top of page

ממשיכים להשמיע את קולן של זכויות האדם

חברות וחברים יקרים,


קשה למצוא את המילים הנכונות בימים אלה, כאשר מה שהתחיל כיד קשה בירושלים גרר אותנו לפסטיבל של פירומנים, לעוד מלחמה מיותרת בעזה, להרס רב ולאובדן חיים, ולשבר עמוק בתוך ישראל. שוב מתברר שהניסיון לקיים את מדיניות הכיבוש הדורסנית ובה בעת ליהנות משקט, מדמוקרטיה בפנים המדינה ומיחסים סבירים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית - נידון לכישלון.


אני מתנחמת בתמונות של בני האדם, אזרחיות ואזרחי ישראל יהודים וערבים, א.נשים מהשורה, שמצביעים ברגליים ויוצאים לעמוד ביחד ברחובות, ועושים כל מאמץ להראות שהרוב השפוי תאב חיים.


אנחנו באגודה לזכויות האזרח לא יכולים/ות לעצור את התגלגלות האירועים, אבל עושות/ים כל שביכולתנו כדי לרסן את הרשויות ולדאוג שיפעלו בסמכות ובשיקול דעת, ולהגן על זכויות האדם, גם ובמיוחד בימים אלה. הנה קצת ממה שעשינו בימים האחרונים:


חופש הביטוי והמחאה:

  • 11.5: לקראת ההפגנות הצפויות פנינו למפכ"ל המשטרה בבקשה להנחות את הכוחות בשטח לפעול על פי ההנחיות, ולהימנע מתגובה לא פרופורציונלית שתגרום להסלמה.

  • 12.5: בעקבות מקרה שבו המשטרה דרשה מתושב ירושלמי להסיר שלט שתלה בחלון ביתו, פנינו למשטרה בדרישה לאפשר את המחאה על שלל צורותיה וביטוייה.

  • 16.5: יחד עם קו לעובד פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ולנציב שירות המדינה, ודרשנו לחדד את ההנחיות ביחס להתבטאויות של עובדי מדינה, על מנת למנוע "ציד מכשפות" של עובדי מדינה ערבים.

התנהלות כוחות הביטחון ופעולה בסמכות:

  • 12.5: פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ודרשנו שינחה את השב"כ לחדול לאלתר משליחת מסרונים מאיימים לאזרחים ולתושבים ערבים.

  • 13.5: דרשנו לבטל את ההכרזה על אירוע חירום אזרחי ואת העוצר בלוד, שנעשו בחוסר סמכות, ולפעול על פי סמכויות המשטרה לטיפול בהפרות סדר.

  • 13.5: בעקבות דברי ראש הממשלה לשוטרי מג"ב בלוד לא לחשוש מוועדות חקירה, פנינו ליועץ המשפטי לממשלה ולראש הממשלה וביקשנו כי יבהירו לאלתר ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי השוטרים הפועלים בתוך היישובים השונים במדינה מחויבים לפעול לפי חוק ובגדר הסמכות שניתנה להם בלבד, וכי הם נושאים באחריות למעשיהם.

מאבק בגזענות ובהסתה:

  • קיימנו מפגשים וליווינו מורות/ים, סטודנטים/ות לחינוך וסגל חינוכי במוסדות להשכלה גבוהה, כדי לסייע להם להתמודד עם תוצאות ההקצנה, האלימות והשיח הקשה מול התלמידות/ים והסטודנטים/ות.

  • קראנו לנשות/אנשי חינוך ולאזרחיות/ים מן השורה לקחת אחריות, להיאבק בהסתה ובגזענות ולהצטרף ליוזמות התומכות בחיים משותפים.

הזכות לחיים וצרכים בסיסיים:

  • 13.5: הצטרפנו למכתב של ארגונים עמיתים בדרישה לפתוח את מעבר כרם שלום להכנסה של מוצרים חיוניים לרצועת עזה.

  • 16.5: יחד עם ארגונים עמיתים פנינו לשר הביטחון ולפיקוד העורף בדרישה להציב "כיפת ברזל" לצורך הגנה על הכפרים הלא מוכרים הבדואים בנגב, ולהציב מיגוניות או מקלטים זמניים בכל הכפרים הבדואים בנגב, מוכרים ולא מוכרים.


אנו ממשיכות/ים לעקוב אחר האירועים ולעדכן באתר האגודה על פעילותנו. נשמח לתמיכתכם כדי שנוכל להמשיך להשמיע קול למען זכויות האדם של כולם בתוך כל ההתלהמות והכאוס.

בתקווה לימים שקטים יותר,


שלכם.ן,

שרון


שרון אברהם-ויס, עו"ד

מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

bottom of page