top of page

התפתחויות וצווי מעצר בהליכים המשפטיים בבתי הדין בהאג – שאלות ותשובות

מהם בתי הדין בהאג?

בהאג יושבים שני בתי משפט שונים שיש להם סמכות לדון בעניינים הקשורים בהפרת זכויות אדם במהלך סכסוכים מזויינים, בדיני הלחימה ובפשעים נגד האנושות.


בית הדין הבינלאומי לצדק (International Court of Justice – ICJ) החל לפעול בשנת 1946 והוקם מכוח מגילת האומות המאוחדות המהווה את חוקת האו"ם. תפקידו הוא ליישב, בהתאם לחוק הבינלאומי, סכסוכים משפטיים שהופנו אליו על ידי מדינות, ולתת חוות דעת מייעצות בשאלות משפטיות המופנות אליו על ידי ארגוני וסוכנויות האו"ם. סמכותו של בית הדין הבינלאומי לצדק מוגבלת לבירור סכסוכים בין מדינות, ואין לו סמכות כלפי יחידים.


בית הדין הפלילי הבינלאומי (International Criminal Court – ICC) החל לפעול בשנת 2002. בית הדין הוקם מכוח אמנת רומא, שאותה אשררו יותר מ-120 מדינות. בית הדין הפלילי הבינלאומי מוסמך לחקור ולהעמיד לדין אנשים ולא מדינות. הוא הוקם כדי להדגיש את האחריות הפלילית האישית ולהעניש אנשים שביצעו, או הורו לבצע, פשעים חמורים – רצח עם, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.


בשני בתי הדין מתקיימים כיום הליכים הקשורים לישראל. נפרט בנפרד לגבי כל אחד מהמוסדות.


בית הדין הבינלאומי לצדק (International Court of Justice – ICJ)

מהן סמכויותיו של בית הדין?

אילו הליכים מתקיימים כעת בבית הדין הבינלאומי לצדק בקשר לישראל?


בית הדין הפלילי הבינלאומי (International Criminal Court – ICC)

מהן סמכויות בית הדין הפלילי הבינלאומי?

מהן סמכויות בית הדין הפלילי לגבי ישראל?

איזה הליך מתקיים כעת בבית הדין בהקשר של ישראל?

מה השתנה מבחינת החקירה של בית הדין לאחר אירועי ה-7 באוקטובר ופרוץ המלחמה בעזה?

על אילו עבירות מבקש התובע צווי מעצר?

על בסיס אילו ראיות פועל בית הדין?

האם היה אפשר למנוע את הוצאת צווי המעצר נגד ראשי מדינת ישראל?

ומה עם זכותה של ישראל להגן על עצמה?

מה צפוי לקרות בהמשך?

מהי עמדת האגודה לזכויות האזרח?


Comments


bottom of page