הרחבת השימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנות


אילוסטרציה
© Nikolaev | Dreamstime.com

ב-8.7.2021 פנינו לשר למפכ"ל המשטרה בנוגע להקלות בשימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנות. הפנייה באה בעקבות פרסומים שעל פיהם המשטרה הכשירה שוטרים בשימוש באלות, ומעוניינת להרחיב את השימוש באמצעי זה גם לטיפול בהפרות סדר במדרג ב' – הפרות סדר ברמה נמוכה, שבהן המפגינים אינם מתנגדים באלימות ולא נשקף סיכון מהם לגוף או לרכוש.


עו"ד אן סוצ'יו טענה בפנייה כי הרחבת השימוש באלות גם למדרג הנמוך מסכנת באופן בלתי מידתי את שלמות גופם של מפגינות ומפגינים המבקשים לממש את זכותם הבסיסית לחופש המחאה, ועומדת בניגוד למגמת ההחמרה בשימוש באלות בשנים האחרונות:

  • ההיתר שניתן לשוטרים להשתמש באלות במדרג ב' מנוגד לחלוטין לתפיסה שהנחתה את המשטרה לאורך כל השנים, ולפיה במדרג ב' אין כל הצדקה לשימוש באמצעים;

  • דו"ח ועדת החקירה הפרלמנטרית לפינוי עמונה משנת 2006 התייחס לפציעתם של מאות אנשים באירוע זה, בין היתר כתוצאה מהשימוש באלות. בעקבות תוצאות קשות אלה נקבע כי ראוי להחמיר את רף השימוש המותר באלות (ממדרג ג' לד'), ואכן כך נעשה;

  • ההחלטה הנוכחית לשנות את המדרג שבו מותר השימוש באלות ישירות ממדרג ד' למדרג ב' משקפת סטייה דרמטית ובלתי סבירה מההתנהלות שהיתה נהוגה במשטרה לפחות בשני העשורים האחרונים, ומתעלמת מהסיכון הרב הטמון בשימוש באמצעי זה;

  • הורדה קיצונית כל כך ופתאומית של הרף המתיר שימוש באלות, לאחר עשרות שנים שבהן נאסר השימוש בהן אלא בנסיבות של הפרות סדר קשות במיוחד, היא החלטה בלתי סבירה, שנראה כי התקבלה בחופזה וללא בדיקה מעמיקה ויסודית של הסכנות הטמונות באמצעי זה.

משלא נענינו, פנינו שוב למפכ"ל ב-24.11.2021.

פניית האגודה לזכויות האזרח למפכ"ל המשטרה, 8.7.2021

פניית האגודה למפכ"ל המשטרה, 24.11.2021הפניות נכתבו בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדס