top of page

תיקון ועוד תיקון: עוצרים את האפליה בדיור


אילוסטרציה
© Viculia | Dreamstime.com

חברות וחברים יקרים,


מוחמד אבורביעה, יליד ותושב באר שבע העובד כרוקח אחראי בסניף הסופר פארם בעיר, חיפש דירות לרכישה בעיר הולדתו. כשהתעניין בפרויקט של חברת "פרץ בוני הנגב" נאמר לו שהדירה ניתנת לרכישה רק במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן". אותה תשובה ניתנה גם לפונים.ות ערבים אחרים – אך לא ליהודים, שלהם הוצע מיד לרכוש דירה בפרויקט.


א', אם חד הורית תושבת יפו, נקלעה למצוקה כלכלית ופנתה בבקשה לקבל סיוע בשכר הדירה. היא אספה את המסמכים הנדרשים, ובהם פסק הדין בעניין גירושיה והחלטת בית הדין השרעי בעניין מזונות הילדים, אולם פקידת עמידר סירבה לקבל מידיה את המסמכים בשפה הערבית, ודרשה לקבלם בתרגום לעברית שיאומת על ידי נוטריון או עורך דין. בשל מצבה הכלכלי הקשה א' נאלצה לגייס תרומה של כמה מאות שקלים כדי לתרגם את המסמכים.


שני הסיפורים האלה ממחישים שתי צורות של אפליה שבה נתקלים ערבים אזרחי ישראל בבואם לממש את זכותם לדיור. בשני המקרים, בעקבות עתירות שהגשנו לבתי המשפט, התקבלו השבוע החלטות חשובות.


בעתירה שהגשנו בשמו של מוחמד דרשנו מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לשנות את החלטתה שלא להטיל קנס על חברת "פרץ בוני הנגב" בשל אפליה פסולה. טענו שהחלטה זו פוגעת בזכות לשוויון, ומעבירה מסר קשה של השלמה מדינתית עם אפליה גסה במקרקעי ציבור. השבוע הודיעה הפרקליטות שוועדת המכרזים של רמ"י תבחן מחדש את ההחלטה.


בעתירה שהגשנו בעניינה של א' ואנשים נוספים טענו שדרישת התרגום פוגעת בזכותם של הזכאים לסיוע בדיור מקרב החברה הערבית לדיור הולם ולשוויון – פגיעה קשה במיוחד על רקע שיעורי העוני הגבוהים ומצוקת הדיור העצומה בחברה הערבית. השבוע הודיעה הפרקליטות שהחל מדצמבר הקרוב יחל משרד הבינוי והשיכון לתרגם בעצמו מערבית לעברית את המסמכים שמגישים מי שמבקשים סיוע בדיור, ולא יטיל את העול ואת ההוצאה הכספית על הפונים.


אלה עוד שני צעדים חשובים לקראת התיקון שחייב להתרחש כאן במאבק נגד הגזענות והאפליה. אנחנו נשארים עם האצבע על הדופק וממשיכים לפעול כדי להרתיע חברות שנוקטות באפליה, ולהנגיש את השירותים הממשלתיים לכל אזרחי המדינה ותושביה באופן שוויוני.


שלכם,


עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ואזרחיות

עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור


bottom of page