top of page

זו העת לתקן


שלט בהפגנה - "יבוטל חוק הלאום"
צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

חברות וחברים יקרים,


בהפרש של ימים ספורים התחולל שינוי דרמטי במעמדם של שני חוקים שהיוו כתם על ספר החוקים של כל מדינה דמוקרטית, ושאנו, באגודה לזכויות האזרח, ניהלנו נגדם מאבקים משפטיים וציבוריים ארוכי שנים: פקע תוקפו של חוק האזרחות, ובמקביל בג"ץ רוקן מתוכן את השלכותיו המעשיות הגזעניות של חוק הלאום. להתפתחויות אלה משמעות ציבורית רבה והשלכות יומיומיות על חייהם של אלפי א.נשים בישראל, ובפרט על זכויות המיעוט הערבי.


כעת אנו ניצבים בפני האתגרים שמזמנת לנו המציאות החדשה - להבטיח כי בקשותיהן של אלפי המשפחות להסדרת מעמדן ייבחנו בהגינות וללא אפליה, וכן לבלום את השלכותיו ההרסניות של חוק הלאום, אשר גם כאשר הוא נטול משמעויות משפטיות, קיומו מנציח את האפליה נגד החברה הערבית בישראל.אני מזמינה אתכן.ם להצטרף אלינו ולתמוך בעשייה הרבה שעוד לפנינו.


שלכן.ם,

שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרחחוק האזרחות: זו העת לתקן: עם פקיעת חוק האזרחות פרסמנו זכותון לבני/בנות משפחה פלסטינים של אזרחי ישראל ותושביה, בערבית ובעברית, כדי לסייע להם למצות את זכויותיהם במצב החדש. כמו כן פנינו לרשות האוכלוסין וההגירה, ודרשנו שתיערך לאלתר לטיפול בבקשות למעמד של פלסטינים שהם בני משפחה של אזרחי ישראל ותושביה. הבהרנו שברגע שפקעה הוראת השעה, אין לרשות סמכות חוקית לפעול ביחס לבני משפחות אלה באופן שונה מאשר ביחס ליתר מבקשי המעמד. להרחבה


חוק הלאום: בג"ץ רוקן מתוכן: לאחר ששופטי בג"ץ רוקנו, הלכה למעשה, את חוק הלאום מהשלכותיו המעשיות הגזעניות, ראוי שהכנסת תבטל את החוק לאלתר. לחוק מפלה ופוגעני, גם אם הוא נטול משמעויות ממשיות, אין מקום בספר החוקים של מדינת ישראל, שכן נזקיו חורגים מהמערכת המשפטית, וקיומו מנציח את האפליה הממסדית והמתמשכת נגד הציבור הערבי בישראל. להרחבהComentarios


bottom of page