top of page

להגביל את סמכויות המעקב של השב"כ אחר אזרחים ותושבים

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-31.5.2022 בדרישה לבטל את סעיף 11 לחוק השב"כ או לבצע בו שורת תיקונים שיגבילו את הסמכויות שנקבעו מכוחו. מבדיקת האגודה עולה כי סעיף החוק העמום הוביל לפיתוח תכנית מעקבים עוצמתית וסודית אחרי אזרחי המדינה ותושביה, תכנית שנחשפה בשל השימוש בה למעקבי מגעים בתקופת הקורונה. בעתירה נטען כי תכנית זו חריגה בהשוואה למדינות דמוקרטיות, ופוגעת בצורה קיצונית בפרטיות ובחירות האזרחים.


תכנית המעקבים כוללת איסוף גורף ורציף של נתוני התקשורת של כל אזרחי המדינה מחברות התקשורת, ואגירתם במאגר בשב"כ. בעידן הנוכחי, שבו כולנו משאירים אחרינו שובל דיגיטלי על כל צעד ושעל, האיסוף הגורף של נתוני התקשורת מקנה לשב"כ עוצמה חסרת תקדים בריגול אחר אזרחים. מרגע שהמידע נאגר, עובדי השב"כ מבצעים בו חיפוש ומעבדים מידע אישי, ללא צו שיפוטי, בחשאיות, וללא פיקוח. נתונים אלו יכולים לחשוף מידע רגיש ביותר על כל אחד ואחת, לרבות מיקומים, נטיות מיניות, קשרים חברתיים, דעות פוליטיות, השתתפות בהפגנות ונתוני גלישה, וגם לזהות מקורות עיתונאיים.


העתירה מצביעה על שורת פגמים חמורים בתכנית המעקבים: החוק עמום ולא כולל הסמכה מפורשת לאיסוף גורף של נתוני תקשורת ואגירתם במאגר; שימוש נרחב בכללים חשאיים שנקבעים על ידי ראש הממשלה תוך עקיפת הכנסת; הסמכה של עובדי השב"כ לבצע חיפוש במאגר ללא צו שיפוטי; היעדר מנגנון מפורש בחוק על חיסיון מקצועי, ובמיוחד חיסיון של עיתונאים; שימוש במערכת למשימות נרחבות, כמו בחינת מועמדים למשרות ציבוריות, ולא רק לסיכול פגיעה ביטחונית; היעדר כל מערך פיקוח על המאגר והחיפוש בו ועוד. לעמדת האגודה לזכויות האזרח, כל אחד מהפגמים הללו בפני עצמו, ובוודאי האפקט המצטבר שלהם – מחייבים את ביטול תכנית המעקבים במתכונתה הנוכחית.בג"ץ 3659/22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש שירות הביטחון הכללי

עו"ד: גיל גן-מור


תגובת המדינה, אוקטובר 2022

עתירה מתוקנת, ינואר 2023


קישורים:

שב"כ בעקבות העיתונאים, הארץ - מאמר המערכת, 13.11.2022

פגמים במאגר השב"כ – תכתובת עם משרד המשפטים לפני הגשת העתירהbottom of page