top of page

המדינה מתעלמת מפסק דין בעניין עדכון הסיוע בשכר דירה


אילוסטרציה
© Igor Abramovych | Dreamstime.com

למרות הזינוק החד במחירי השכירות ב-15 השנים האחרונות, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון מתעלמים מפסק דין בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, ושחייב אותם לבחון את עדכון קצבאות הסיוע בשכר הדירה. פסק הדין ניתן ב-2019 על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. מימושו נדחה עקב הבחירות החוזרות, אך גם כעת, לקראת אישורו של התקציב לא חל כל שינוי במצב. האגודה פנתה השבוע ליו"ר ועדת כספים בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא במסגרת דיוני התקציב, וכן לשקול מנגנון עדכון קבוע במסגרת דיוני תקציב משרד השיכון וכתנאי לאישורו.


הסיוע בשכר דירה הוא תחליף לדיור הציבורי שהולך ומחוסל, והוא היום המערך הדומיננטי והמרכזי של המדינה לצורך מענה להדרה מדיור. הסיוע הוא צינור חמצן שמטרתו אחת ויחידה – לאפשר לאדם לשכור דירה נאותה, כחלק מהחובה להבטיח תנאי קיום מינימליים. מחירי השכירות זינקו בחדות בעיקר משנת 2007 וממשיכים לעלות עד היום, והעלייה בשכירות גבוהה אף מעליית המדד. לעמדתנו, נסיבות אלו מהוות שינוי דרסטי של המצב לעומת המצב שבו נקבע גובה הסיוע הראשוני, המחייב את עדכונו.


עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות באגודה: "חלק מקבוצות הזכאים יקבלו היום בדיוק את אותו הסכום שקיבלו לפני 15 שנה. כאשר הסיוע נשחק נאלצים הזכאים להוציא חלק הולך וגדל מהוצאות הדיור מכיסם על חשבון צרכים בסיסיים אחרים, וחלקם נקלעים לחובות לחברת החשמל, לעיריות ולגורמים אחרים והם לא יכולים להתמודד עם העלייה בשכר הדירה .בחלק מהמקרים זכאים אף עומדים בפני סכנה מוחשית של חסרות בית. בית המשפט הסכים איתנו שלא ייתכן שמשרד השיכון יקפיא במשך כל כך הרבה שנים את סכומי הסיוע בזמן שמחירי השכירות עלו בעשרות אחוזים, ואם משרד השיכון לא יפעל כמתחייב מפסק הדין נשקול להגיש עתירה נוספת".
קישורים:
Comentarios


bottom of page