top of page

המאבק בגזענות: הלחץ הציבורי עובד!


אילוסטרציה - שלט: לא לגזענות

חברות וחברים יקרים שלום,

שוב ושוב אנחנו רואים שהלחץ הציבורי עובד!!

אתמול התבשרנו כי השלטים הגזענים מרמלה הוסרו! זה לא קרה כי הבית יהודי החתום עליהם התעשת מרצונו והבין שהמסר הגזעני והמדיר חייב להיעלם. זה עבד כי התעוררה צעקה גדולה בציבור שלא היה מוכן לתת לאלה שביד גסה דוקרים את מרקם החיים היומיומי - לנצח. זה עבד בזכות אלו שלא היו מוכנים לעמוד מהצד אלא בחרו לעמוד מול אלה שמרשים לעצמם מעשים ומילים שאם היו מופנים נגד יהודים בעולם או נגד הרוב היהודי בארץ היינו נרעשים וצועקים - אנטישמיות. זה עבד בזכות הלחץ הציבורי האדיר שהפעילו בני ובנות אדם, ארגוני זכויות האדם, חברה משותפת ופלורליזם. זה קרה בפייסבוק, במכתבים לרשויות וזה קרה בשטח בזכות אקטיביסטיות מופלאות ואמיצות.

זה קרה בזכותן ובזכותכם!

מה למדנו? שאסור לשתוק, אסור לוותר, צריך להתעקש על הזכויות הבסיסיות של כולנו כבני אדם. למדנו כי בסופו של יום רובנו לא רוצים לחיות בחברה גזענית.

אני קוראת לכן ולכם להיות חלק מאותה קבוצה שלא שותקת: הצטרפו אלינו! אפשר בחברות ובתרומה וישנה אפשרות נוספת: עיגול לטובה. אתם יכולים (כמעט בלי להרגיש) להיות חלק מהמאבק על חופש הביטוי ועל הדמוקרטיה בתקופה קשה ומאתגרת. מדובר בתרומה של שקלים בודדים לחודש, אבל כל שקל שתתרמו הוא מסר ברור נגד ההשתקה, האפליה, האלימות והגזענות ובעד זכויות האדם והדמוקרטיה.

בואו לא לשתוק אתנו.

שלכם,

שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

Comments


bottom of page