top of page

חופש הביטוי במכללה האקדמית אשקלון

ב-24.6.2018 פנינו, יחד עם אגודת הלהט"ב, לנשיא המכללה האקדמית אשקלון, במחאה על התנכלות למפגינים נגד הומופוביה והאיסור להפגין בקמפוס. סטודנטים מחו מול הכניסה למכללה על פוסט פוגעני נגד קהילת הלהט"ב שפרסם דיקן הסטודנטים במכללה, כשהם מניפים דגלי גאווה. במהלך ההפגנה ובסיומה ניסו הסטודנטים להיכנס למכללה, אך קצין הביטחון של המכללה מנע זאת מהם.

בפנייה הדגיש עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, כי חוק זכויות הסטודנט מבטיח את זכותו של כל סטודנט לחופש הביטוי והמחאה, ושזכותם של סטודנטים להפגין בקמפוס זכתה להגנת בתי המשפט. לפיכך ביקשה האגודה מנשיא המכללה לדאוג לכך שעד תחילת שנת הלימודים הקרובה יוסדר נוהל לקיום פעילות ציבורית בקמפוס המכללה. עוד ביקשה האגודה שיובהרו להנהלה ולגורמי האבטחה כי מוטלת חובה על המכללה לאפשר קיום פעילויות פוליטיות בשטחה, וכי אסור לה להטיל סנקציות על סטודנטים בשל השתתפות בפעולות מחאה במכללה או מחוצה לה.

Comments


bottom of page