top of page

דרישת פקחים עירוניים בנהריה להסיר שלטי מחאה


עיריית נהריה
צילום: ד"ר אבישי טייכר (CC BY 2.5, pikiwiki)

ב-7.1.2022 קיימו חמישה מפגינים.ות מחאה ברחבה מחוץ לקניון נהריה, נגד הגבלות התו הירוק, ובמהלכה תלו שלטי מחאה על מעקי הבטיחות באופן זמני. פקח עירוני שהגיע למקום דרש מהם להסיר את השלטים, ולבסוף תלש אותם ואף קנס אחד מהמפגינים לפי חוק עזר עירוני העוסק בשילוט.


פנינו ליועץ המשפטי של עיריית נהריה בבקשה לפרסם הנחיה שמבהירה לאגף הפיקוח העירוני ולכל גורם רלוונטי אחר, שאין להם סמכות להסיר שלטי מחאה ארעיים ולקנוס מפגינים בגינם. עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, וסיון תהל, רכזת שטח וחופש המחאה, הדגישו את החשיבות הרבה של חופש הביטוי, ובפרט חופש הביטוי הפוליטי והחופש לקיים מחאה והפגנה. הן סקרו רשימה של פסקי דין, ובהם פסק דין שהתקבל לאחרונה בעתירתנו נגד עיריית ירושלים. עוד ביקשנו להביא את ההנחיה לידיעת הציבור בעיר, ולבטל את הקנס שניתן למפגין.
コメント


bottom of page