top of page

הקורונה ואנחנו: זכויות הפלסטינים תושבי/ות השטחים הכבושים

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.


22.8.2021: יחד עם קו לעובד פנינו למתאם פעולות הממשלה בשטחים ולמנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה שיאפשרו לעובדים פלסטינים שהתחסנו בישראל להיכנס לעבודתם בישראל ללא בדיקה סרולוגית או הליך בירוקרטי. עובדים כאלה נדרשים להציג תוצאות של בדיקה סרולוגית ודרכון ירוק למת"ק הפלסטיני, שיעביר את הנתונים למת"ק הישראלי, כדי שירשם שחוסנו. כל הטרטור הזה, שמשמעותו אובדן ימי עבודה, נדרש מהם למרות שלמשרד הבריאות יש את כל הנתונים לגבי התחסנותם.12.11.2020: פנינו מספר פעמים למפקד פיקוד מרכז, לראש המינהל האזרחי ולמפקד מחוז ירושלים במשטרה, בנוגע לצפיפות הקשה במחסום בית לחם (מחסום 300). הצפיפות והדוחק מסכנים את העוברים במחסום גם בימים כתיקונם, ועל אחת כמה וכמה בתקופת הקורונה. דרשנו לגבש מתווה למניעת העומס במחסום, ולהבטיח שהתנאים במחסומים יעמדו בהנחיות משרד הבריאות.19.7.2020: יחד עם הארגונים גישה, המוקד להגנת הפרט, עדאלה ורופאים לזכויות אדם, פנינו לשר הביטחון, למתאם פעולות הממשלה בשטחים וליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה להסיר מייד את ההגבלות שישראל מטילה על תנועה מעזה ואליה בכסות הזהירות מפני התפשטות וירוס הקורונה. בפנייה נטען כי בעוד המדינה מאפשרת תנועה של פלסטינים מהגדה המערבית לעבודה בישראל לפי צרכיה, היא מנצלת את המשבר הבריאותי כדי להעמיק את הסגר, החמור ממילא, שהיא מטילה על הרצועה זה שנים. ההגבלות שישראל משיתה מאז תחילת המשבר שוללות תנועה גם במקרים שמוגדרים בשגרה כ"הומניטריים וחריגים", וכתוצאה מהן היציאה דרך מעבר ארז צנחה דרמטית.24.5.2020: לקראת החזרה לשגרה והסרת הסגר מעל הגדה המערבים פנינו לראש המינהל האזרחי ולראש רשות המעברים, על מנת שידאגו לכך שהתנאים במחסומים יעמדו בהנחיות משרד הבריאות, ושהמחסומים לא יהפכו למוקדי הדבקה עבור עשרות אלפי הפועלים שעוברים בהם מידי יום.11.5.2020: פנינו לראש תחום תשתיות במינהל האזרחי בבקשה לאפשר בנייה של מבנים לבידוד באזור מסאפר יטא, לנוכח התפרצות קורונה באזור דרום הר חברון.

סימן V

5.5.2020: בעקבות עתירה שהגשנו לבג"ץ יחד עם קו לעובד ורופאים לזכויות אדם (28.4.2020), בעניין תנאי השהייה של פלסטינים שעובדים בישראל בתקופת הקורונה, הוצאו תקנות שעת חירום שכוללות את דרישותינו: חובת ביטוח רפואי בישראל לכל עובד פלסטיני עם היתר לינה; חובת המעסיק לעמוד בסטנדרט תנאי לינה שדומה לסטנדרט תנאי הלינה לעובדים זרים; והסמכת מפקחים נוספים. כמו כן בוטלה התניית היתר הלינה של העובד בישראל בהתחייבות המעסיק להחזיק אצלו את תעודות הזהות של העובד. העתירה עדיין תלויה ועומדת, ועל ההתפתחויות בה אפשר לקרוא כאן.

לעתירה קדמו פניות שלנו עם קו לעובד ועם רופאים לזכויות אדם אל שר העבודה והרווחה, שר הביטחון, שר הבריאות, שרת השיכון והבינוי ומתאם הפעולות בשטחים, בדרישה להבטיח לעובדים תנאי לינה הולמים וביטוח רפואי ולפקח על כך (23.3.2020, 26.4.2020). בעקבות הפנייה הראשונה פורסם תזכיר חוק בעניין, אך הוא לא קודם, ולפיכך הוגשה העתירה.


