top of page

הקורונה ואנחנו: חופש הביטוי והמחאה

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.12.10.2020: פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שיורה למשטרה לחדול לאלתר מהפרקטיקה של כיתור מפגנים וכליאתם בשטח מגודר (מכלאה) בהפגנות נגד ראש הממשלה. שיטה זו, הנקראת KETTLING, זכתה לביקורת נוקבת בעולם בשל פגיעתה בזכויות אדם. תיעודים ברשת מלמדים שאנשים נרמסו כתוצאה מהצפיפות הרבה, חשו ברע, חוו התקפי חרדה, ונאלצו לעשות צרכים מאחורי עצים ופחים או לטפס מעל גדרות בדרך לא דרך כדי לצאת מהמכלאה. לעתים הותנתה היציאה בדרישה להצגת תעודת זהות וקבלת דו"ח. בפנייה כתבנו כי להגבלה קולקטיבית של חופש התנועה של קבוצת אנשים, גם אם מדובר בהתקהלות בלתי חוקית, אין כל עיגון בחוק. החוק מתיר להגביל את חירותו של אדם לנוע באופן חופשי רק אם קיים חשד קונקרטי וספציפי כלפי אותו אדם, ורק לצורך אחת מהתכליות המפורטות (בירור זהותו, חקירתו ומסירת מסמכים). ודאי שהחוק אינו מתיר עיכוב המוני ואקראי של אנשים ללא כל תכלית ברורה. פרקטיקת המכלאות פסולה אף לפי המשפט הבינלאומי.8.10.2020: פנינו למשנים ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות מספר מקרים שבהם שוטרים הגיעו למשמרות מחאה קטנות שהתכנסו ליד צמתים או בכיכרות של ישובים קטנים, עברו ממפגין למפגינה לצורך הצגת תעודת זהות ושמרו את פרטיהם במסוף המשטרתי, למרות שהמפגינים שמרו על ההנחיות. ככל הנראה תכלית הדרישה היתה לבדוק אם המפגינים לא חרגו ממגבלת 1,000 המטרים, אך הדבר לא הוסבר למפגינים. בפנייה ציינו כי הדרישה מכל אחד מהמפגינים להזדהות יוצרת אפקט מצנן ומרתיע, כאילו יש פסול בעצם ההפגנה. שמירת פרטי מפגינים שלא התעורר נגדם חשד כלשהו במאגר משטרתי איננה חוקית, ואף לה יש אפקט מצנן חמור, שעלול להרתיע מפגינים ממימוש זכותם החוקתית להפגין. המשטרה לא אמורה לפגוע בחופש התנועה ובפרטיותו של אדם שאינו חשוד בדבר – ובמיוחד בהקשר של הפגנה. לפיכך ביקשנו להורות למשטרה לחדול באופן מיידי מבדיקה סיטונית של תעודות הזהות של מפגינים, להימנע משמירת פרטי מפגינים שלא התעורר נגדם חשד כלשהו, ולהשמיד את פרטי המפגינים שנאספו עד היום. לתשובת המשטרה לחצו כאן


סימן וי

28.7.2020: פנינו (27.7.2020) ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דברים של מפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב דורון ידיד, שפורסמו בתקשורת, ומהם עלה כי המשטרה פועלת באופן מיוחד לאכיפה של חובת עטיית מסכות בהפגנות מול מעון ראש הממשלה בירושלים. טענו כי הדברים מעידים על אכיפה בררנית שהופעלה משיקולים פוליטיים וזרים מתוך כוונה להתנכל למפגינים, לחירות ההפגנה ולאושיות המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל. לפיכך ביקשנו לבטל באופן גורף את כלל הקנסות שהוטלו על המפגינים בירושלים, ולברר את התנהלותו של מפקד המחוז בעניין.

בעקבות פנייתנו ופניות נוספות פנה היועץ המשפטי לממשלה לממלא מקום המפכ"ל, והדגיש בפניו את חובתה של המשטרה לסייע במימוש הזכות להפגין ולהפעיל את סמכויותיה בצורה עצמאית, שוויונית ועניינית, וללא שיקולים זרים.


סימן V

13.5.2020: פנינו ליועצת המשפטית למשטרת מחוז חיפה וקבלנו על הערמת קשיים בירוקרטיים על קיומה של הפגנה של "עומדים ביחד". בתשובה הובהר על דעת משרד המשפטים כי אין מניעה לארגן תהלוכה של יותר מ-50 אנשים, ובלבד שיקפידו על קבוצות של עד 50 איש עם רווחים ביניהן.

