top of page

פסילת מינוי של מדענית בשל דעותיה

ב-9.7.2018 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, בבקשה דחופה להתערב בהחלטתו של שר המדע לפסול מינוי של מדענית בשל תמיכתה בסרבנים. השר אופיר אקוניס החליט שלא למנות את פרופ' יעל אמיתי, ראשת בית הספר למדעי המוח באוניברסיטת בן-גוריון, למועצת הנגידים של הקרן הישראלית-גרמנית למחקר מדעי, משום שלפני 13 שנים חתמה על עצומת תמיכה במי שמסרבים לשרת בשטחים.

בפנייה כתב עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח: "שיקוליו של השר אקוניס פסולים בתכלית. בענייננו מדובר במינוי לתפקיד מדעי. בבוא נבחר ציבור לבחור מועמדת לתפקיד מסוים אסור לו להתחשב בהשקפת עולמה ובעמדותיה הפוליטיות, אלא באותם מקרים ייחודיים שהתפקיד קשור מעצם טיבו וטבעו לתחום המפלגתי. החומרה המיוחדת לא רק נודעת לשיקולים שהנחו את השר בפסילת המועמדות, אלא לעצם העובדה שבמשרד המדע נערכה בדיקה לגבי עמדותיה האידיאולוגיות של פרופ' אמיתי, בבחינת האם המועמדת היא 'משלנו' או שמא היא גילתה אי אז בעבר 'חוסר נאמנות למשטר'".

עו"ד יקיר הדגיש כי החלטתו של השר פוגעת בחופש העיסוק במובנו הרחב, בכבודה ובמוניטין המקצועי של פרופ' אמיתי, ומעבר לכך – מדובר בפגיעה קשה באינטרס הציבורי ובמעמדה של האקדמיה הישראלית כולה.

ביום 20.7.2018 נשלחה אלינו חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, לשר המדע אקוניס, בה היא קוראת לו לשקול מחדש את החלטתו.

Comentarios


bottom of page