Photo by ACRI

מעודכן לאוקטובר 2018

גרסת pdf

 

א. בית המשפט העליון

 

1. בג"ץ 322/81 מחול נ' הממונה על מחוז ירושלים, פ"ד לז (1) 789 (1982) (אי מתן רשיון לעיתון).

 

2. בג"ץ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל, פ"ד לח (2) 393 (1984) (חופש ההפגנה).

 

3. בג"ץ 292/83 נאמני הר הבית נ' מפקד משטרת ירושלים, פ"ד לח (2) 449 (1984) (חופש ההפגנה וחופש הדת).

 

4. בג"ץ 337/84 הוקמה נ' שר הפנים, פ"ד לח (2) 826 (1984) (מימוש זכות הבחירה של אסירים).

5. בג"ץ 734/83 שיין נ' שר הבטחון, פ"ד לח (3) 393 (1984) (שרות מילואים של סרבני מצפון).

6. בג"ץ 448/85 דאהר נ' שר הפנים, פ"ד מ (2) 701 (1986) (איסור יציאה לחו"ל).

7. בג"ץ 269/86 גולדשוב נ' שר הפנים, פ"ד מ (3) 337 (1986) (גירוש העבריים מדימונה).

8. בג"ץ 14/86 לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מא (1) 421 (1987) (צנזורה על מחזות).

9. ד"נ 3/87 המועצה לביקורת סרטים ומחזות נ' לאור, פ"ד מא (2) 162 (1987) (צנזורה על מחזות).

10. בג"ץ 785/87 עפו נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, פ"ד מב (2) 4 (1988) (גירוש).

11. בג"ץ 153/87 שקדיאל נ' השר לענייני דתות, פ"ד מב (2) 221 (1988) (מינוי אישה למועצה דתית).

12. בג"ץ 270/88 L.S.M נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, פ"ד מב (3) 260 (1988) (הגבלת שירותי טלפון לחו"ל).

13. בג"ץ 650/88 התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' השר לענייני דתות, פ"ד מב (3) 377 (1988) (שוויון בין זרמים ביהדות).

14. בג"ץ 358/88 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד המרכז, פ"ד מג (2) 529 (1989) (זכות טיעון לפני הריסת בית).

15. בג"ץ 264/87, 723/88 התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש"ס נ' מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים; בן רפאל נ' שר הפנים, פ"ד מג (2) 723 (1989) (רישום גיור רפורמי שנעשה בחו"ל במרשם האוכלוסין).

16. בג"ץ 332/87 בן שלמה נ' שר הפנים, פ"ד מג (3) 353 (1989) (זכותם של העבריים מדימונה לעבוד).

17. בג"ץ 528/88 אביטן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד מג (4) 297 (1989) (אפליה בשיכון בשל לאום).

18. בג"ץ 670/89 עודא נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מג (4) 515 (1989) (חובת הודעה על מעצר לקרוב משפחה).

19. בג"ץ 425/89 צופאן נ' הפרקליט הצבאי הראשי , פ"ד מג (4) 718 (1989) ("בג"צ יהודה מאיר").

20. בג"ץ 465/89 רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים, פ"ד מד (2) 673 (1990) (התניית תעודת כשרות באי קיום ריקודי בטן).

21. בג"ץ 1113/90 שוא נ' מפקד כוחות צה"ל בחבל עזה, פ"ד מד (4) 590 (1990) (עוצר מדי לילה בחבל עזה).

22. בג"ץ 4112/90 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד הדרום, פ"ד מד (4) 626 (1990) (זכות טיעון לפני הריסת בית מטעמי בטחון).

23. בג"ץ 104/87 נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מד (4) 749 (1990) (אפליית נשים בגיל פרישה).

24. בג"ץ 103/92, 120 בולוס נ' הוועדה המייעצת למפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית; סמהדנא נ' הוועדה המייעצת למפקד כוחות צה"ל באזור חבל עזה, פ"ד מו (1) 466 (1992) (פומביות הדיון בוועדה המייעצת לעניין גירוש).

