מי שמוענק לו רישיון מקצועי צריך לפעול באופן שוויוני


מקצועות רישויים הם מקצועות הטעונים רישיון כמו רופאים, מאבטחים, פסיכולוגים, עורכי דין, מתווכי מקרקעין ועוד. הוועדה למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה (ועדת פלמור) המליצה ליצור תשתית לנקיטה בצעדים כלפי בעלי מקצועות כאלה הנוהגים בגזענות או תוך הפליה פסולה. בדוח הוועדה נקבע כי "אין כיום מדיניות אחידה וברורה בכל הנוגע ליישום עבירת המשמעת של התנהגות שאינה הולמת על בעלי מקצוע אלה אם התנהגו באופן גזעני ומפלה". לכן המליצה הוועדה כי "היועץ המשפטי לממשלה ישקול להוציא הנחיה לכל התובעים המשמעתיים של המקצועות הרישויים, שבה יבהיר את מדיניותו בכל הנוגע לנקיטת הליכים משמעתיים במקרים שיש בהם תשתית ראייתית להתנהגויות גזעניות ומפלות". המלצה זו עוגנה בהחלטת הממשלה 1958 מיום 19.8.2016, אך טרם יושמה.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, חובתה של המדינה לפקח כי מי שמוענק לו רישיון למקצוע מסוים יפעל במקצועו באופן ההולם את המקצוע. מתן השירות המקצועי באופן גזעני או מפלה אינו הולם את כבוד המקצוע ומצדיק נקיטה בצעדים משמעתיים. עורכי הדין גיל גן-מור ואן סוצ'יו מהאגודה פנו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לזרז את יישומה של החלטת הממשלה בנושא. בפנייה מפרטים עורכי הדין את העקרונות הרצויים למימוש ההחלטה והמלצות לגבי כל מקצוע רלוונטי.

פניית האגודה לזכויות האזרח למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 26.6.2019 | נספח - טבלת המלצות

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו