top of page

שיחות אזהרה לפעילי מחאה בלוד


רחוב בלוד
לוד. צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

מזה מספר חודשים מתקיימים מלוד מעת לעת אירועי מחאה בעניין סגירת תיק החקירה ואי העמדתם לדין של האחראים למותו של מוסא חסונה באירועים האלימים שהתרחשו בעיר במאי 2021. ההפגנות והאספות מתקיימים ומתנהלים באופן חוקי ואינם טעונים קבלת היתר מהמשטרה, והם אינם כוללים הפרות סדר או הפרה של שגרת החיים בעיר. למרות זאת, משטרת לוד מקשה על המפגינים.ות לממש את זכותם למחות, באמצעות הטלת קנסות והתניית תנאים לקיום האירועים, בניגוד לדין. לקראת עצרת מחאה שתוכננה ל-10.12.2021 המשטרה אף פנתה לפעילים ולפעילות וניסתה להרתיע אותם מלהשתתף בעצרת, באמצעות ניסיון לשכנעם שמדובר ב"הפגנה לא חוקית".


בפנייה למפקד משטרת תחנת לוד טענו כי שיחות אזהרה שכאלה פוגעות פגיעה קשה וחמורה בחופש המחאה, ואף בפרטיותם של מקבלי השיחה ובכבודם. יתרה מזאת, ניסיונות ההרתעה משפיעים לא רק על אותם פעילים אלא יוצרים אפקט מצנן נרחב וחמור, אשר עלול למנוע מרבים אחרים להשתתף במחאה לגיטימית וחוקית. עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, וסיון תהל, רכזת השטח וחופש המחאה, דרשו ממשטרת לוד לחדול מעריכת שיחות האזהרה ומהפעלת לחצים על הפעילים.ות, ולאפשר את קיום המחאה תוך שמירה על ביטחון המפגינים.
Comments


bottom of page