25. בג"ץ 262/92 סמהדנא נ' הוועדה המייעצת למפקד כוחות צה"ל באזור חבל עזה, פ"ד מו (1) 626 (1992) (אי הזמנת עדים לדיוני הוועדה המייעצת לעניין גירוש).

26. ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום, פ"ד מו (2) 464 (1992) (רישום שם לועזי ותאריך בספרות על גבי מצבה).

27. בג"ץ 869/92, 931 זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-13; האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מנכ"ל רשות השידור, פ"ד מו (2) 692 (1992) (הגבלות על שידורי רדיו וטלויזיה בתקופת בחירות).

28. בג"ץ 3933/92 ברכאת נ' אלוף פיקוד המרכז, פ"ד מו (5) 1 (1992) (אי התרת קיום הלויה של עציר פלסטיני בשעות היום).

29. בג"ץ 3473/92 המועצה הלאומית לשלום הילד נ' שר העבודה והרווחה, פ"ד מז (1) 148 (1993) (מעון נעול לנוער ערבי).

30. בג"ץ 5973/92 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבטחון, פ"ד מז (1) 267 (1993) (זכות טיעון לפני גירוש).

31. בג"ץ 693/91 אפרת נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מז (1) 749 (1993) (זכות הידועה בציבור להוסיף לשמה את שם משפחתו של הידוע בציבור).

32. בג"ץ 3412/91 סופיאן עבדאללה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור חבל עזה, פ"ד מז (2) 843 (1993) (זכות עצור להיפגש עם עורך דין).

33. בג"ץ 4950/90 פרנס נ' שר הבטחון, פ"ד מז (3) 36 (1993) (חיפושים בשדה התעופה).

34. ע"פ 621/88 פיילר נ' מ"י, פ"ד מז (3) 112 (1993) (איסור מגע עם נציגי ארגון טרור).

35. בג"ץ 5073/91, 5609, 5799 תאטראות ישראל בע"מ נ' עיריית נתניה; קורן נ' עיריית נתניה; פייט נ' מועצת עיריית נתניה, פ"ד מז (3) 192 (1993) (סגירת בתי קולנוע בשבת).

36. בג"ץ 699/89 הופמן נ' מועצת עיריית ירושלים, פ"ד מח (1) 678 (1994) (מינוי חבר לא אורתודוקסי למועצה דתית).

37. ע"א 4531/91 נאסר נ' רשמת העמותות, פ"ד מח (3) 294 (1994) (פסילת שם של עמותה).

38. בג"ץ 4298/93 ג'בארין נ' שר החינוך, פ"ד מח (5) 199 (1994) (זכות תלמידה מוסלמית לחבוש כיסוי ראש בבית ספר נוצרי).

39. בג"ץ 6026/94 נזאל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מח (5) 338 (1994) (הריסת בתים).

40. בג"ץ 4702/94 אל טאיי נ' שר הפנים, פ"ד מט (3) 843 (1995) (הזכות למקלט מדיני והזכות להיות משוחרר עד לגירוש).

41. בג"ץ 4541/94 מילר נ' שר הבטחון, פ"ד מט (4) 94 (1995) (קבלת נשים לקורס טיס).

42. בג"ץ 1031/93 פסרו-גולדשטיין נ' שר הפנים, פ"ד מט (4) 661 (1995) (רישום גיור רפורמי שנעשה בארץ במרשם האוכלוסין).

43. בג"ץ 4733/94, 6028, 7105/95 נאות נ' מועצת עיריית חיפה; שביט נ' המועצה המקומית קרית טבעון; סיעת מרצ במועצת עיריית ירושלים נ' מועצת עיריית ירושלים, פ"ד מט (5) 111 (1996) (מינוי חבר לא אורתודוקסי למועצה דתית).

