזכירי החוק של יריב לוין, עסקנו בקריאתם, והחושך גדול משחשבנו. משמעות ההצעות היא השתלטות מוחלטת של הממשלה על מערכת המשפט, ואם יעברו – הן יהפכו את ישראל לדמוקרטיה חלולה בלבד.


אנחנו באגודה לזכויות האזרח התרענו כבר לפני כעשור שמשהו לא טוב קורה לדמוקרטיה בישראל. אבל גם בשיא החקיקה האנטי דמוקרטית בכנסות הקודמות, ולמעשה, בכל 30 שנותיי כיועץ המשפטי של האגודה, לא זכורה לי התקפה כה ממשית, כה הרסנית וכה דרמטית על מערכת המשפט ועל אופייה של ישראל כמדינה דמוקרטית.


השלב הראשון ב"רפורמת המשילות" הוא תיקונים לחוק יסוד: השפיטה ולחוק בתי המשפט. בין השינויים המוצעים:

  • שינוי שיטת הסניוריטי במינוי נשיא בית המשפט העליון, כך שהממשלה תוכל למנות נשיא השותף להשקפת עולמה, ואפילו נשיא חיצוני שלא היה שופט בבית המשפט העליון כלל.

  • שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, באופן שיעניק לממשלה שליטה מוחלטת בבחירת השופטים בכלל ושופטי ביהמ"ש העליון בפרט.

  • שימוע ציבורי לשופטים בפני ועדת החוקה בכנסת כחלק מהליך המינוי, שמשמעותו העמקת המעורבות הפוליטית במינוי השופטים וקיום של מעין "משפט שדה" למועמדים לעליון, שבו ייחקרו המועמדים על השקפותיהם ועמדותיהם בנושאים פוליטיים ובנושאים שנויים במחלוקת.

לצד כל אלה, הודיע יריב לוין בשבוע שעבר על כוונתו לחוקק את פסקת ההתגברות, לבטל את עילת הסבירות ולשנות את מעמדם של היועצים המשפטיים.


הבולמוס שאוחז בשר המשפטים יריב לוין וביו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן להשמיד את מערכת המשפט יוביל, באופן ודאי, לפגיעה אנושה בזכויות האדם. בשלב ראשון – של החלשים ביותר בחברה, ואחר כך של כולנו.


אנחנו באגודה מוכנים ונחושים מאי פעם להיאבק בהפיכה המסוכנת הזאת בכל הכלים העומדים לרשותנו, ומזמינים את כולכם.ן להצטרף למאבק.

עו"ד דן יקיר

שלכן ושלכם,


דן יקיר

היועץ המשפטי


Comentários


bottom of page