top of page
אילוסטרציה

Photo by Keren Manor, Activestills

פרסומים

אכיפה פוגענית ופגיעה בחופש המחאה: התנהלות משטרת ישראל בהפגנות בשנת 2020

 

דצמבר 2020

דוח של האגודה לזכויות האזרח והקרן למגיני זכויות אדם, הסוקר את השיטות והכלים שהפעילה המשטרה בחודשים האחרונים לדיכוי הפגנות ומחאות, ואת פגיעתם בחופש הביטוי ובזכות להפגין.

עברית: Word | pdf

ערבית: pdf

ירושלים המזרחית - עובדות ונתונים

מאי 2019

מסמך הסוקר את הפערים העצומים בשירותים ובתשתיות בין ירושלים המזרחית לבין מערב העיר. 

עברית: Word | pdf

ערבית: Word | pdf

אנגלית: Word | pdf

ישראל 2020 -
20 הצעות לכנסת החדשה

 

דצמבר 2019

לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי, ועל רקע השיתוק הפוליטי, פרסמנו שורה של הצעות חקיקה לכנסת החדשה, לכשתקום, שקידומן יחזק את זכויות האדם ואת הדמוקרטיה בישראל.

עברית: Word | pdf

ערבית: Word | pdf

מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן -

תמונת מצב

 

פברואר 2019

 

מסמך שפרסמנו בשיתוף ארגונים עמיתים ובו נתונים על מצבם של מבקשי המקלט האריתריאים והסודנים השוהים בישראל. 

עברית  

בחירות 2019 - ניירות עמדה

 

פברואר 2019

 

לקראת בחירות 2019 פרסמנו שורה של ניירות עמדה עם המלצות לפעולה בנושאים הקריטיים שעל הפרק: צמצום המרחב הדמוקרטי, הצלת מערכת הבריאות הציבורית, זכויות המיעוט הערבי, צמצום פערים בחינוך, זכויות עובדות ועובדים ועוד.

 

עברית  

חקיקה ישירה של הכנסת ה-20 על הגדה המערבית: המהלכים לקידום סיפוח ולהחלשת דיני הכיבוש

אוקטובר 2018

המסמך דן ביוזמות החקיקה של הכנסת ה-20 הנוגעות לשטחים הכבושים, שמטרתן לקדם "סיפוח משפטי" של הגדה המערבית ולערער על הבסיס המשפטי של המשטר הצבאי שהחל ביוני 1967.

עברית: הדוח המלא (pdf) | תמצית הדוח (pdf)

אנגלית: הדוח המלא (pdf)

2018 – שנה רעה לדמוקרטיה

זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2018

דצמבר 2018

מסמך סיכום השנה של האגודה, המתפרסם לציון יום זכויות האדם הבינלאומי. השנה מתמקד המסמך בנושא אחד – גל החקיקה האנטי-דמוקרטי בכנסת.

עברית: pdf 

צמצום המרחב הדמוקרטי בכנסת ה-20 – תמונת מצב

 

עדכון אחרון: אוקטובר 2018

 

מסמך המעקב של האגודה לזכויות האזרח אחר החקיקה והיוזמות המאיימות לצמצם את המרחב הדמוקרטי בישראל.

עברית: Word | pdf

הרשות נתונה: הרשות המקומית כזירת זכויות אדם

אוקטובר 2018

דוח המשרטט את חשיבותה של הרשות המקומית בעיצוב עיר שומרת זכויות אדם, ומנגד – את כוחה העלול לרמוס זכויות אדם.

עברית: Word | pdf 

זכויות האדם בישראל –

תמונת מצב 2017

דצמבר 2017

 

הסקירה השנתית של האגודה לזכויות האזרח על מצב זכויות האדם בישראל.

עברית: גרסת אינטרנט | Word | pdf

ערבית: גרסת אינטרנט | Word | pdf

אנגלית: גרסת אינטרנט | Word | pdf

לא נצור: נשק קל במרחב האזרחי

ינואר 2017

דוח של קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", שבה חברה האגודה לזכויות האזרח. הדוח בוחן ומבהיר מיהם הגופים והאנשים המחזיקים בכלי ירייה קלים, ומתאר מי ובאיזו מידה מפקחים על מסת כלי הנשק.

עברית - הדוח המלא (pdf) 

ערבית - תקציר (pdf)

אנגלית: תקציר (pdf) | אבסטרקט (pdf) 

מותה בטרם עת

של ההכשרה המקצועית בישראל

יולי 2016

דוח על מצבה העגום של ההכשרה המקצועית בישראל ועל הפקרת המובטלים, העובדים העניים, המבוגרים, הנשים ועוד.

עברית: Word | pdf 

זכויות האדם בישראל –

תמונת מצב 2016

דצמבר 2016

הסקירה השנתית של האגודה לזכויות האזרח על מצב זכויות האדם בישראל.

עברית: גרסת אינטרנט | Word | pdf

ערבית: גרסת אינטרנט | Word | pdf

אנגלית: גרסת אינטרנט | Word | pdf

חייבים לשנות: כיצד מדינת ישראל מדרדרת בעלי חוב לעוני

אוקטובר 2015

דוח המציג את הכשלים במערך גביית החובות בישראל ואת הפגיעה בזכויות האדם הנגרמת בשל כך, ומציע פתרונות שאפשר ליישם באמצעות שינויי חקיקה או מדיניות.

עברית:  

הדוח המלא: Word | pdf 

תקציר (pdf)

הצעה לפתרונות - טבלה מסכמת (pdf)

תגובת רשות האכיפה והגבייה (pdf) 

אנגלית - תקציר (pdf)

bottom of page