top of page

נצחנו! יופסק מעקב השב״כ אחרי אזרחי ישראל


אילוסטרציה
© Patpong Rattanamanee | Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


נצחנו! בג"ץ הגביל היום מאוד את השימוש במעקבים ובאיכונים של השב"כ במסגרת המאבק בקורונה, וקבע שהמדינה תוכל להסמיך את השב"כ להשתמש באיכונים כאלה רק במקרים שבהם חולה מאומת אינו משתף פעולה בחקירה האפידמיולוגית, או שלא מסר כלל דיווח על מגעים. פסק הדין מקבל את טענותינו שחוק מעקבי השב"כ פגע בצורה חמורה בזכויות האדם, ואינו ראוי במדינה דמוקרטית.


זה לקח לנו כשנה וארבע עתירות לבג"ץ, שהגשנו יחד עם מרכז עדאלה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל. ההישג הזה הוא גם שלכם – התומכות/ים והתורמות/ים שלנו, שמאפשרים לנו לעתור שוב ושוב, ולא לוותר.


"מה עשית בקיץ האחרון?", כתב השופט עמית בפסק הדין, "אינך זוכר/ת? אל דאגה, אני, האח הגדול, יודע מה עשית בקיץ האחרון. אני יכול להזכיר לך היכן היית ביום מסוים ובשעה מסוימת, מה היה מסלול התנועה שלך, מי היו האנשים בקרבתך בתאריך, בשעה ובמקום מסוים בצירוף הפרטים על אודות אנשים אלה. לא, אין מדובר בסרט אימה אלא במציאות חיינו בשנה האחרונה".


כפי שטענו שוב ושוב, מעקבי השב"כ לא היו אפקטיביים. החלופה המרכזית להם היא הרחבת מערך החקירות האנושיות. אנו מקווים שפסק הדין יוביל את הממשלה והכנסת לשינוי כיוון ולהפסקת הריצה במדרון החלקלק של שימוש באמצעים קיצוניים ולא דמוקרטיים במסגרת המאבק במגיפה.


ימים מאתגרים לפנינו. אנחנו מבטיחים להמשיך לעשות כל שביכולתנו להגנה ולקידום זכויות האדם ולשמירה על הדמוקרטיה. תרמו כאן ועזרו לנו להמשיך להצליח.


שלכם,


עו"ד גיל גן-מור

מנהל היחידות לזכויות חברתיות ואזרחיות


Comments


bottom of page