top of page

צעד מעשי ראשון להפחתת הצפיפות בבתי הכלא


אילוסטרציה

הכנסת אישרה אתמול (5.11.2018) תיקון לחוק, שיאפשר להקדים את שחרורם של אסירים וכך לסייע לצמצם את הצפיפות בבתי הכלא.

ההחלטה על הרחבת השחרור המוקדם לאסירים היא הצעד המעשי ה'ראשון במימוש פסק הדין בעניין הצפיפות בבתי הכלא. ב-2017, בעקבות העתירה שהגשנו יחד עם רופאים לזכויות אדם והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים, הורה בג״ץ למדינה להגדיל את שטח המחיה לכל אסיר ועצור לרמה מינימלית (4 מ"ר). לנוכח הצפיפות המחפירה בבתי הכלא בישראל, שפוגעת אנושות בכבוד האדם, בג"ץ קבע לוח זמנים קצר ליישום פסק הדין.

המדינה לא עמדה בלוח הזמנים שקבע בג"ץ, ולפני כמה חודשים ביקשה הארכה שערורייתית של עשר שנים כדי לבנות בתי כלא נוספים. השבוע החליט בג"ץ כי המועד ליישום פסק הדין יוארך בשנה וחצי בלבד.

זה אפשרי: בניית בתי כלא נוספים לוקחת זמן, וגם משמרת את התפיסה של כליאה כברירת מחדל. יש הרבה פתרונות נוספים, מהירים, יעילים, זולים ואנושיים שיכולים להפחית את הצפיפות על ידי הפחתת מספר הכלואים: הפחתת היקף המעצרים, עבודות שירות כחלופה למאסר, טיפול ושיקום במקום מאסר, איזוק אלקטרוני ועוד.

עו"ד אן סוצ׳יו מהאגודה לזכויות האזרח, שהגישה את העתירה: "החלטת בית המשפט משקפת הכרה בחשיבות ההגנה על כבודם של אסירים ועצורים, וטוב עשה בית המשפט שהבהיר למדינה כי אחריותה כלפי מי שחירותם נשללת אינה ניתנת לביזוי מתמשך". לעניין התיקון לחוק המקצר את תקופות המעצר, שממנו הוחרגו האסירים הביטחוניים, אמרה עו"ד סוצ'יו: "אנו מצרים על כך שהמדינה החריגה את האסירים הביטחוניים מהחוק. לכל האסירים יש זכות לשוויון, ונדמה שהטלת מגבלות מיוחדות על אסירים ביטחוניים נבעה במקרה זה משיקולי בחירות ונקמנות ולא משיקולים ענייניים״.


Comments


bottom of page