top of page

ממשלת אי סבירות קיצונית


החלשת התקשורת העצמאית לטובת ערוצי השלטון, העלמת נשים מתפקידי מפתח, מליציות חמושות כפופות לבן גביר, סגירת הרשות למעמד האישה, סיפוח השטחים, הזנחת גל הרציחות והפשיעה בחברה הערבית, פיקוח על מורים ותכנים דמוקרטים, הפקרת הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות

חברות וחברים יקרים,


זו לא עילת הסבירות, זו ממשלה שאינה סבירה!

כבר חצי שנה שהם קמים בבוקר בשביל לפגוע בזכויות אדם ובדמוקרטיה:


- סירוס הרשות השופטת

- סיפוח השטחים

- סגירת הרשות למעמד האישה

- הזנחת גל הרציחות והפשיעה בחברה הערבית

- החלשת התקשורת העצמאית לטובת ערוצי השלטון

- פיקוח על מורים ותכנים דמוקרטים

- מליציות חמושות כפופות לבן גביר

- העלמת נשים מתפקידי מפתח

- הפקרת הסיוע לאוכלוסיות מוחלשות

חוסר האחריות של הממשלה והזלזול שלה בסיכונים האדירים לביטחון, לבריאות, לכלכלה, וליחסי החוץ הכרוכים בהמשך קידום האג'נדה האנטי-דמוקרטית מעוררים חרדה והשתאות.


שעות לפני ההצבעה על ביטול עילת הסבירות הוצאנו היום פנייה לקראת עתירה לבג"ץ. היום הקשה הזה הוא הזדמנות להביט אחורה אל התהליכים האנטי-דמוקרטיים, וקדימה אל המשך המאבק.

דמוקרטיה אינה מצב בינארי, ואין רגע אחד בו ישראל תהפוך מדמוקרטיה לדיקטטורה. עשרות שנים של כיבוש בהן ישראל שולטת במיליונים שאין להם זכות בחירה הם פגיעה מובהקת בדמוקרטיה. בנוסף לכך, בעשור האחרון העבירו ממשלות קודמות חוקים שפגעו במרקם הדמוקרטי ובשוויון, כדוגמת חוק העמותות וחוק הלאום. אך הממשלה הנוכחית הקצינה את המגמות הללו בסדרי גודל. היא פרסה באופן מלא וברור את כוונתה לפגוע בעצמאות השיפוטית ובמוסדות, כך שהדמוקרטיה בישראל תהפוך לחלולה ולחסרת משמעות.

אבל הדרך להגשמת החזון המבעית של הממשלה עוד ארוכה. ההשתתפות הרחבה והמתמשכת של הציבור במחאה היא חסרת תקדים, והיא הנכס המרכזי שיוביל אותנו בהמשך המאבק. האסטרטגיה ברורה: עלינו לנהל קרב נחוש על המנגנונים הדמוקרטיים הקיימים, ולהיאבק להרחיב ולשפר אותם.

כל מי שעסקה בקידום צדק ושוויון יודעת שהדרך רצופה בכישלונות. המבחן האמיתי הוא היכולת שלנו לקום מהכישלון, להפיק לקחים, ולמצוא כוחות, אנרגיה, יצירתיות, ורעיונות חדשים כדי להמשיך במאבק.

המחנה הליברלי בהיסטוריה ניהל וניצח מאבקים שנתפסו כחסרי סיכוי נגד העבדות, בעד זכות בחירה לנשים, נגד הומופוביה. אנחנו ערוכים, מודעים וחזקים יותר מבכל עת בהיסטוריה כדי לנצח גם את המאבק בגל הפופוליסטי הזה. המשבר הדמוקרטי הוא ההזדמנות הטובה ביותר שהיתה לנו בעשורים האחרונים לבנות בישראל דמוקרטיה שוויונית אמיתית. נסתכל על המציאות באומץ ונמשיך במאבק.


שלכם ושלכן,


נועה סתת,

מנכ"לית


Comments


bottom of page