top of page

לאפשר לעובדי מדינה להפגין נגד פגיעה בערכים דמוקרטיים

האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לערעור שהגיש משמר הדמוקרטיה הישראלית בשמו של שאול כהן, פרקליט עובד משרד המשפטים. הערעור הוגש לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה לאפשר לעובדות ועובדי השירות המשפטי הממשלתי להשתתף באירועי המחאה נגד החלשת מערכת המשפט והייעוץ המשפטי ונגד חתירה תחת סדרי שלטון וערכים דמוקרטיים.


בבקשת ההצטרפות טענו כי ההנחיה הגורפת האוסרת על כל עובדי השירות המשפטי להשתתף בהפגנות בכל נושא כמעט, אינה עומדת במבחנים שנקבעו בפסיקה להטלת הגבלות על חופש הביטוי בכלל, וחופש הביטוי של עובדי ועובדות השירות הציבורי בפרט. טענו גם כי הגנה על ערכים בסיסיים של שלטון החוק וזכויות אדם בסיסיות, שלהן מחויבת כל דמוקרטיה מהותית מטבעה, אינה פוליטית. ערכים אלה אינם מזוהים מפלגתית או פוליטית ואינם "עניינים מדיניים" כהגדרתם בחוק, והתבטאות לגביהם אינה פוגעת באמון הציבור בשירות הממשלתי. לכן, האיסור שהחילו על עובדי משרד המשפטים להגיע להפגנות נגד ההפיכה המשטרית מהווה פגיעה בלתי מידתית בחופש הביטוי והמחאה.ע"ע 11297-04-23 כהן נ' נציבות שירות המדינה

עו"ד: רעות שאער, אבנר פינצ'וק
קישורים:
הבקשה נכתבה בסיוע המתמחה לילה אתר


Bình luận


bottom of page