top of page

לחקור את השר בן גביר על הסתה וזילות בית המשפט


איתמר בן גביר
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

בעקבות דבריו החמורים של איתמר בן-גביר כלפי שופט בית המשפט המחוזי ערפאת טאהא, פנינו ב-26.10.2023 ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה בדרישה לחקור את השר על הסתה וזילות בית המשפט.


השופט טאהא דן בהארכת מעצר של אזרחית ערביה שחשודה בעבירות ביטוי בשל פרסומים שפרסמה ברשת חברתית. השופט לא חסך ביקורת מן הביטויים שפורסמו, אך לא מצא בחומר הראיות עילה להאריך את מעצרה. הוא קבע כי החשודה תשהה במעצר בית מלא, ייאסר עליה להתחבר לרשתות חברתיות מכל סוג והטיל עליה תנאי שחרור נוספים. השר התייחס להחלטת השופט וכתב: "כך נראים אויבים מבית".


בפנייתנו כתב עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, כי תפקידו של בית המשפט לבחון במקצועיות את החשדות ואת הצורך במעצר ולא להיות מושפע מלחצים חיצוניים ומדעת הקהל. אמירותיו הפומביות של השר נגד השופט, בשל החלטה שיפוטית שלא מצאה חן בעיניו, נועדו להסית ולהלך אימים על השופט, להעביר מסר מרתיע ומאיים לכל השופטים ולייצר אווירה ציבורית בה השופטים אינם יכולים לפסוק באופן מקצועי ועצמאי. הן נועדו גם להתנגח פעם נוספת בחברה הערבית.


פנינו בשנית ב-31.10.2023, לאחר שבן גביר כינה שופט ערבי נוסף "אויב מבית" בנסיבות דומות. ביקשנו לפעול מיד ובנחישות ולפתוח לאלתר בחקירה נגד השר.


ב-18.2.2024 נענינו מטעם לשכת המשנה לפרקליט המדינה כי לאחר בחינה של תוכן ההתבטאויות ושל הקשרן הוחלט שאין בהן כדי לגבש חשד סביר לביצוע עבירה שמצדיק פתיחה בחקירה פלילית.
Comments


bottom of page