top of page

מעקבי שב"כ: העתירה נדחתה, תוגש עתירה חדשה


אילוסטרציה
© Jakub Jirsák, Dreamstime.com

אתמול (30.8.2020) דחה בג״ץ על הסף את עתירת האגודה לזכויות האזרח, עדאלה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל נגד חוק מעקבי השב״כ. בכך קיבל בית המשפט את עמדת הפרקליטות, ולפיה העותרים לא מיצו את ההליכים לפני הגשת העתירה.


אנו מצרים על פסק דינו של בג"ץ. דחיית העתירה מנעה דיון לגופו של עניין בטענות כבדות המשקל נגד החוק, שפוגע בזכות לפרטיות של מאות אלפי אזרחים ומכשיר מדינת מעקב. אין שום היגיון בפנייה לכנסת ולממשלה בדרישה לבטל חוק אחרי שהוא כבר עבר בקריאה שנייה ושלישית, לאחר אישורם של היועץ המשפטי לממשלה ושל הייעוץ המשפטי של הכנסת. מדובר בדרישה פורמלית חסרת תוחלת ותכלית, שרק מעכבת את הגשת העתירה.


עם זאת, לאור קביעת בג"ץ פנינו היום (31.8.2020) בשם הארגונים העותרים באמצעות עו״ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של הכנסת בבקשה שינחו את הממשלה ואת הכנסת לפעול לביטול החוק. בשבוע הבא נגיש את העתירה מחדש.bottom of page