44. בג"ץ 789/95 פלוני נ' ועדת האיבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969, פ"ד מט (5) 234 (1995) (בקשת אפוטרופוס לקבל פרוטוקול ועדה שדנה בחסוי).

45. בג"ץ 6086/94 נזרי נ' הממונה על מרשם האוכלוסין, פ"ד מט (5) 693 (1996) (זכות הידועה בציבור להוסיף לשמה את שם משפחתו של הידוע בציבור למרות התנגדות אשתו).

46. עע"א 4463/94 גולן נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד נ (4) 136 (1996) (זכותו של אסיר לכתוב טור בעיתון).

47. בג"ץ 4330/93 גאנם, עו"ד נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד נ (4) 221 (1996) (זכותו של לקוח לעבור מעו"ד אחד לשני).

48. ע"פ 4147/95 ג'בארין נ' מ"י, פ"ד נ (4) 38 (1996) (הרשעת עיתונאי שפרסם מאמר על האינתיפאדה בעבירה של פרסום דברי שבח לאלימות).

49. בג"ץ 273/97 האגודה לשמירת זכויות הפרט נ' שר החינוך, התרבות והספורט, פ"ד נא (5) 822 (1997) (סירוב שר החינוך לאפשר שידור תוכנית טלוויזיה על נוער הומוסקסואלי).

50. עמ"מ 10/94 פלונים נ' שר הבטחון, פ"ד נג (1) 97 (1997) (החזקת אזרחים לבנונים במעצר מינהלי כבני ערובה לשחרור שבויים).

51. בג"ץ 6652/96 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים, פ"ד נב (3) 117 (1998) (עתירה לביטול פקודת העיתונות כסותרת את חוק יסוד: חופש העיסוק).

52. בג"ץ 2320/98 אל-עמלה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד נב (3) 346 (1998) (הארכת מעצר מינהלי לאחר קיצור בידי שופט).

53. בג"ץ 6396/96 זקין נ' ראש עיריית באר-שבע, פ"ד נג (3) 289 (1999) (תליית שלט פוליטי על מרפסת פרטית אינה טעונה רשיון; אפליה באכיפת החוק).

54. בג"ץ 5100/94, 4054/95, 6536/95, 5188/96, 7563/97, 7628/97, 1043/99 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל; האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש ממשלת ישראל, פד נג (4) 817 (1999) (עינויים בחקירות שב"כ).

55. בג"ץ 6055/95, 7083/95 צמח נ' שר הבטחון; רס"ן אורנשטיין-זהבי נ' הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד נג (5) 241 (1999) (ביטול סעיף בחוק השיפוט הצבאי, שאיפשר מעצר חייל לארבעה ימים ללא דיון בפני שופט).

56. בג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נד (1) 258 (2000) (אפליה נגד ערבים בקניית קרקע ביישוב קציר).

57. בג"ץ 1779/99 ברנר-קדיש נ' שר הפנים, פ"ד נד (2) 368 (2000) (רישום בת זוג כאם מאמצת של הילד של בת זוגה).

58. דנ"פ 8613/96 ג'בארין נ' מ"י, פ"ד נד (5) 193 (2000) (זיכוי עיתונאי שפרסם מאמר על האינתיפאדה מעבירה של פרסום דברי שבח לאלימות).

59. בג"ץ 293/00 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, פ"ד נה (3) 318 (2001) (בטלות צווים של בתי הדין הרבניים, שאסרו על אם להפגיש את ילדיה עם בת זוגה).

60. בג"ץ 6924/98 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד נה (5) 15 (2001) (ייצוג הולם לערבים במועצת מקרקעי ישראל).

61. בג"ץ 2271/98 עאבד (חתחות) נ' שר הפנים, פ"ד נה (5) 778 (2001) (השבת אזרחות לנשים ערביות שעברו להתגורר בשטחים).

62. ע"א 5964/92, 6051/92 בני עודה נ' מ"י, פ"ד נו (4) 1 (2002) (חסינות המדינה מפני תביעות נזיקין מהאינתיפאדה).

63. בג"ץ 3022/02 קאנון נ' אלוף יצחק איתן, פ"ד נו (3) 9 (2002) (הפגזת אוכלוסיה אזרחית במחנה הפליטים ג'נין).

64. בג"ץ 2901/02 המוקד להגנת הפרט נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, פ"ד נו (3) 19 (2002) (מניעת פגישה גורפת בין עצירים פלשתינים לעו"ד למשך 18 ימים).

65. בג"ץ 2101/99 שבלי נ' שר הבינוי והשיכון (פס"ד מיום 21.4.02) (אפליית ערבים בסיוע בשכר דירה).

66. בג"ץ 4112/99 עדאלה נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד נו (5) 393 (2002) (שילוט בערבית בערים מעורבות).

67. בג"ץ 2208/02 סלאמה נ' שר הפנים, פ"ד נו (5) 950 (2002) (סמכות בג"צ לדון באשרות שהייה לבן זוג של ישראלי במסגרת נוהל התאזרחות).

68. בג"ץ 7015/02, 7019/02 עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית; עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון, פ"ד נו (6) 352 (2002) (גירוש קרובי משפחה לעזה).

69. בג"ץ 3278/02 המוקד להגנת הפרט נ' מפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית, פ"ד נז (1) 385 (2002) (תנאי המעצר במחנה עופר).

70. בג"ץ 651/03 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה, פ"ד נז (2) 62 (2003) (פסילת דגל פלסטין מתשדירי תעמולת הבחירות).

71. בג"ץ 3239/02 מרעב נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד נז (2) 349 (2003) (צו המעצרים בשטחים).

72. בג"ץ 7139/02 עבאס-בצה נ' שר הפנים, פ"ד נז (3) 481 (2004) (נוהל התאזרחות בן זוג של אזרח).

73. בג"ץ 6778/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים, פ"ד נח (2) 358 (2004) (אפליה בקבלה לעבודה בשל גיל).

74. בג"ץ 1437/02 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים, פ"ד נח (2) 746 (2004) (ביטול תקנה המאפשרת למנוע פגישה בין אסיר לבין עו"ד).

75. בג"ץ 8070/98 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים, פ"ד נח (4) 842 (2004) (איסור העברת מידע ממינהל האוכלוסין לרשות השידור, מס הכנסה, הביטוח הלאומי והבנקים).

76. בג"ץ 6317/03 הקשת הדמוקרטית המזרחית נ' שר התעשייה המסחר והתעסוקה, פ"ד נח (5) 108 (2004) (הוראות המעבר לעסקאות בקרקע חקלאית).

77. בג"ץ 4764/04 רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה, פ"ד נח (5) 385 (2004) (פינוי פצועים ואספקת מים ומזון במהלך מבצע צבאי ברפיח).

78. בג"ץ 5211/04 ואנונו נ' אלוף פיקוד העורף, פ"ד נח (6) 644 (2004) (הגבלות על מרדכי ואנונו וחוקתיות תקנות ההגנה).

79. בג"ץ 3106/04 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת, פ"ד נט (5) 567 (2005) (הליכי חקיקת חוק ההסדרים).

80. עע"מ 3307/04 קול אחר בגליל נ' המועצה האזורית משגב (פס"ד מיום 4.4.05) (קיום כנסים במתקנים הציבוריים של רשות מקומית).

81. בג"ץ 7007/03 קואסמי נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון (פס"ד מיום 19.4.05) (חוקיות סגירתן של חנויות השוכנות מתחת ל"בית הדסה" בחברון).

82. בג"ץ 8630/04 ואנונו נ' מנהל בית הסוהר "שקמה" (פס"ד מיום 25.7.05) (מכתבי ואנונו, סמכות שב"ס לחילוט חפצים אסורים).

83. בג"ץ 7957/04 מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל, פ"ד ס(2) 477 (2005) (פסילת תוואי גדר ההפרדה במובלעת אלפי מנשה).

84. בג"צ 3799/02 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' אלוף פיקוד מרכז בצה"ל, פ"ד ס(3) 67 (2005) (חוקיות נוהל שכן).

85. בר"מ 173/03 מ"י – משרד הפנים נ' סלאמה (פס"ד מיום 9.5.05) (שחרור שוהים שלא כדין ממשמורת בחלוף 60 ימים).

86. בג"ץ 366/03, 888/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר; רובינובה נ' שר האוצר, פ"ד ס(3) 464 (2005) (קיצוץ בהבטחת הכנסה – הזכות לקיום בכבוד).

87. עע"מ 4614/05 מ"י נ' אורן (פס"ד מיום 16.3.06) (אי חוקיות הדרישה מידוע בציבור של ישראלי ששוהה שלא כדין שיצא מהארץ כתנאי לבחינת בקשה להסדרת מעמדו).

88. בג"ץ 4542/02 עמותת "קו לעובד" נ' ממשלת ישראל (פס"ד מיום 30.3.06) (ביטול הסדר הכבילה של עובדים זרים).

89. בג"ץ 7052/03 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הפנים (פס"ד מיום 14.5.06) (חוקתיות חוק האזרחות והכניסה לישראל).

90. בג"ץ 1129/06 פלוני נ' בית הדין השרעי לערעורים (פס"ד מיום 5.6.06) (משמורת קטינים בביה"ד השרעי).

91. בג"ץ 9593/04 מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון (פס"ד מיום 26.6.06) (סגירת שטחים חקלאיים בפני פלסטינים ואכיפת החוק בשטחים).

92. בג"ץ 3045/05 בן-ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין (פס"ד מיום 21.11.06) (רישום נישואין של בני זוג בני אותו המין שנערכו בחו"ל).

93. בג"ץ 8276/05 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הבטחון (פס"ד מיום 12.12.06) (ביטול חוק חסינות המדינה מתביעות אינתיפאדה).

94. בג"ץ 5488/04 מועצה מקומית אלראם נ' ממשלת ישראל (פס"ד מיום 13.12.06) (תוואי גדר ההפרדה בא-ראם).

95. בג"ץ 1748/06 ראש עיריית דאהריה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (פס"ד מיום 14.12.06) פירוק מעקה הבטון בדרום הר חברון).

96. בג"ץ 8988/06 משי זהב נ' מפקד מחוז ירושלים (פס"ד מיום 27.12.06) (2006) (דחיית העתירות נגד מצעד הגאווה 2006).

97. בג"ץ 4022/02 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים (פס"ד מיום 11.1.07) (חוקיות החלטת הממשלה בעניין הקפאת הטיפול בבקשות התאזרחות של בני זוג פלסטינים).

98. בג"ץ 4634/04 רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים (פס"ד מיום 12.2.07) (מיטה לכל אסיר).

99. בג"ץ 5277/07 מרזל נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים (פס"ד מיום 20.6.07) (דחיית העתירות נגד מצעד הגאווה 2007).

100. בג"ץ 2577/07 ח'וואג'ה נ' ראש הממשלה (פס"ד מיום 19.7.07) (תוואי הגדר בנעלין).

101. בג"ץ 5539/05 עטאללה נ' שר הביטחון (פס"ד מיום 3.1.08) (איסור על פלסטינים לנהוג בישראל).

102. בג"ץ 7195/08 אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי הראשי (פס"ד מיום 1.7.09) (הוראה לפצ"ר לשנות את כתב האישום נגד מג"ד וחייל שהיו מעורבים בירי בפלסטיני כפות בכפר ניעלין).

103. עע"ם 1038/08 מדינת ישראל נ' געאביץ (פס"ד מיום 11.8.09) (חובת שימוע במקרה של מניעה ביטחונית בהליך של איחוד משפחות).

104. עע"ם 5634/09 חוסיין נ' עיריית ירושלים (פס"ד מיום 25.8.09) (בי"ס יסודי בירושלים המזרחית שממוקם ליד מפעל מזהם).

105. בג"ץ 11344/03 סלים נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון (פס"ד מיום 9.9.09) (שינוי תוואי הגדר באזור ג'יוס-פלאמיה).

106. בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (פס"ד מיום 8.10.09) (זכות העיון בתיקי בימ"ש).

107. בג"ץ 3969/06 ראש מועצת הכפר דיר סאמט נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (פס"ד מיום 22.10.09) (ביטול איסור על תנועת פלסטינים בכביש צומת בית עווא).

108. רע"פ 2885/08 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו נ' דכה (פס"ד מיום 22.11.09) (אי עיכוב הריסת בית בשל העדר תכנון של השכונה).

109. בג"ץ 2150/07 ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון (פס"ד מיום 29.12.09) (איסור על תנועת פלסטינים בכביש 443).

110. בג"ץ 2467/05 גורנברג נ' הממונה על ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון (פס"ד מיום 13.1.10) (חשיפת חומרי ארכיון צה"ל).

111. עע"ם 1789/10 סבא נ' מינהל מקרקעי ישראל (פס"ד מיום 7.11.10) (איסור אפליה בשיווק דירות ע"י זוכה במכרז של קרקע ציבורית).

112. בג"ץ 6824/07 מנאע נ' רשות המיסים (פס"ד מיום 20.12.10) (אי חוקיות מחסומי גבייה).

113. בג"ץ 5373/08 אבו לבדה נ' עיריית ירושלים (6.2.11) (חובת משרד החינוך לממן שכ"ל בבתי"ס פרטיים בירושלים המזרחית).

114. בג"ץ 9961/03 המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר נ' ממשלת ישראל (פס"ד מיום 5.4.11) (חוקיות משטר ההיתרים במרחב התפר של גדר ההפרדה).

115. בג"ץ 11437/05 קו לעובד נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 13.4.11) (ביטול נוהל "עובדת זרה בהריון").

116. בג"ץ 3459/10 אלעתאימן נ' ממשלת ישראל (פס"ד מיום 14.6.11) (ביקורת שיפוטית על הליך תכנון שפוגע בזכויות אדם והחשיבות של הליך הסתייגויות בתוכנית מתאר ארצית מפורטת).

117. בג"ץ 2651/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים (פס"ד מיום 15.6.11) (אי חוקיות אגרה עבור דרכון במקום אחד שאבד או נגנב).

118. עע"ם 8274/09 עירית ירושלים נ' סיאם (פס"ד מיום 15.6.11) (אי חוקיות עבודות תשתית בשכונת סילוואן).

119. בג"ץ 10533/04 ויס נ' שר הפנים (פס"ד מיום 28.6.11) (אי חוקיות נוהל קביעת אבהות לילד שנולד להורה זר).

120. בג"ץ 9594/03 בצלם נ' הפרקליט הצבאי הראשי (פס"ד מיום 21.8.11) (מדיניות חקירת מקרי מות של פלסטינים שנהרגו מידי חיילי צה"ל).

121. בג"ץ 4007/11 ליאנגי נ' הכנסת (פס"ד מיום 6.10.11) (חוקתיות החרגת תלונות של עובדות הסיעוד מסמכויות הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד התמ"ת).

122. בג"ץ3429/11 בוגרי התיכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נ' שר האוצר (פס"ד מיום 5.1.12) (חוקתיות חוק הנכבה).

123. בג"ץ 3091/99 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת (פס"ד מיום 8.5.12) (עתירה לביטול ההכרזה על מצב חירום).

124. בג"ץ 8300/02 נסר נ' ממשלת ישראל (פס"ד מיום 22.5.12) (אי חוקתיות הנחות במס הכנסה לפי יישובים).

125. בג"ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל (פס"ד מיום 28.5.12) (חוקתיות חוק נתוני תקשורת).

