top of page

בדרך למשטרת מחשבות: הצעה להפליל "צריכה שיטתית וממושכת" של פרסומי טרור


אילוסטרציה
© Pandit Chanthong | Dreamstime.com

ב-19.10.2023 שלחנו למשרד המשפטים הערות על תזכיר חוק, המבקש לקבוע כי "צריכה שיטתית וממושכת" של פרסומים מסוימים של ארגוני טרור תיחשב לעבירה פלילית. התנגדנו לכוונה לחוקק חוק כל כך קיצוני ואנטי-דמוקרטי, שלמיטב בדיקתנו אין דומה לו באף מדינה דמוקרטית.

במכתב ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, כי "אין חולק על הצורך להיאבק בטרור, ולסכל טרור, אך האמצעי שמוצע מרחיק לכת, קיצוני ומבטא תפיסה אנטי דמוקרטית שלפיה ניתן לשלול חירותו של אדם גם בלי שהוא ביצע פעולה אקטיבית כלשהי, שאסורה בחוק. כמו כן, מדובר באיסור מכשיל, עמום, שעשוי לסבך אדם בהאשמות, ואף בקונטקסט של טרור, על לא עוול בכפו."


עו"ד גן-מור הסביר כי ההצעה תוביל להפללה של אזרחים שומרי חוק, ועוד בעבירות טרור, בלי שעשו באופן אקטיבי דבר המנוגד לחוק. כך למשל, עשויים להיחשד בצריכת פרסומי טרור: אדם שחבר בקבוצת פייסבוק שכונתית, שמישהו בה חולק סרטונים שמתעדים ביצוע מעשי טרור; אדם שחבר בקבוצת WhatsApp משפחתית, שדודו מפרסם בה מפעם לפעם דברי שבח למעשי טרור – גם אם אותו אדם כלל לא שותף להשקפות הקיצוניות של דודו; צעירה העוקבת אחר משפיענית רשת מחו"ל שמפרסמת פרסומים היתוליים, ובעת מלחמה מתחילה להשתמש בפלטפורמה שלה לדברי שבח לטרור; בלוגרית שמתחילה לעקוב אחר אתר חדשות המביא תמונות מעזה, כדי לקבל מידע שהיא אינה מקבלת מכלי התקשורת בישראל; חוקר הקורא מאמרים עיוניים ובמהלך הקריאה מתברר לו שהם כוללים גם דברי שבח ואהדה למעשה טרור; ועוד.


"אנו מבינים את הצורך להיאבק בדוקטרינציה ובשטיפת מוח של גורמי טרור", נכתב בפנייה, אך הדרך לעשות זאת היא להעמיד לדין את מי שמסית לאלימות ולטרור או משבח טרור, או הסרת אותם פרסומים בדרכים החוקיות, ולא על ידי הפללת אנשים שלא עשו דבר מלבד זה שהם נחשפו לפרסומים אלו ברשתות החברתיות או ברשת האינטרנט. ענישה בגין צריכת פרסומים אסורים שפרסמו אחרים, ולא בגין מעשים, מקרבת אותנו לשיטת משטר שבה משטרת מחשבות, ואשר בה אנשים יכולים להינעל מאחורי סורג ובריח רק בשל החשש ממה שמתחולל אצלם בראש".
ההערות נכתבו בסיוע המתמחה אלזה בונייהComments


bottom of page