top of page

הקורונה ואנחנו: הזכות לדיור

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.


25.6.2020: פנינו פעם נוספת למשרד המשפטים בדרישה לעצור את הריסות הבתים ופעולות האכיפה בשל עבירות בנייה על רקע משבר הקורונה. ב"גל הראשון" של הקורונה דרישתנו התקבלה (ראו בהמשך), אולם עם הרגיעה בהתפשטות המגפה חלה עלייה מסיבית בפעולות האכיפה. במכתבנו הבהרנו שמשבר הקורונה לא הסתיים, ועל כן התחייבותו של משרד המשפטים להתאים את מדיניות האכיפה של דיני התכנון והבנייה למצב החירום צריכה להמשיך ולחול גם בתקופה הקרובה.10.5.2020: פנינו יחד עם פורום הדיור הציבורי למשרד השיכון בעניין גביית חובות מדיירים. בתחילת המשבר התחייב המשרד להקפיא את הליכי הגבייה, אך מאז שהמשק החל לחזור לפעילות גביית החובות חודשה. בפנייה דרשנו להנחות את החברות לאפשר לדיירים שמצבם הכלכלי הורע משמעותית בשל המשבר לעדכן במצבם העדכני ולשלם שכר דירה מסובסד בהתאם למצבם הכלכלי והתעסוקתי העדכני. כן ביקשנו לאפשר לדיירים תקופת התארגנות נוספת, שבה לא ינקטו הליכי גבייה. ב-18.5.2020 נענינו שהליכי הגבייה לא מחודשים, ושדמי השכירות שמשלמים דיירי הדיור הציבורי שנפגעו מהמשבר באופן דרסטי יופחתו בהתאם.

סימן V

24.3.2020: הריסות בתים: בעקבות פניותינו (16.3.2020, 23.3.2020) למשנה ליועץ המשפטי לממשלה הודיע משרד המשפטים כי הוחלט להתאים את מדיניות האכיפה של דיני התכנון והבנייה למצב החירום. טענו כי מדיניות הריסות הבתים קשה מנשוא גם בימים כתיקונם, כל שכן כאשר אנשים רבים איבדו את ביטחונם הכלכלי ומרותקים לבתיהם. משרד המשפטים הודיע כי בעת הזאת מתן צווי הריסה מנהליים יצומצם, כך שיינתנו צווים רק ביחס לבנייה בלתי חוקית חדשה; לא ימומשו צווי הריסה של מבנים המשמשים למגורים; ומתן התראות יצומצם אף הוא למינימום האפשרי.

סימן V

23.3.2020: בעקבות פנייתנו (15.3.2020) למשרד השיכון בעניין זכויות זכאים ודיירים בדיור הציבורי, קיבלנו מענה ולפיו חלק מדרישותינו התקבלו. משרד השיכון הבטיח כי יחדש באופן אוטומטי את הזכאות לדיור ציבורי ולסיוע בשכר דירה עבור קשישים; כי ייתן לזכאים לסיוע ולדיור ציבורי הקלות משמעותיות בחידוש הזכאות, וירכך את דרישות הבירוקרטיה; כי לא יבוצעו פינויים בתקופה זו, וכי וועדות החריגים ימשיכו לפעול כרגיל. עוד הודיע המשרד הוציאו הנחייה כללית לחברות המשכנות להפסיק לחלוטין גביה של חובות מדיירים.

ב-25.3.2020: פנינו שוב למשרד השיכון בשם חמישה זכאי דיור ציבורי על מנת שזכאותם תחודש. ציינו כי בניגוד להבטחות, רבים אינם מצליחים לחדש את זכאותם באופן מקוון או באמצעות המוקדים הטלפוניים, ועל כן הפתרון היעיל ביותר הוא חידוש אוטומטי של הזכאות.
Comments


bottom of page