סימן V

3.5.2020: פנינו לפרקליטות המדינה (במסגרת העתירה לעיל), ודרשנו להפסיק לאלתר לדרוש מעובדים פלסטינים השוהים בישראל להוריד אפליקציה של מילוי שאלון בריאות, המאפשרת לצבא ולמתאם הפעולות בשטחים לקבל גישה לכל המידע בטלפון שלהם. דרשנו למחוק כל מידע שנאגר באמצעות האפליקציה, ולאפשר לעובדים להשיב לשאלון בכתב או בעל פה. ב-12.5.2020 פנינו שוב לפרקליטות המדינה, לאחר שפלסטינים נדרשו להשתמש באפליקציה לצורך קביעת תור למת"ק.

ב-14.5.2020 נמסר לנו כי תנאי השימוש באפליקציה שונו והוגבלו. כמו כן הובהר כי אין חובה למלא הצהרת בריאות באמצעות האפליקציה וכי ניתן להגישה באופן ידני, וכי גם את השירות לקביעת תור למת"ק ניתן לקבל באמצעות מענה טלפוני, שמספרו פורסם באתר מתאם הפעולות בשטחים.

סימן V

7.4.2020: בעקבות פניותינו (18.3.2020, 25.3.2020, 29.3.2020) הורה המנהל האזרחי להקפיא את הריסות הבתים בגדה המערבית עד סיום משבר הקורונה. בפניות ציינו כי בתקופה זו, שבה התושבים הפלסטינים בגדה נדרשים להישאר בבתיהם, למעט יציאה לצורך הצטיידות במזון ותרופות, הבהילות לבצע אכיפת בנייה מסכנת את האוכלוסיה ואינה ראויה, ויש להפסיקה לאלתר.

בתשובת המנהל האזרחי נמסר כי צווי הריסה שהוצאו כנגד מבנים מאוכלסים לא ימומשו בעת הזאת. עם זאת ההקפאה לא תחול על בניה חדשה שתחל בתקופה זו. כמו כן נמסר בתגובת המנהל האזרחי כי מאז פרוץ משבר הקורונה לא נהרסו בתי מגורים, אולם נהרסו מספר מבנים שלא שימשו למגורים, כמו מיכל מים ולוחות סולאריים. לעמדת האגודה, גם הריסת מבנים המשמשים לצרכים הומניטריים בסיסיים כמו חשמל ומים מהווים סכנת חיים והתעמרות, בעיקר בעת הזו של משבר בריאותי חריף.


5.4.2020: פנינו לאלוף פיקוד מרכז ולראש המינהל האזרחי ביחד עם עם ארגון במקום ורופאים לזכויות אדם, בדרישה לשנות את מדיניות ההריסות והתכנון לנוכח מגיפת הקורונה. הפניה נגעה לקהילות קטנות ומנותקות בגדה המערבית, אשר אינן מחוברות לתשתיות ותושביהן מתגוררים במבנים ארעיים. הבהרנו, שלאור חשיבות השמירה על היגיינה בעת הזו, חשוב במיוחד לאפשר לקהילות אלה גישה למים ולאפשר הקמה של מתחמי בידוד. ב-21.4.2020 השיבה ראש תחום תשתיות במינהל האזרחי שינסו לתת מענה לבעיות נקודתיות שיתעוררו.


1.4.2020: פנינו לראשי אכיפת החוק בגדה המערבית בדרישה שינקטו באופן דחוף את כל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח לפלסטינים תושבי הגדה המערבית הגנה מלאה מפני פגיעה בהם וברכושם, ובפרט הגנה מפני השתלטות על אדמותיהם, בעת מגפת הקורונה. הפנייה נעשתה בעקבות אירועים חמורים שהתרחשו בתקופת הסגר, שמהם עלה כי יש מי שניצלו את הנחיות המאבק בנגיף הקורונה, ואת היעדרם של אנשים במרחב, כדי להשתלט על אדמות, להקים מאחזים חדשים ולהרחיב מאחזים קיימים.

סימן V

19.3.2020: פנינו (18.3.2020) אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, וביקשנו להאריך את היתרי השהייה בישראל של פלסטינים ופלסטיניות שהם בני זוג של אזרחים ותושבים ישראלים, ושל ילדיהם הקטינים שנולדו בשטחים, ולפטור אותם מדרישות ההתייצבות בלשכות הרשות ובמת"קים לצורך חידוש ההיתר והנפקתו. בעקבות פנייתנו הודיעה רשות האוכלוסין על חידוש היתר השהייה לכל מי שההיתר שלו מסתיים החל מיום 12.3.2020 עד חודש יוני 2020.bottom of page