top of page

במיוחד עכשיו, זכויות אדם הן לא פריבילגיה


"כארגון זכויות אדם, חובתנו בעת כזו היא לעמוד על המשמר ביתר שאת. עלינו לשוב ולהזכיר שזכויות האדם אינן פריבילגיה השמורה למצבים של שגרה ושקט, זכויות האדם נועדו לשמור על כולנו גם בעתות חירום"

חברות וחברים יקרים,


שוב ימים לא קלים. לצערנו כולנו כבר למודי ניסיון, ויודעים שבתקופות של מתח ביטחוני הפחד והחשש הטבעיים יכולים להוביל במהירות לאלימות ולהסלמה. אנחנו זוכרים מתקופות קודמות שימוש יתר בכוח מצד רשויות האכיפה, יוזמות חקיקה חפוזות וקיצוניות, צמצום של חופש הביטוי ברשת וסובלנות פחותה כלפי התבטאויות החורגות מהקונצנזוס, צעדים גורפים כלפי עובדים ערבים, והתבטאויות של אישים ושל נבחרי ציבור שתרמו לעתים לליבוי האש במקום להרגעתה. בימים אלה כבר יש קריאות להתארגנויות חמושות של אזרחים, עלייה חדה בבקשות לרישיון נשק וצעדים של ראשי עיריות כלפי עובדים ערבים.


במיוחד בזמנים הקשים האלה, העבודה שלנו קריטית יותר מתמיד. כארגון זכויות אדם, חובתנו בעת כזו היא לעמוד על המשמר ביתר שאת. עלינו לשוב ולהזכיר שזכויות האדם אינן פריבילגיה השמורה למצבים של שגרה ושקט, זכויות האדם נועדו לשמור על כולנו גם בעתות חירום, כאשר הסכנה להפרתן והסכנה מהפרתן גדלות שבעתיים.


אנו באגודה פועלים בכל הכלים שברשותנו כדי להבטיח שהפחד והדאגה שאוחזים כעת בכולנו, יהודים וערבים כאחד, לא יובילו להוקעה ו"לסימון" של ציבור שלם כאויב. לא נאפשר לתחושת החירום לכרסם בזכויות האדם ובהגנות המוענקות לאזרחים ולתושבים במדינה דמוקרטית. כך עשינו במהלך האירועים בשנה שעברה ובשנים קודמות, וכך אנו עושים גם כעת:

  • פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות צעדים גזעניים ומפלים שנקטו ראשי עיריות נגד עובדים ערבים;

  • דרשנו מהשר לביטחון פנים שלא לאפשר למיליציות חמושות להסתובב בירושלים, בבאר שבע ובלוד;

  • עמדנו על כך שאין להציף את הרחובות שלנו בנשקים פרטיים.

נמשיך לפעול כדי לוודא שרשויות המדינה יקפידו על זכויות האדם, להתריע על הפרתן, לעודד שיח ציבורי אודות אופן ההתנהלות הראוי, ולהשמיע קול שונה בתוך אווירת ההסתה, הגזענות והאלימות המשתלטת על המרחב הציבורי.


אנו קוראים גם לכם.ן, חברים וחברות יקרים, להצטרף אלינו; אם נתקלתן.ם באפליה כלפי עובדים.ות ערבים, בגזענות וביוזמות שנאה – פנו אלינו ודווחו. כתמיד, אנו נדע להגיב ולהרים דגל אדום בכל מקרה של כוונה להשתמש באמצעים קיצוניים ולפגוע בזכויות ובחירויות של כולנו.


בפתחו של חודש רמדאן ורגע לפני חגי הפסח והפסחא, אני מבקשת לאחל לכל מי שחוגג.ת שנוכל לציין את החגים בשמחה, בסובלנות ובשלווה.

נועה סתת

שלכן.ם,

נועה


נועה סתת

מנכ"לית


Comments


bottom of page