top of page

הקורונה ואנחנו: חינוך לזכויות אדם


לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.


סימן V

השתתפנו בכתיבת שמונה שיעורים מצולמים בנושא "מדיה בימי קורונה" לגילאי בית הספר היסודי, ששודרו במערכת הלמידה המקוונת של משרד החינוך. השיעורים עוסקים בזכויות אדם וגזענות, התמודדות עם הצפת מידע ופייק ניוז, חופש הביטוי והרשת החברתית, והובלת שינויים על ידי ילדים ובני נוער בישראל וברחבי העולם. נוסף על כך נכתבו וצולמו שישה שיעורים בנושאים אלה המיועדים לתלמידי חטיבת הביניים, והם ישובצו לשידור במערכת השיעורים הלאומית.

סימן V

הפצנו מדי שבוע לאלפי מורות ומורים מערכי שיעור העוסקים בנושאים של זכויות אדם, גזענות ודמוקרטיה בזמן קורונה, לשימושם/ן במסגרת הלמידה מרחוק. אפשר למצוא את מערכי הפעילות, לצד מאמרי דעה נוספים, באתר ה"סדנא" של מחלקת החינוך בעברית ובערבית.

סימן V

8.5.2020: קיימנו פאנל מקוון על משפט, מוסר, פוליטיקה ומה שביניהם, ועל הקשר של כל אלה לחינוך, בהשתתפות עשרות אנשי ונשות חינוך ומשתתפים נוספים.

סימן V

העברנו את קורסי ההכשרה, ההשתלמויות וההרצאות שלנו לסטודנטים/ות להוראה ולמורים/ות לפורמט מקוון של למידה בזום, והם המשיכו כסדרם גם בתקופת הקורונה.Comments


bottom of page