קטינים בירושלים המזרחית - מעצרים וכתבי אישום, 2019


© Rrodrickbeiler - Dreamstime.com

מסמך זה מרכז את הממצאים העיקריים שעלו מתשובת המשטרה לבקשת חופש מידע ששלחה האגודה לזכויות האזרח בנושא מעצרי קטינים פלסטינים בירושלים המזרחית בשנת 2019. מהנתונים עולה כי מעל ל-81% מהקטינים שנעצרו בירושלים המזרחית בשנת 2019 היו פלסטינים, כ-80% מכתבי האישום שהוגשו נגד קטינים בירושלים ב2019 היו נגד קטינים פלסטינים, ומתוך כלל הקטינים שנעצרו עד תום ההליכים או החלטה אחרת, 87% היו פלסטינים.


המספרים מלמדים על האפליה הממוסדת של האוכלוסיה הפלסטינית בעיר. אפליה זו קיימת בכל גיל ובכל תחום, אך כאשר מדובר בהפללתם של קטינים יש לכך השפעה קשה על כל חייהם.


הנתונים המלאים
לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו