top of page

הקורונה ואנחנו: זכויות חייבים/ות

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.

סימן וי

27.7.2020: בעקבות מאבק שניהלנו יחד עם תוכנית הרדיו "סדר יום עם קרן נויבך" ותוכנית הטלוויזיה "הצינור" של גיא לרר, הודיעה חברת החשמל כי לא תנתק לקוחות מאספקת החשמל בשל חוב בתקופת הקורונה, "עד לגיבוש אמות מידה שיאפשרו טיפול פרטני וממוקד באוכלוסיות מוחלשות".22.7.2020: יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, הגבנו על הצעת חוק שמבקשת להקפיא איסוף נתוני אשראי בזמן הקורונה. תמכנו בהצעה וקראנו לקדמה חרף התנגדות הבנקים, חברות האשראי ובנק ישראל. טענו שמשבר הקורונה יצר מצב שבו ישראלים רבים עשויים לאחר במועדי תשלומי הלוואות או להיכנס לחובות, או שהמחאות שנתנו לא יכובדו. ברור שאיחורים וחובות אלה לא נוצרים כתוצאה מהתחמקות מתשלום או ממוסר תשלומים גרוע, אלא כתוצאה מהמשבר הכלכלי החמור. לא הוגן ולא נכון שנתונים שליליים כאלה יאספו בתקופה כזו על כמות כה גדולה של ישראלים. וישפיעו בעתיד לרעה ושלא באופן המשקף את מצבם הכלכלי בשגרה.12.6.2020: הגשנו, יחד עם הקליניקות למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, הערות לתזכיר חוק, שמטרתו לתת מענה לחייבים בהוצאה לפועל שנפגעו כלכלית בעקבות הקורונה. בירכנו על פרסום התזכיר, אך הצבענו על שינויים ותיקונים הנדרשים כדי לסייע לחייבים. בין היתר הצענו להחיל את ההסדר על תיקים שנפתחו לפני כניסה לתוקף של החוק, כאשר מצב החייב הורע בשל משבר הקורונה; לאפשר פריסה רחבה יותר של תשלומים; להגדיל את סכום החוב שיכול להיכלל בהסדר מיוחד; ולהגן על זוכים מוחלשים (עצמאים וחברות קטנות ומשפחתיות).שהפכו בעקבות הקורונה לזוכים "חדשים" .10.5.2020: פנינו יחד עם פורום הדיור הציבורי למשרד השיכון בעניין גביית חובות מדיירי הדיור הציבורי. ראו פירוט בפוסט הזה.


סימן V

3.5.2020: בשגרה, המוסד לביטוח לאומי הוא הנושה היחיד שמותר לו לגבות חובות מאנשים המקבלים גמלאות קיום או קצבאות ילדים באמצעות קיצוץ מסכום הגמלה. ב-3.5.2020 הגשנו בקשה להצטרף לעתירה לבג"ץ, שהגישה הקליניקה לדיני הוצאה לפועל במכללה למנהל, נגד המוסד לביטוח לאומי. העתירה תוקפת את החלטתו של המוסד להמשיך לקזז חובות מגמלאות גם בתקופה הקורונה. ב-25.5.2020 נדחתה הבקשה, והעתירה נמחקה בהסכמה.

עוד לפני כן פנינו (19.3.2020) בנושא למוסד לביטוח לאומי, יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה. בעקבות פנייתנו הודיע המוסד שלא יקזז חובות חדשים מהגמלאות עד חודש יוני. ב-23.3.2020 ביקשנו להרחיב את ההנחיה גם לחובות קיימים, ולתרגם את המידע בנושא לערבית ולשפות נוספות. המוסד לביטוח לאומי סירב לבקשה בעניין חובות קיימים, ולפיכך הצטרפנו לעתירה.

סימן V

22.3.2020: בעקבות פנייתנו, יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, בנק ישראל הודיע שיסייע ללקוחות שחשבונם מוגבל ושאין ברשותם כרטיס אשראי, או שלא יכולים להגיע לסניפי הבנקים, למשוך את סכומי הקצבאות שלהם. המערכת הבנקאית מתחילה בימים אלו לשלוח כרטיסי חיוב מיידי (דביט) ללקוחות מקבלי קצבאות, שאין ברשותם כרטיס אשראי ושנוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף.


18.3.2020: פנינו למנהל בתי המשפט, למפכ"ל המשטרה וליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לא לבצע בתקופת משבר הקורונה מאסרים של של חייבים שלא עמדו בתשלום קנס שהושת עליהם בהליך פלילי (מאסר חלף קנס). טענו כי שלילת חירותו של אדם שלא שילם חוב היא בעייתית גם בימי שגרה, אבל בתקופה זו היא הופכת לבלתי מידתית: ראשית, היא מגבירה את הסיכון להדבקת אסירים בקורונה; ושנית, בתקופה זו של משבר בריאותי וכלכלי חסר תקדים נפגעת יכולתם של אזרחים לשלם את חובותיהם, ויש להימנע מהליכי גבייה ואכיפה כנגדם. מטעם המשטרה נענינו כי אין לה סמכות להימנע מביצוע צווים שהוצאו על ידי בתי משפט. לפיכך פנינו (24.3.2020) ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיורה לרשויות הרלוונטיות להשעות את הוצאתם וביצועם של צווי מאסר חלף קנס עד לסיומה של תקופת החירום.

סימן V

17.3.2020: יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, פרסמנו זכותון לחייבים בהוצאה לפועל, במרכז לגביית קנסות ובחדלות פרעון.

סימן V

15.3.2020: פנינו לשר האנרגיה וליו"ר רשות החשמל, בבקשה להורות לחברת החשמל להפסיק את ניתוקי החשמל עקב אי תשלום, וכן להורות על אספקת חשמל שוטפת לצרכנים ביתיים הנסמכים על אספקת חשמל דרך מונה תשלום מראש (מת"מ) - ללא תלות בהטענת המונה על ידם. ציינו כי בתקופה זו רוב הילדים שוהים בבית בשל השבתת מערכת החינוך, ואנשים רבים מנועים מלצאת למקומות העבודה או שעבודתם הופסקה. כתוצאה מכך עשויה להתרחש עלייה בצריכת חשמל ביתי ובמקביל לה ירידה בהכנסות, בפרט של צרכנים עניים. בנוסף, עקב צמצום השירותים שאינם דיגיטליים יתכן קושי ממשי בהטענת המת"מ בסניפי הדואר ובקבלת שירות במוקדי חברת החשמל או בסניפיה, וישנו קושי להתנייד בתחבורה ציבורית.

שמחנו לשמוע כי בדיון שהתקיים בחברת החשמל באותו בוקר, הורה יו"ר החברה על הפסקת הניתוקים לחייבים, ועל אספקה של קודי חירום ללקוחות התלויים במת"מ.
Comments


bottom of page