top of page

לא מפרידים בין ילדים! תרמו והצטרפו למאבק


ב"גוונים" יש רק צבע אחד
צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

"בני הבכור, בן 8 וחצי, מאוד עסוק במשמעויות של הפרדתו מילדים בעלי אזרחות לגבי הזהות שלו והחיים שלו במדינה. הוא מבין שלמרות שהוא נולד וגדל פה כמו כל ילד ישראלי, הוא לא רצוי פה ולא שייך. כשאנחנו הולכים ברחוב לפעמים הוא מצביע על משהו ושואל אותי אם זה 'רק לישראלים' ואם לו אסור בגלל שהמשפחה שלו מאפריקה..." (מתוך תצהיר של ל' בעתירת ילדי מבקשי המקלט שהגשנו כדי להפסיק את ההפליה בשיבוצם לגנים ולבתי הספר).


חברות וחברים יקרים,


למעלה מ-90% מילדי מבקשי המקלט בתל אביב-יפו לומדים בבתי ספר ובגנים שבהם אין ולו תלמיד אחד שהוא אזרח ישראלי. עיריית תל אביב טוענת שאין לה כוונה להפלות – היא פשוט רושמת את הילדים לבית הספר הקרוב למקום מגוריהם. אבל אפליה נבחנת במבחן התוצאה – עשרות גני ילדים וארבעה בתי ספר שאוכלוסייתם שחורה כולה – גם אם כוונת מחולליה צחה כשלג.

אלפי ילדות וילדים תל אביביים קיבלו אתמול הוכחה מבית המשפט שהם שווים פחות. בהחלטה מקוממת, בית המשפט המחוזי דחה עתירה שהגשנו יחד עם ארגון א.ס.ף, ספריית גן לוינסקי והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה, נגד מוסדות החינוך הנפרדים לילדים של מבקשי מקלט בעיר. בפסק הדין בחר בית המשפט להתעלם מהעובדות, ומהכלל הבסיסי שנטבע שוב ושוב בפסיקות בית המשפט העליון, לפיו נפרד אינו שווה.

מאחורי פסק הדין הזה עומדים ילדים וילדות שנפשם מתעצבת בשנים האלו, ושכל מה שהם רוצים זה להרגיש שייכים לארץ שבה נולדו ובה הם גדלים. בכוונתנו לערער לבית המשפט העליון ולהמשיך לפעול לשינוי מדיניות ההפרדה בבתי הספר. לצורך כך עלינו לגייס סכום של 100,000 ש"ח למימון הפעילות וההוצאות המשפטיות.


בזכות תרומה נדיבה שקיבלנו כל תרומה עבור המאבק הזה תוכפל!


עו"ד טל חסין

שלכן.ם,


עו"ד טל חסין

bottom of page