top of page

שאלות ותשובות: הדרת נשים

דצמבר 2022


למה הכוונה בביטוי "הדרת נשים"?

מה השתנה עכשיו?

מדוע הדרת נשים היא פגיעה בזכויות אדם?

מדוע הדרת נשים פוגעת בנשים מכל המגזרים?

מה המצב החוקי כיום?

האם המאבק נגד הדרת נשים הוא מאבק חילוני ואנטי-דתי?

מדוע קהילות שזהו אורח חייהן וזהו רצונן לא יכולות להתנהל בהפרדה?

Comments


bottom of page