top of page
cellphone2-dreamstime-142993301-Milkos-D

© Milkos - Dreamstime.com 

בעידן הדיגיטלי שבו אנו חיים, טכנולוגיה דיגיטלית הפכה זמינה לרוב האנושות. כמעט כולם משתמשים במחשב אישי ובטלפון חכם, גולשים באינטרנט וחברים ברשתות חברתיות. טכנולוגיה דיגיטלית מחליפה לעתים אינטראקציה אנושית, לרבות בקבלת החלטות. לכל השינויים האלה יש גם השפעה רבה – לטוב ולרע – על זכויות האדם שלנו. כך למשל, העלייה החדה בכמות המידע הנגיש לכל וביכולת להפיץ מידע משפיעים על חופש הביטוי, על חופש המידע, על הזכות לפרטיות ועל הזכות לשם טוב;  פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים איסוף מידע עצום, אגירתו ושליפתו לצרכים שונים משפיעים על הזכות לפרטיות ועל הזכות לביטחון אישי.

האגודה לזכויות האזרח פועלת מול גורמים ממשלתיים ומול תאגידים כדי להגן על זכויות אדם בעידן הדיגיטלי. בין הנושאים שבהם אנו עוסקים:

  • חופש הביטוי בעידן הדיגיטלי: חסימת אתרים והסרת תכנים; צנזורה ברשתות החברתיות; יישום דיני לשון הרע ברשת ותופעת ה-SLAPP; בריונות רשת וגזענות ברשת; חופש הביטוי של עובדים ברשת; עבירות ביטוי ברשת.

  • פרטיות בעולם דיגיטלי: פרטיות ברשת; מצלמות אבטחה; מאגרי מידע.

  • אכיפת חוק ואיסוף מודיעין בעידן הדיגיטלי: איסוף נתוני תקשורת ונתוני תוכן מהרשת לצורכי חקירה משטרתית; חיפוש בטלפון החכם.

זכויות אדם בעידן הדיגיטלי

לחצו כאן
1
2
bottom of page