top of page

איומים על הפלסטינים בשטחים הכבושים

מתוך: מפת האיומים על הדמוקרטיה בישראל, דצמבר 2022. לחזרה למפה המלאה לחצו כאן.


התמיכה במפעל ההתנחלויות וסיפוח השטחים הכבושים ניצבים בראש סדר היום של הקואליציה החדשה. אנו מעריכים שהממשלה החדשה תשאף להעמיק ולחזק את השליטה הישראלית-יהודית בגדה, בעיקר בשטח C, ולדחוק את הפלסטינים מהשטח – בהתאם לאג'נדה הכללית של מפלגות הקואליציה, המבקשות לייצר מציאות שבה ישראל שולטת באופן ישיר על מקסימום שטח, שנמצאים בו מינימום פלסטינים, תוך ביסוס של סיפוח דה-פקטו. האיומים הפוטנציאליים הבאים מדאיגים במיוחד:


הכשרת המאחזים: ישנם מספר מנגנונים שמדינת ישראל עלולה להפעיל כדי להאיץ את הכשרת המאחזים, עם או בלי חקיקה חדשה. אם פסקת ההתגברות תעבור יוסר המכשול של ביקורת על ידי בית המשפט העליון, וייפתחו בפני הממשלה אפיקים חדשים שיאפשרו לה להעביר חקיקה גורפת להכשרת המאחזים. פסקת ההתגברות יכולה, למשל, לאפשר לממשלה ולכנסת לחוקק מחדש את "חוק ההסדרה", שהתקבל בכנסת ב-2017 ונפסל על ידי בית המשפט העליון ב-2020 בעקבות עתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח, יש דין וארגונים נוספים.


סיפוח בקעת הירדן: הממשלה עשויה לנסות לבסס סיפוח דה-יורה בבקעת הירדן. בקעת הירדן היא אזור שמיושב יחסית בדלילות, שבו חיות קהילות פלסטיניות פגיעות במיוחד, שכבר היום נעקרות כתוצאה מאלימות מתנחלים והיעדר אכיפה מצד הרשויות הישראליות, ומצעדים אחרים שדוחקים את רגליהן מהאזור. לסיפוח תהיה השפעה מרחיקת לכת על זכויות האדם האינדיבידואליות והקולקטיביות של הפלסטינים ושל הקהילות הפלסטיניות, והוא עלול להוביל ללגיטימציה ולנורמליזציה של מושג הסיפוח.


צעדים לחיזוק השליטה הישראלית הקבועה:

  • חידוש הסדר הבעלות הסופי (רישום מקרקעין) בגדה המערבית: תהליך רישום המקרקעין הפורמלי בגדה המערבית הוקפא עם תחילת הכיבוש על מנת להגן על זכויות הפלסטינים שנמלטו מאדמותיהם, מכיוון שרישום בעלות סופי הוא צעד בלתי הפיך המאפיין משטר קבוע (ולא כיבוש זמני). רישום הבעלות הוא דרך עקיפה להחלת הריבונות הישראלית.

  • מפלגת הציונות הדתית צפויה למנות שר במשרד הביטחון, שיהיה ממונה על ההתנחלויות ויקבל אחריות על סמכויות המינהל האזרחי בנוגע למתנחלים. השר החדש הצהיר כי יפעל להעברת סמכויות המינהל למשרדי הממשלה, ויאיץ את הכשרת המאחזים. צעדים אלה יעמיקו את אי השוויון בין ישראלים לפלסטינים, ויבססו עוד יותר את השליטה הקבועה של ישראל בגדה המערבית.

  • ביטול או תיקון של חוק ההתנתקות יקדם את הסדרת ההתנחלויות בצפון הגדה המערבית. הדבר יערער את הסטטוס קוו באזור, שהשתפר יחסית מאז ההתנתקות.

איומים על ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים: הארגונים הפלסטיניים שהוכרזו כארגוני טרור בשנת 2021 המשיכו וממשיכים בעבודתם החיונית לקידום זכויות האדם. אנו מודאגים מצעדים נוספים שעשויים להינקט נגד ארגונים אלה, כגון הטלת מגבלות כספיות, סגירת משרדים ומעצרים של אנשי צוות.


שימוש מוגבר בכלים להרחבת השליטה הישראלית על שטח C במסווה של מאבק בבנייה בלתי חוקית ובהשתלטות חקלאית: אנו חוששים מנישול של פלסטינים מאדמותיהם באמצעות הכלים הקיימים, כמו הגברה בהוצאת צווי שימוש מפריע נגד פלסטינים, ובמקביל, צמצום או ביטול מוחלט של צווי שימוש מפריע שיוצאו נגד ישראלים שפולשים לאדמות פלסטיניות פרטיות. כלים נוספים להגברת השליטה הם הקצאה של קרקעות למרעה ושל מים לחקלאות למתנחלים.


הקלות בכללי הפתיחה באש לחיילים ולשוטרים בגדה המערבית: לפי הדיווחים, השרים המיועדים סמוטריץ' ובן גביר תומכים בתוקף בהקלות נוספות בהוראות הפתיחה באש, שהוקלו כבר בנובמבר 2021 למרות התנגדות הצבא. ההקלה של נובמבר 2021 תרמה לכך בשנת 2022 נרשם המספר הגבוה ביותר של אזרחים פלסטינים שנהרגו על ידי כוחות ישראליים מזה שבע שנים לפחות. צעד כזה רק יוסיף למצב נפיץ ממילא, שבו חיילים נוטים יותר ויותר לירות על פלסטינים ללא איום או סיבה נראים לעין. לצד התפתחות מדאיגה זו, הצבא נכשל באופן עקבי בהגנה על פלסטינים מפני אלימות מתנחלים, והיו מקרים שבהם חיילים סייעו למתנחלים בביצוע תקיפות אלימות.


הסלמה אלימה של הסכסוך: בתקופה האחרונה חלה הסלמה הולכת וגוברת באלימות בגדה המערבית. על רקע שינוי סטטוס קוו באל-אקצא, הסכסוך עלול להסלים אף יותר. האגודה מודאגת מההתגברות המהירה של רדיפות, אלימות ומעצרים של פעילים ופעילות פלסטינים וישראלים באזור C, ומהשימוש בשטחים צבאיים סגורים כאמצעי למניעת כל צורה של אקטיביזם אזרחי ושל סולידריות.bottom of page