top of page

פנינו לבג"ץ: בן-גביר מתערב בעבודת המשטרה כדי לדכא את המחאה


איתמר בן גביר
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

האגודה לזכויות האזרח, יחד עם הוועד הציבורי נגד עינויים והתנועה לטוהר המידות, הגישה היום (5.3.2023) לבג"ץ בקשה לצו ביניים שיורה לשר לביטחון לאומי להימנע מהתוויית מדיניות בכל עניין הנוגע למימוש זכות ההפגנה וחופש המחאה, ולהימנע ממתן הוראות והנחיות בעניינים אלו, עד להכרעה בעתירה שהוגשה בנדון. הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד יונתן ברמן.


הבקשה הוגשה בעקבות אירועי השבועות האחרונים, ומובאות בה שורה של דוגמאות המעידות על הנחיותיו הפוליטיות של השר לביטחון לאומי לדכא את המחאה באמצעים אלימים ובהן, בין השאר, "ציוצים" והודעות, אשר לאחריהן נקטה המשטרה באמצעים אלימים כלפי המפגינים ובהם הפעלת רימוני הלם, מכת"זיות ובואש. בבקשה נכתב כי השר לביטחון לאומי מכתיב למשטרה החלפה של שיקוליה המקצועיים בהנחיות ומדיניות הנגזרים משיקולים פוליטיים ואידאולוגיים.


הבקשה הוגשה במסגרת עתירה שהגישו הארגונים בחודש ינואר האחרון בדרישה לבטל את התיקון שביצעה הממשלה הנוכחית לפקודת המשטרה ("חוק בן גביר"), ועסק, בין השאר, בהסמכת השר לביטחון לאומי להתוות את "מדיניות המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה". בעתירה נטען כי תיקון זה פוגע באופן בלתי חוקתי בחופש המחאה ובחופש הביטוי, ומכפיף את השליטה בהיקף מימושן של חירויות אלה לגורם פוליטי.


"התסריט שמפניו הזהירו העותרים בעתירה מתממש לנגד עינינו. החלטות רגישות בדבר מימוש חופש המחאה, הזכות להפגין וחופש הביטוי אמורות להיות מנותקות מן הדרג הפוליטי כדי למנוע ניצול לרעה של האמצעים העומדים לרשות המשטרה נגד מתנגדים פוליטיים, וכדי למנוע שימוש בסמכויות המשטרה להפעיל כוח לצורך מטרות פוליטיות. אלא שכעת, לאחר תיקון 37, השר מעורב עד צוואר בהחלטות אלה", נכתב בבקשה לצו הביניים.


עו"ד יונתן ברמן: "השבועות האחרונים מלמדים שהשר אינו בוחל בהכתבת מדיניות ודרך פעולה שנועדו לדכא את חופש הביטוי ואת המחאה הרחבה נגד ניסיונות לחוקק חקיקת יסוד וחקיקה שיפגעו קשות באופייה הדמוקרטי של המדינה, חקיקה שהממשלה בה חבר השר מנסה לקדם. משטרה פוליטית, העושה שימוש בכוחה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים ומפלגתיים, היא סממן של משטרים דיקטטוריים".

Comentarios


bottom of page