זכויות האדם בימי קורונה: דמוקרטיה ושלטון החוק


פעילותנו האגודה לזכויות האזרח בהקשר של נגיף הקורונה מתמקדת בשני היבטים:

  • מעקב אחר פעולות הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף, כדי להבטיח שהפגיעה בזכויות האדם תהיה עניינית, מידתית, לתכלית ראויה ומצומצמת ככל האפשר, ושיישמרו עקרונות הדמוקרטיה ושלטון החוק. פירוט על הפעילות בהמשך דף זה.

  • הבטחת זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות בתקופת המשבר – פירוט כאן.

בדף זה:

1. שימוש באמצעים טכנולוגיים כדי לאכן מסלולים של חולי קורונה

2. חופש הביטוי והמחאה

3. שלטון החוק, תפקוד מערכות הממשל ופעולה בסמכות

4. הזכות לפרטיות

5. נשק במרחב הציבורי

6. חינוך לזכויות האדם ולדמוקרטיה

1. שימוש באמצעים טכנולוגיים כדי לאכן מסלולים של חולי קורונה


18.3.2020: לאחר שהממשלה עקפה את הכנסת ואישרה תקנות שעת חירום שמעניקות סמכויות מרחיקות לכת לשב"כ ולמשטרה, הגשנו עתירה לבג"ץ. בהמשך לכך גם הגשנו הערות לוועדה לשירותים חשאיים בכנסת והשתתפנו בדיון בועדה. על ההתפתחויות מהגשת העתירה והלאה אפשר לקרוא כאן.


16.3.2020: כשעה וחצי לפני השבעת כנסת חדשה, ועדת המשנה לשירותים חשאיים של הכנסת דנה בהרחבת סמכויות השב"כ ובמתן אפשרות לארגון לבצע מעקב טכנולוגי אחר אזרחים ישראלים בשל משבר הקורונה. הוצאנו הודעה לתקשורת, בקריאה לוועדה לא להעניק במחטף סמכויות נרחבות לשב"כ. ציינו כי השב"כ הוסמך לטפל בביטחון המדינה, והרחבת סמכויותיו לנושא אזרחי מובהק היא תקדים מסוכן ומדרון חלקלק, וחובה שייעשה לאחר דיון מעמיק ולא בדיון חטוף, רגע לפני התפזרות הכנסת.


15.3.2020: הצטרפנו לשורה של מומחיות ומומחים לפרטיות שפנו לראש הממשלה, לשר הבריאות, ליועץ המשפטי לממשלה ולראש הרשות להגנת הפרטיות, בדרישה לפעול בשקיפות ולפרסם מידע מלא על הכוונה להפעיל אמצעים טכנולוגיים במסגרת המאבק בהתפשטות הקורונה, ובין היתר להבהיר אילו אמצעים יופעלו, מכוח איזו סמכות ועל ידי איזה גוף. בפנייה הודגש כי במשטר דמוקרטי יש סייגים על אמצעים דורסניים גם בתקופת חירום, ולמעשה, בתקופה כזו חשיבותם רק גוברת.


14.3.2020: בתגובה להודעת ראש הממשלה על הכוונה להשתמש באמצעים טכנולוגיים כדי לאכן מסלולים של חולי קורונה, הוצאנו הודעה לתקשורת. ציינו כי לפי מה שידוע עד כה, חולים משתפים פעולה עם הרשויות בכל הקשור לחשיפת המקומות שבהם ביקרו, וכי התועלת השולית שתתקבל בעזרת נתוני המיקום לא מצדיקה את הרמיסה החמורה של הזכות לפרטיות.

2. חופש הביטוי והמחאה

23.3.2020: הפצנו ברשתות החברתיות מידע על הזכות להפגין בתקופת הקורונה, והזמנו לפנות אלינו במקרה של פגיעה בחופש המחאה.


19.3.2020: פנינו בדחיפות למשטרה בדרישה לאפשר את קיום של שיירת מחאה שנעצרה בדרכה למשכן הכנסת, ודרשנו לבטל את הדוחות שחולקו למשתתפי ההפגנה.

