top of page

הקריטריונים החדשים של ארדן: אקדח לכל אזרח?


אילוסטרציה

עם כניסתו לתפקיד של השר לביטחון פנים גלעד ארדן בשנת 2015, החלה להשתנות המדיניות של רישוי כלי ירייה בישראל. במשך שנים רבות המדיניות הייתה שיש לצמצם את מספר האזרחים הנושאים הנשק (נשק פרטי או כזה השייך לארגון שבו הם עובדים), אך ארדן פועל להגדלת כמויות הנשק המצויות במרחב האזרחי – בבתים, ברחובות ובמוסדות הציבור. לאחרונה הכריז השר על הרחבה מרחיקת לכת בתבחינים (קריטריונים) לקבלת רישיון נשק כך, שכל מי שעבר הכשרת רובאי 07, ורבים נוספים, יוכלו לקבל רישיון לנשק פרטי.

אנחנו באגודה לזכויות האזרח חושבים שהגדלת מספר כלי הנשק במרחב הציבורי לא מגבירה את ביטחונם של האזרחים, אלא אף עלולה לסכן אותו. נוכחות מוגברת של כלי נשק מגבירה את הסיכון לרצח, ובפרט לרצח נשים וקרובי משפחה, להתאבדויות, לתאונות ולגנבות נשק, ותגדיל גם את כמות כלי הנשק הבלתי חוקיים. אנו פועלים, במסגרת קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", לצמצום תפוצת הנשק הקל והאלימות הנובעת ממנה, בפרט נגד נשים ונגד קבוצות מוחלשות, ולהגברת הפיקוח על נשק בישראל.

החובה להגן על האזרחים מפני טרור מוטלת על כוחות הביטחון. העברת האחריות לביטחון אישי אל האזרחים מבטאת התנערות מאחריות מצד הממשלה, ובפרט מצד המשרד לביטחון פנים. אלה צעדים פופוליסטים שנועדו להשביע את דעת הקהל אך אינם תורמים לביטחוננו, ולמעשה פוגעים בו. ביטחונם של אזרחיות ואזרחי ישראל אינו רק ביטחון לאומי, אלא לא פחות מכך ביטחון אישי, וביטחון זה מאוים ומופר באמצעות תפוצה מוגברת של כלי ירייה.

בשותפות "האקדח על שולחן המטבח" חברים הארגונים: אשה לאשה – מרכז פמיניסטי, שדולת הנשים בישראל, איתך מעכי - משפטניות למען צדק חברתי, האגודה לזכויות האזרח, הכצעקתה, ל.א. לאלימות נגד נשים, מרכז תמורה, נגה – המרכז לזכויות נפגעי עבירה, נשים לגופן, פסיכואקטיב – אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם, פרופיל חדש, קואליציית נשים לשלום, רופאים לזכויות אדם, פוליטיקלי קוראת ועמותת "כולן".

תגובות


bottom of page