סימן V

12.5.2020: בעקבות פנייתנו (11.5.2020) למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הבהיר משרד המשפטים את התנאים והמגבלות לעריכת הפגנות, בעקבות ההקלות האחרונות: "ניתן לקיים הפגנה בקבוצה אחת של עד 50 אנשים השומרים על מרחק של שני מטרים זה וזה, וכן הפגנה הכוללת בסך הכל מספר גדול יותר של משתתפים, ובלבד שיהיו מחולקים לקבוצות של עד 50 אנשים, תוך כדי שכאמור המשתתפים ישמרו על מרחק של שני מטרים ביניהם ויעטו מסכות כנדרש, ובהתאם להנחיות המשטרה ככל שניתנו".

סימן V

18.4.2020: פנינו למשרד המשפטים בתלונה על דוחות שניתנו למשתתפי משמרת מחאה בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים. על פי סרטון שפורסם, המפגינים עמדו בכל ההוראות שנקבעו. הבענו דאגה מכך שנראה שהשוטרים גילו עוינות למסר של המפגינים. עוד התלוננו על כך שהמשטרה קבעה הגבלה נוספת על הפגנות: המרחק בין קבוצה של כל 10 אנשים חייב להיות 10 מטרים. זאת, לטענת המשטרה, כדי ששוטר יוכל להבחין בין קבוצה לקבוצה. טענו כי תנאי זה לא מעוגן בתקנה או צו, הוא לא פורסם, ואין סמכות להטיל אותו על משתתפים במשמרת מחאה שממילא לא טעונה רישיון. הדרישה אף מחייבת תא שטח גדול למספר קטן יחסית של מפגינים. עוד דרשנו להפחית בצורה משמעותית את הקנס המינהלי בסך 5,000 ש"ח במקרה של הפגנות, להבדיל מהתקהלויות אחרות, ולהפחיתו לעשירית מזה כדי לא לפגוע בזכות החוקתית להפגין יותר מן הראוי.

בעקבות פנייתנו הקנס הופחת ל-1,000 ₪. כמו כן המשטרה הודיעה למפגינים ביום 11.5.2020 שכל הדוחות נגדם בוטלו, כיוון שהבדיקה "לא העלתה חריגות משמעותיות של המוחים מהמגבלות הקבועות בצו בריאות העם ובתקנות."2.4.2020, 13.4.2020: פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתלונה על כך שבעוד שבתקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה הובטחה הזכות להפגין, מנכ"ל משרד הבריאות קבע לה הגבלות של קבוצות של עד 10 אנשים כל אחת כשהמפגינים שומרים על מרחק של 2 מ' האחד מהשני. טענו כי מנכ"ל משרד הבריאות לא מוסמך לסייג את הזכות להפגין שנקבעה בתקנות. כן ביקשנו לבטל דוחות שניתנו למשתתפי משמרת מחאה מול ביתו של ח"כ גבי אשכנזי בכפר סבא, והדגשנו שקנס בסך 5,000 ש"ח יש בו כדי להקפיא את הזכות להפגין.

בתשובת משרד המשפטים מיום 13.4.2020 נאמר, שתקנות שעת חירום התירו לאדם לצאת מביתו לצורך הפגנה. הצו של מנכ"ל משרד הבריאות אסר על התקהלויות, וההוראות לגבי הפגנה באו להקל ולאפשר קיומן של הפגנות. עוד צוין, שמשרד המשפטים ביקש מידע מהמשטרה לגבי הדוחות שניתנו למפגינים בכפר סבא.

סימן V

2.4.2020: פנינו למשטרת אילת בבקשה לאפשר את זכות ההפגנה לפעילים לזכויות בעלי חיים. הבהרנו שתקנות שעת החירום החריגו הפגנות מהפעילויות האסורות בתקופה זו ומהאיסור להתרחק יותר מ-100 מטר ממקום המגורים, וכן טענו שלא ניתן להגביל את חופש המחאה בהוראת חוק עזר מקומי. בעקבות פנייתנו התאפשרה המחאה.

סימן V

23.3.2020: הפצנו ברשתות החברתיות מידע על הזכות להפגין בתקופת הקורונה, והזמנו לפנות אלינו במקרה של פגיעה בחופש המחאה.

19.3.2020: פנינו בדחיפות למשטרה בדרישה לאפשר את קיומה של שיירת מחאה של הדגלים השחורים שנעצרה בדרכה למשכן הכנסת, ודרשנו לבטל את הדוחות שחולקו למשתתפי ההפגנה.コメント


bottom of page