top of page

להנגיש לערבית את השירותים והפרסומים של רשם הירושות


אילוסטרציה

ב-16.7.2019 פנינו לשר המשפטים, בדרישה שהודעות של הרשם לענייני ירושה יפרסמו גם בשפה הערבית. כיום, הודעות על בקשות למתן צו ירושה ולצו קיום צוואה שהוגשו לרשם מתפרסמות רק בעיתון יומי אחד בעברית ("ידיעות אחרונות" או "ישראל היום"). ההודעות מתפרסמות גם בחוברת הפרסומים של האפוטרופוס הכללי ובאתר הרשם – בעברית בלבד.

החוק קובע כי לפני שהיורשים יוכלו לקבל צו ירושה או צו לקיום צוואה, יש לפרסם את דבר הבקשה בעיתונות היומית הנפוצה, כדי לאפשר ליורשים פוטנציאלים להגיש התנגדויות. בפנייה לשר המשפטים טוענת רעות שאער מהמחלקה המשפטית באגודה, כי פרסום הודעות בעברית בלבד חוטאת לתפקידו ולחובתו של הרשם להנגיש מידע לכלל הציבור. כאשר מדובר בנפטר שכל קרוביו דוברי ערבית ופרסום ההודעות נעשה בשפה העברית ובעיתונות העברית בלבד, אפסיים הסיכויים לכך שמי מהיורשים יקבל מידע רלוונטי בעניין העיזבון. בכך למעשה נחסמת מראש דרכם של היורשים או הזוכים להגשת התנגדויות או בקשות לרשם, דבר הגורר פגיעה בזכותם לגישה לערכאות ולקניין.

לפיכך דורשת האגודה לפרסם את הודעות הרשם בעיתונות בשפה הערבית, לפחות במקרים בשהם הנפטר ומשפחתו הם דוברי השפה, וכן לתרגם לערבית את טפסי הרשם, את ההסברים באתר ואת השירותים המקוונים.

bottom of page