top of page

מאגר השב"כ - מעקב אחר אזרחים: שאלות ותשובות


איך התגלתה תכנית המעקבים?

איזה מידע עובר מחברות התקשורת לשב"כ?

איזה מידע ניתן להפיק מנתוני תקשורת?

מה המקור החוקי לתכנית המעקבים?

איך תכנית המעקבים ביחס למדינות אחרות?

למה אמור להפריע לי שהנתונים הללו יהיו בידי השב"כ? מה יש לי להסתיר?

אבל מה לגבי צורכי הביטחון?

מה ביקשנו בעתירה?

Comments


bottom of page