3. שלטון החוק, תפקוד מערכות הממשל ופעולה בסמכות


6.4.2020: פנינו ליו"ר הכנסת וליו"ר הוועדה המסדרת כדי שיפעילו את סמכותם ויקבעו שמושב הקיץ בכנסת יתחיל מיד אחרי חג הפסח הראשון. ציינו כי בעת כזו, שבה קיים מצב חירום, והממשלה מקבלת החלטות קיצוניות ומרחיקות לכת מידי יום, בלתי סביר שהכנסת תצא לפגרה ממושכת עד אחרי יום העצמאות. טענו כי הדבר יהווה עילה לממשלה להמשיך ולהתקין תקנות שעת חירום, שהן אמצעי לא דמוקרטי, שחקיקה דחופה חיונית לא תצא לפועל, ושלא יתקיים פיקוח פרלמנטרי בתקופה קריטית.

27.3.2020: פנינו ליועצת המשפטית של המשטרה בעקבות תלונות על שוטרים שדרשו מאנשים שהיו בדרכם לעבודה להציג אישור שהם עובדים במקום עבודה חיוני. כתבנו כי לדרישה זו אין שום עיגון בתקנות שעת חירום שפורסמו, וכי ואין כל איסור על עובד להגיע למקום עבודתו, בכפוף למגבלות על מקומות העבודה שנקבעו בתקנות. ביקשנו שהלשכה המשפטית של המשטרה תוציא הבהרה דחופה לשוטרים בעניין זה.


26.3.2020: פנינו (25.3.2020) ליועצים המשפטיים של משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה, בעקבות צו שקיבלו בתי הספר למקצועות הבריאות שחייב אותם למסור למשרד הבריאות פרטים על כל הסטודנטים הלומדים אצלם – דרישה שנעשתה ללא כל בסיס בחוק. בתשובת הלשכה המשפטית של משרד הבריאות נמסר לנו כי אכן לא היה מקום לפניה ישירה של משרד הבריאות למוסדות להשכלה גבוהה, ו"משהסתברה הטעות היא תוקנה ובכלל זה הושמדו כל הרשימות שהתקבלו במשרד הבריאות בהמשך לפניה שגויה זו".

26.3.2020: פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, וביקשנו ממנו להנחות את הממשלה שאסור לה להתקין תקנות שעת חירום מרגע שהכנסת מתפקדת וניתן להביא בפניה הצעות חוק. כתבנו כי דווקא בתקופה משברית כפי שאנו חווים, קיימת חשיבות עליונה להגנה על עקרונותיה הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה, ועל הממשלה לאפשר דיון ציבורי, ולהקפיד על שקיפות, על פיקוח פרלמנטרי ועל קידום מדיניותה באמצעות חקיקה.

23.3.2020: פנינו לשר הפנים וליועץ המשפטי לממשלה וביקשנו להימנע מהתקנת תקנות שעת חירום לדחיית שעון קיץ. טענו כי סמכות הממשלה להתקין תקנות שעת חירום היא סמכות דרקונית ואנטי דמוקרטית, שיש להפעילה רק במקרים נדירים שבהם הממשלה חייבת לפעול בבהילות כדי למנוע סכנה או פגיעה קשה בשירותים חיוניים, ואין אפשרות לכנס את הכנסת. שני התנאים הללו לא מתקיימים פה: ספק אם תהיה לדחיית שעון הקיץ תרומה מכרעת להתפשטות המגיפה; והכנסת מתכנסת, ואפשר לקדם חקיקה ואף חקיקת בזק במקרי הצורך.

21.3.2020: פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות מקרים שבהם משרדי הממשלה פעלו בחוסר סמכות בחסות משבר נגיף הקורונה. כך, למשל, דובר משרד הבריאות הפיץ הודעה שכללה שלל איסורים, בלי שהיה להם עיגון כלשהו; משרד האוצר פרסם הנחיות למעסיקים לגבי צמצום העובדים שרשאים להימצא במקומות העבודה, למרות שתקנות שעת חירום בעניין טרם פורסמו; וראש הממשלה הודיע כמעט מדי ערב על הגבלות וגזירות חדשות, בטרם היה להן תוקף. ביקשנו מהיועץ המשפטי לממשלה להבהיר לנבחרי הציבור ולעובדי הציבור את החשיבות שבהקפדה על פעולה בסמכות גם בעת משבר.

19.3.2020: פנינו ליו"ר הכנסת בבקשה שיפעל בדחיפות וללא דיחוי לבחירת יו"ר קבוע לכנסת ולמינוי ועדה מסדרת, כפי שקבוע בחוק, כדי שהכנסת תוכל להתחיל לתפקד.

