top of page

לא להוציא את אונר"א מירושלים המזרחית


אילוסטרציה

לאחרונה פורסם כי ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מתכנן להוציא את ארגון אונר"א מירושלים המזרחית.

לקראת דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת פנינו לוועדה, וציינו את החשיבות בשירותים שנותן ארגון אונר"א לתושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית, בפרט לנוכח אי היכולת של העירייה להעניק להם שירותים בסיסיים:

  • בתי הספר העירוניים בירושלים יכולים לקלוט רק כ-41% מסך התלמידות והתלמידים הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, והמחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית מוערך בכ-2,500 כיתות בית ספר וגן. ארגון אונר"א מפעיל כשישה בתי ספר בירושלים המזרחית, שבהם לומדים כ-1,100 תלמידים ותלמידות.

  • עקב המחסור בתחנות טיפות החלב, מדי שנה מאות תינוקות וילדים תושבי ירושלים המזרחית מקבלים שירותי בריאות בסיסיים, כגון חיסונים, התייעצויות ומעקב התפתחות, בשני מרכזי בריאות המופעלים על ידי אונר"א.

  • ארגון אונר"א מעניק לתושבי ירושלים המזרחית מגוון של שירותים בסיסיים נוספים, כגון שירותי ניקיון במחנה פליטים שועפאט, תמיכה בתוכניות למיגור אלימות נגד נשים, תמיכה במשפחות עניות, שירותי תמיכה פסיכולוגים ופרויקטים לתחזוקת התשתיות בשכונות שמעבר לגדר.

עו"ד עביר ג'ובראן-דכוור מהאגודה לזכויות האזרח קראה לחברי הוועדה לא לתת יד להעמקת המחסור בשירותים בסיסיים בירושלים המזרחית, ולא להחמיר את הפגיעה בזכויותיהם של התושבות והתושבים.コメント


bottom of page