top of page

לאפשר לעובדים להגיש תלונה מקוונת על מעסיק בערבית


אילוסטרציה
© Gaudilab | Dreamstime.com

אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה מעמיד לרשות העובדות והעובדים אפשרות להגיש תלונה מקוונת על מעסיקים בשל הפרת חוקי העבודה. לארגון קו לעובד ולאגודה לזכויות האזרח הגיעו תלונות של עובדים מקרב האוכלוסייה הערבית ועובדים פלסטינים מהשטחים על כך שהאתר מתורגם לערבית באופן חלקי, רק לצורך קבלת מידע, אך לא לצורך מילוי הטופס המקוון להגשת תלונה על מעסיק.


ב-31.1.2023 פנינו יחד עם קו לעובד לזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, בבקשה שיפעלו בהקדם להנגשת השירות המקוון להגשת תלונה בשפה הערבית. עו"ד רע'דה עואד ציינה בפנייה כי עובדים פלסטינים מהשטחים ועובדים ערבים אזרחי ישראל חשופים יותר לפגיעה בזכויותיהם בהשוואה לעובדים יהודים, וכי רבים מבני ובנות החברה הערבית בישראל אינם שולטים בשפה העברית על בוריה. היעדר האפשרות להגיש תלונה מקוונת בערבית פוגעת ביכולתם של העובדות והעובדים לעמוד על זכויותיהם, ומעמיקה את הפער ואת אי השוויון.
Comentarios


bottom of page