18.3.2020: עתרנו לבג"ץ בדרישה שיקבע כי מצב החירום שהכריז שר המשפטים על מערכת המשפט מבוטל. הכרזה כזו משמעותה ביטול כל הדיונים בבתי המשפט למעט בעניינים דחופים .עוד ביקשנו שבית המשפט יקבע כי התקנות שמסמיכות את השר להכריז על מצב חירום מיוחד אינן חוקיות. ציינו כי סמכות כזאת יש להסדיר בחקיקה ראשית בלבד, תוך קביעת מערכת של בלמים ואיזונים שתבטיח את עצמאות הרשות השופטת. לפני הגשת העתירה, ב-14.3.2020, פנינו בעניין ליועץ המשפטי לממשלה.

4. הזכות לפרטיות

29.3.2020: הצטרפנו לקבוצה של מומחים לפרטיות בדרישה לפרסם לאלתר את פרטי ההתקשרות בין משרד הבריאות לבין חברות פרטיות שיסייעו לו בביצוע בדיקות לאיתור נגיף הקורונה. מפרסומים בתקשורת עולה כי משרד הבריאות התקשר לשם כך עם שתי חברות פרטיות. מדובר בחברות שפועלות בימים כתיקונם בתחום המיפוי הגנטי, ועל כן העברת מידע רפואי לידיהם - מידע שאפשר להפיק ממנו גם מידע גנטי - מעוררת חשש כבד לפרטיות הנבדקים. עיקר החשש מתמקד בכך שהמידע הרפואי הרגיש יזלוג למטרות אחרות, לידיים מסחריות, ללא שליטה של מושאי המידע וללא הסכמתם.


יחד עם מומחים לפרטיות, פנינו למשרד הבריאות ולמנהלי בתי החולים, בבקשה לבחון שוב את הפעלת נוהל "האח הגדול" – התקנת מצלמות ומיקרופונים לשם מעקב אחר חולי קורונה מאושפזים 24 שעות ביממה. ביקשנו לצמצם את הפגיעה בפרטיות למינימום הנדרש לשם הטיפול בחולים – למשל להגדיר שטח שבו המצלמה אינה מצלמת, או להשמיע התראה מקדימה בעת הפעלת המצלמה / מיקרופון.


5. נשק במרחב הציבורי


30.3.2020: במסגרת קואליציית האקדח על שולחן המטבח פנינו לשר לבטחון פנים, בדרישה למנוע חימוש של חיילים שיסייעו באכיפת הסגר בזמן משבר הקורונה. ציינו כי הרחבה משמעותית של תפוצת הנשק במרחב האזרחי, כולל בידי כוחות אכיפה שלא מיומנים בשימוש בו בסביבה אזרחית, עלולה לייצר מצבים של שימוש נמהר בנשק ולגרום פגיעות בגוף ובנפש.


25.3.2020: פנינו (24.3.2020) יחד עם קואליציית האקדח על שולחן המטבח לשר לביטחון פנים בדרישה שיורה לאסוף בדחיפות נשק שנמצא בידי מאבטחים שאינם בתפקיד בשל משבר הקורונה. ציינו כי לא זו בלבד שמדובר בתקופה שרוב המאבטחים אינם מועסקים (בבתי ספר, קניונים, חנויות וכו') ואין כל הצדקה שיחזיקו את נשקם בביתם, אלא שקיימות עדויות ברורות לעלייה באלימות במשפחה במצב החירום הקיים. למחרת הודיע השר ארדן כי הורה לחברות האבטחה לאסוף את כלי הנשק הנמצאים בידי מאבטחים שיצאו לחל"ת.6. חינוך לזכויות האדם ולדמוקרטיה

השתתפנו בכתיבה של שמונה שיעורים מצולמים בנושא "מדיה בימי קורונה", שישודרו במסגרת מערכת השיעורים הלאומית של משרד החינוך ללמידה מקוונת. השיעורים מיועדים לגילאי בית הספר היסודי ועוסקים בזכויות אדם וגזענות, התמודדות עם הצפת מידע ופייק ניוז, חופש הביטוי ורשתות חברתיות, והובלת שינויים על ידי ילדים ובני נוער בישראל וברחבי העולם.


התחלנו בהפצה שבועית לאלפי מורות ומורים של מערכי שיעור העוסקים בנושאים של זכויות אדם, גזענות ודמוקרטיה בזמן קורונה, שמורות ומורים יוכלו להשתמש בהם במסגרת למידה מרחוק.

פרסמנו באתר ה"סדנא" של מחלקת החינוך מאמר דעה של ד"ר מרסלו מנחם וקסלר בנושא היום הבינלאומי למאבק בגזענות ומגפת הקורונה.
לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו