top of page

מעורבות השב"כ במחאה נגד ההפיכה המשטרית


מחאה
מקור: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

ב-28.6.2023 פנינו לראש השב"כ רונן בר, בעקבות דיווחים על מעורבות השב"כ במעקב אחר פעילי המחאה נגד ההפיכה המשטרית. על פי הדיווחים, מעורבות זו הגיעה לשיאה בזימונו לחקירה של פעיל מרכזי במחאה – חקירה שהתנהלה על ידי המשטרה, לפי הידוע לנו, בעקבות דרישת השב"כ. פעיל המחאה נעצר בביתו והובל לחקירה, ולאחר חקירה לא ממושכת שוחרר ללא תנאי.


בפנייה ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ואזרחיות, כי השב"כ אמון על סיכול ומניעה של פגיעה בביטחון המדינה ובסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, והאיומים הם איומי טרור, חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות מדינה. בעקבות עתירה של האגודה התחייב השב"כ לא להשתמש בסמכותו לזימון פעילי מחאה לשיחות אזהרה כלפי מחאות שגרתיות, אלא רק במקרים של חתרנות הקשורה בטבורה למטרות הליבה של השב"כ.


גם אם פעילות המחאה נגד ההפיכה המשטרית מתבצעת תוך הפרת חוק, כמו חסימת ציר, היא אינה עונה, ולו בקירוב, להגדרה שהשב"כ עצמו קבע לאיום החתרנות, ואינה מהווה איום שמצדיק את התערבותו. הפעילות אינה חשאית אלא גלויה ומשותפת עם מאות אלפים. הפעילות אינה נובעת מאידיאולוגיה של פגיעה בביטחון המדינה או במשטר הדמוקרטי. להיפך – המחאה נועדה להגן על המשטר הדמוקרטי. פעילות המחאה עד כה לא הולידה סיכון כלשהו לביטחון המדינה או ליסודות המשטר הדמוקרטי, דבר שלא ניתן לומר על פעילות הממשלה שלגביה נערכת המחאה.


הפעלה נמהרת של סמכויות הסיכול, בין בידי חוקרי שב"כ ובין בידי המשטרה, מייצרת אפקט מצנן קשה על מימוש זכות ההפגנה והמחאה, ויש בה להרתיע אנשים מלקחת חלק בפעולות לגיטימיות במשטר דמוקרטי. על אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר השב"כ בוחר בכלי קיצוני כמו מעצר. לפיכך ביקשנו מראש השב"כ להנחות את כל עובדי הארגון שעליהם לכבד את זכות המחאה, ולהימנע מהתערבות לא מוצדקת במהלכי המחאה.Comments


bottom of page