top of page

לבטל את חוק ועדות הקבלה – עתירה שנייה

האגודה לזכויות האזרח הצטרפה לעתירה שהגיש מרכז עדאלה ב-20.9.2023 בשמם של תשעה ארגוני זכויות אדם, נגד תיקון מס' 12 לפקודת האגודות השיתופיות, שהרחיב את תחולתן של ועדות הקבלה ליישובים קהילתיים. "חוק ועדות הקבלה" המקורי (תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות) עבר בשנת 2011. התיקון החדש הרחיב את תחולתו ליישובים שבהם עד 700 משפחות (במקום 400) ולאזורים אחרים בארץ מלבד הנגב והגליל, והוסיף קריטריון המאפשר דחות מועמדות ומועמדים בשל חוסר התאמה "למאפיינים הקהילתיים הציבוריים של היישוב״.


עתירות שהוגשו נגד החוק המקורי, ובהן עתירת האגודה לזכויות האזרח, נדחו על ידי בג"ץ בשנת 2014 ברוב דחוק בעילה של חוסר בשלות: חמישה מתוך תשעת השופטים סברו שכל עוד החוק לא יושם אי אפשר לבסס את הטענה שהוא יוביל לאפליה אסורה. בעתירה החדשה טענו הארגונים שהיוזמה להרחיב את תחולת החוק וההצהרות המפורשות של היוזמים מעידות על כך שהחוק הצליח להגשים את תכליתו המקורית הפסולה – למנוע מערבים להתגורר ביישובים שנועדו ליהודים. משכך, אי אפשר עוד להתעלם ממטרותיו הגזעניות של החוק ומהתוצאה שהוא מוביל אליה, שהיא פגיעה בזכות החוקתית לשוויון של האזרחים הערבים-פלסטינים ושל מגוון רחב של קבוצות מודרות אחרות. הארגונים ביקשו מבית המשפט שיורה על ביטול החוק כליל, או שלכל הפחות ימנע את הרחבת תחולתו.

בג"ץ 7148/23 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת

עו"ד: ד"ר סוהאד בשארה (עדאלה)


העתירה, 20.9.2023קישורים:Kommentit


bottom of page