126. בג"ץ 6825/07 אבו רמילה נ' שר הפנים (פס"ד מיום 28.5.12) (אי חוקיות נוהל שינוי רישום המען של תושבי קבע).

127. בג"ץ 4714/12 אבו חמיד נ' שר הפנים (פס"ד מיום 2.8.12) (מימוש הזכות לבחור בבחירות המקומיות של תושבים המתגוררים במתחמים בלתי מוסדרים בנגב).

128. בג"ץ 1265/11 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה (פס"ד מיום 6.8.12) (מדיניות חקירת תלונות נחקרים נגד חוקרי שב"כ).

129. עע"ם 2219/10‏ יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים (פס"ד מיום 26.5.13) (מדיניות האכיפה של צווי הריסת בתים בכפרים הבדווים במועצה האזורית אבו בסמה).

130. בג"ץ 7146/12 אדם נ' הכנסת (פס"ד מיום 16.9.13) (אי חוקתיות התיקון לחוק מניעת הסתננות).

131. עע"ם 105/13 עיריית תל-אביב נ' האגודה לזכויות האזרח בישראל (פס"ד מיום 12.3.14) (נוהל פינוי חסרי בית מהמרחב הציבורי).

132. בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת (פס"ד מיום 19.9.14) (חוקתיות תיקון החוק בעניין ועדות קבלה).

133. בג"ץ 7385/13 איתן – מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל (פס"ד מיום 22.9.14) (אי חוקתיות התיקון לחוק מניעת הסתננות II).

134. בג"ץ 6706/14 ח"כ זועבי נ' ועדת האתיקה של הכנסת (פס"ד מיום 10.2.15) (סנקציות של ועדת האתיקה של הכנסת בשל התבטאויות פוליטיות).

135. בג"ץ 3166/14 גוטמן נ' היועץ המשפטי לממשלה (פס"ד מיום 12.3.15) (חוקתיות התיקון להעלאת אחוז החסימה).

136. בג"ץ 4797/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות שדות התעופה (פס"ד מיום 10.3.15) (פרופיילינג נגד אזרחים ערבים בבידוק הביטחוני בשדות התעופה).

137. דנג"ץ 204/13 צלאח נ' שירות בתי הסוהר (פס"ד מיום 14.4.15) (מניעת לימודים באוניברסיטה הפתוחה מאסירים ביטחוניים).

138. בג"ץ 5239/11 אבנרי נ' כנסת ישראל (פס"ד מיום 15.4.15) (חוקתיות חוק החרם).

139. בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת (פס"ד מיום 11.8.15) (אי חוקתיות התיקון לחוק מניעת הסתננות III).

140. עע"ם 4349/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה (פס"ד מיום 3.11.15) (לחשוף את מספר ההיתרים להאזנות סתר ביטחוניות).

141. בג"ץ 2649/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הבריאות (פס"ד מיום 4.11.15) (הסדר ביטוח בריאות לבני משפחה פלסטינים שמנועים מקבלת תושבות בשל חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)).

142. בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט (פס"ד מיום 12.11.15) (פרסום פסקי דין באינטרנט).

143. רע"א 2063/16 הרב יהודה גליק נ' מדינת ישראל – משטרת ישראל (פס"ד מיום 19.1.17) (הזכות לתבוע פיצויים בשל עוולה שלטונית בלי לעתור לבג"ץ).

144. בג"ץ 5277/13 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות הביטחון הכללי (פס"ד מיום 7.2.17) (זימון פעילים פוליטיים ל"שיחות אזהרה" בשב"כ).

145. בג"ץ 5019/14 אבו עפאש נ' מפקד פיקוד העורף (פס"ד מיום 26.3.17) (העדר מיגון בכפרי הבדווים בנגב).

146. בג"ץ 8318/10 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד הממשלה (פס"ד מיום 24.8.17) (העדר ייצוג לנשים ולערבים במועצת מקרקעי ישראל).

