top of page

בחירות לוועד המנהל של האגודה, 22-20 באוקטובר 2021

לחברי וחברות האגודה שלום רב,


הבחירות לוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח ייערכו בעוד כחודש, החל מיום רביעי 20.10.2021 בשעה 10:00 בבוקר ולמשך 48 שעות, דהיינו עד יום שישי 22.10.2021 בשעה 10:00 בבוקר.


ההצבעה בבחירות לוועד המנהל היא ההזדמנות שלכם כחברות וכחברי האגודה להשפיע על דמותה ועל סדר היום שלה.


ההצבעה תיערך באופן אלקטרוני, חשאי ומוצפן. הנחיות מדויקות על אופן ההצבעה יישלחו אליכם/ן כשבוע לפני מועד הבחירות. בינתיים אתם מוזמנים/ות להתרשם מקורות החיים של 11 המועמדות והמועמדים.

כל חבר או חברת אגודה יסמנו עד ארבע/ה מועמדים/ות, והשישה שיקבלו את מירב הקולות ייבחרו לוועד המנהל.


תודה רבה לכל המועמדות והמועמדים שמוכנים להקדיש מזמנם, ממרצם ומכישוריהם כדי להוביל את האגודה מול האתגרים שנכונו לה. וכמובן תודה רבה לחברי ולחברות ההנהלה היוצאות והממשיכות על המסירות, המחויבות והתרומה הרבה לקידום זכויות האדם בישראל.


עו"ד דן יקיר, סמדר סרנה ושחף כהן-זאבי

חברי/ות ועדת הבחירות


Comments


bottom of page