top of page

האגודה: הנחיית השר לביטחון לאומי לפעול להסרת דגלי פלסטין אינה חוקית


דגל פלסטין בהפגנה
צילום: ACRI

בעקבות הנחייתו הגורפת של השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה, שניתנה השבוע, לפעול להסרת דגל פלסטין מהמרחב הציבורי, פנינו היום (10.1.2023) ליועצת המשפטית לממשלה. ביקשנו שתבהיר לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כי הנחייתו למפכ"ל המשטרה לפעול להסרת דגלי פלסטין כל אימת שאלה ייתלו או יונפו במרחב הציבורי אינה חוקית. עוד ביקשנו כי תבהיר למפכ"ל המשטרה ולפקודיו כי מדובר בהנחיה פסולה שאין ליישמה, וכי כל פגיעה בדגל פלסטין ובמניפיו צריכה להיעשות במשורה ולעמוד בהוראות הדין.


בפנייה טענה עו"ד טל חסין כי המדיניות שבן גביר מבקש להתוות חותרת תחת הזכויות החוקתיות לחופש הביטוי ולזהות, ועומדת בסתירה להנחיות היועצים המשפטיים לממשלה לדורותיהם ולפסיקות בג"ץ במהלך השנים. בין היתר, סעיף 82 לפקודת המשטרה מסמיך אמנם את המשטרה לאסור על הנפת דגל אם יש בו "לעורר להפרעת השלום", אבל בהתאם להלכות בדבר חופש הביטוי, היועץ משפטי לממשלה כבר קבע כי ניתן לנקוט בסנקציות מכוח סעיף זה רק כאשר "ישנו חשש ברמת הסתברות גבוהה שהנפת הדגל תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור". חשש כזה צריך להיות מבוסס ולא ספקולטיבי.


עו"ד חסין כתבה עוד כי דגל פלסטין הוא סמל לזהותם הלאומית, האישית והקולקטיבית, של רבים מאזרחי המדינה ותושביה, וגם סמל להזדהות עם המאבק בכיבוש ובעד פתרון מדיני, וסמל לדרישה לשוויון זכויות למיעוט הערבי פלסטיני בישראל, שרבים בציבור היהודי שותפים להם. היא ציינה כי בין אם השר מתכוון לעמוד על הנחייתו הפסולה ובין אם לאו, הנזק כבר נעשה והמסר הפוגעני והשגוי חילחל אל השטח, ולפיכך חשוב להבהיר את המצב החוקי.
קישורים:
Comments


bottom of page