top of page

חסימת מגיבים ומחיקת תגובות בחשבונות של נבחרי ציבור ברשתות החברתיות


אילוסטרציה
© Pressureua | Dreamstime.com

נבחרי ציבור רבים משתמשים בחשבונותיהם ברשתות החברתיות למטרות ציבוריות: על מנת להביע את עמדותיהם, להגיב לאירועי היום, לפרסם את פועלם ולתקשר עם הציבור הרחב בנושאים שונים. מתלונה שהגיעה לאחרונה לאגודה לזכויות האזרח עולה, כי נבחרי ציבור ממשיכים לחסום גולשים המביעים עמדה שלילית או ביקורת כלפי נבחר הציבור או עמדותיו - בניגוד לקריטריונים שהתווה מבקר המדינה, ובניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הקודם.


ב-23.5.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה, בבקשה שתפעל לפרסום הנחיות לנבחרי ציבור, המגבילות את הנסיבות שבהן הם יכולים לחסום גולשים או למחוק תגובות בחשבונותיהם ברשתות החברתיות. בפנייה הזכירה עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, את מעמדו החוקתי של חופש הביטוי ואת ההגנה הרחבה עליו בדין הישראלי, וטענה כי חסימת האפשרות להתבטא בזירות אלה בשל הבעת עמדה שלילית יוצרת הטיה של השיח, פוגעת בחופש הביטוי של הפרט שנחסם ושל יתר המגיבים, ויוצרת אפקט מצנן מפני השמעת דעות שנויות במחלוקת.


עו"ד שאער ציינה כי בשנה שעברה, בעקבות עתירה לבג"ץ, הודיע היועץ המשפטי לממשלה דאז כי מתקיימת עבודת מטה, שבסופה תחליט היועמ"שית לממשלה אם לקבוע הנחיות בנושא, ומה יהיה תוכנן. אולם כחצי שנה חלפה מאז המועד שבו אמורה הייתה עבודת המטה להסתיים, וטרם פורסמה הנחייה או החלטה. העובדה שהתופעה חוזרת ונשנית מחייבת את התערבות הייעוץ המשפטי בעניין, כדי למנוע התנהלות נבחרי ציבור תוך פגיעה שלא כדין בחופש הביטוי.

Comments


bottom of page