top of page

פלסטינים ששוהים בישראל עם היתרי איחוד משפחות והיתרי רווחה


אילוסטרציה

פנינו לרשויות הצבא ולמשטרה בעניינם של פלסטינים ששוהים בישראל בהיתרי איחוד משפחות ובהיתרי רווחה (היתרי רווחה ניתנים לפלסטינים שלחייהם נשקפת סכנה בשטחי הרשות, ובהם להט''בים, נשים מאוימות ברצח על רקע מגדרי, ועוד). ביקשנו להימנע מגירושם לשטחי הרשות בעת המלחמה. כמו כן ביקשנו, יחד עם היא"ס, לחדש היתרי רווחה שפוקעים בימים אלה ולתת היתרים זמניים למי שבקשתם תלויה ועומדת.


בתגובה לפנייתנו הבהיר משרד המשפטים כי אין כוונה לגרש לשטחי הרשות פלסטינים הנמנים על "אוכלוסיות מיוחדות", ובהם מי שמחזיקים בהיתרי איחוד משפחות ובהיתרי רווחה.
Comments


bottom of page