top of page
האגודה לכויות האזרח בישראל
לא הופכים ריגול להרגל

הצטרפו למאבק

surv1c.jpg

כפטריות אחרי הגשם מתגלות עוד ועוד טכנולוגיות מעקב שהמשטרה מפעילה כלפי האזרחים. לפני כשנה גילינו שהמשטרה עוקבת אחרי כל הנהגים בכבישי ישראל באמצעות מצלמות "עין הנץ", אחר כך התברר שהמשטרה רוצה להסדיר שימוש גם במצלמות זיהוי פנים, ועכשיו אנחנו מגלים שתוכנת הריגול פגסוס של חברת NSO נמצאת בידי המשטרה כבר כמה שנים. 

 

איסוף מידע על אזרחים.ות באופן גורף ופריצה לטלפונים ניידים של אזרחים.ות הן פרקטיקות של משטרים אפלים הרומסים זכויות אדם כדבר שבשגרה. לא רק שממשלת ישראל עדיין לא אסרה על השימוש בתוכנת פגסוס, ושהמשטרה ממשיכה להשתמש במערכת "עין הנץ" ללא הסדרה בחקיקה, אלא שבקרוב הממשלה מתכננת לקדם את "חוק המעקבים" שמיועד להכשיר מגוון של מערכות מעקב מצולמות, לתת למשטרה יד חופשית להשתמש בהן באופן בלתי מוגבל כמעט, ואף לחלוק את המידע עם גופים אחרים. 

 

אם לא נשים גבול, במקום מדינה עם משטרה נקבל מדינת משטרה. הצטרפו למאבק וחתמו על העצומה: לא למעקבים חשאיים, לא להחדרת טכנולוגיות מעקב המוני, לא לחוק המעקבים.

מה אפשר לעשות
עצומה
תרומה

הצטרפו למאבק שלנו נגד "חוק המעקבים" וחתמו על העצומה.

תרמו לנו כדי שנוכל להמשיך במאבקים למען הזכות לפרטיות של כולנו:

  • להמשיך לנהל את העתירה שהגשנו לבג"ץ נגד השימוש במערכת "עין הנץ"

  • לתקן את "חוק המעקבים"

  • לאסור על המשטרה להשתמש בתוכנות ריגול נגד אזרחים.ות

  • למנוע מהמדינה להפעיל מעקבי שב"כ במסגרת המאבק בקורונה 

  • לצמצם את השימוש בטכנולוגיות זיהוי פנים 

ועוד...

שאלות ותשובות
bottom of page