147. בג"ץ 4057/10 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון (פס"ד מיום 18.4.17) (קיצור תקופות המעצר שחלות על פלסטינים בגדה).

148. בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים (פס"ד מיום 13.6.17) (הצפיפות בבתי הסוהר).

149. בג"ץ 4386/16 מדיו נ' נציבות בתי הסוהר (פס"ד מיום 13.6.17) (התנאים במתקן חולות: מספר האנשים בחדר; הכנסת ציוד למתקן; פעילויות חינוך ופנאי; התנאים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה במתקן).

150. בג"ץ 4389/16 טספאיסיוס נ' נציבת בתי הסוהר (פס"ד מיום 25.6.17) (שימוש במחשבים במתקן חולות).

151. עע"ם 8101/15 צגטה נ' שר הפנים (פס"ד מיום 28.8.17) (מעצר מבקשי מקלט לצורך גירושם לרואנדה).

152. בג"ץ 1169/17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (פס"ד מיום 13.9.17) (פסילת תשדיר של האגודה על ידי הרשות השנייה).

153. בג"ץ 7803/06 אבו ערפה נ' שר הפנים (פס"ד מיום 13.9.17) (שלילת תושבותם של תושבי ירושלים המזרחית שנבחרו לפרלמנט הפלסטיני מטעם חמאס).

154. רע"פ 5991/13 סגל נ' מדינת ישראל (פס"ד מיום 2.11.17) (העמדה לדין בעבירה של העלבת עובד ציבור עקב פרסום מאמר ביקורת).

155. בג"ץ 4581/15 איסמעיל נ' נציב בתי הסוהר (פס"ד מיום 19.11.17) (מניעת הכנסת מזון למתקן "חולות").

156. עע"ם 5037/08 חליל נ' שר הפנים (פס"ד מיום 19.12.17) (מדיניות השבת המעמד לתושבי ירושלים המזרחית שתושבותם הופקעה).

157. בג"ץ 3003/18 יש דין נ' ראש המטה הכללי של צה"ל (פס"ד מיום 24.5.17) (הוראות הפתיחה באש לעבר מפגינים בגבול עזה).

158. בג"ץ 10214/16 ח"כ ד"ר ג'בארין נ' הכנסת (פס"ד מיום 27.5.18) (חוקתיות "חוק ההדחה").

ב. בית משפט מחוזי

 

1. ע"ש (ת"א) 512/88 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"מ תשמ"ט (1) 126 (1988) (הליכי הדיון בוועדה הפסיכיאטרית).

2. ב"ש (ת"א) 2899/87 אבו יונס נ' מ"י, פ"מ תשמ"ט (1) 175 (1987) (זכות ערר על מעצר ל-48 שעות).

3. ה"פ (י-ם) 2116/89 קסטנבאום נ' חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים", פ"מ תשנ"א (1) 122 (1990) (רישום שם לועזי ותאריך בספרות על גבי מצבה).

4. ת' אימוץ (ב"ש) 33/88 היועמ"ש נ' פלוני ופלונית, פ"מ תשנ"א (3) 353 (1989) (אימוץ ילדים).

5. ע"ש (ת"א) 1025/92 פלונית נ' היועמ"ש, פ"מ תשנ"ג (1) 410 (1992) (חובת בדיקה פסיכיאטרית לפני אישפוז כפוי).

6. ע"ש (י-ם) 81/92 פלונית נ' היועמ"ש, פ"מ תשנ"ג (3) 221 (1993) (מידת ההוכחה באישפוז כפוי).

7. ע"ש (ת"א) 1762/94 פלונית נ' היועמ"ש, פ"מ תשנ"ו (1) 163 (1994) (שיקולי הוועדה הפסיכיאטרית והליכי הדיון באישפוז כפוי).

8. ע"ש (חי') 327/95 ג'רפי נ' שירות בתי הסוהר, פ"מ תשנ"ו (1) 502 (1995) (שלילת הטבות מאסיר בשל סירוב להסתפר).

9. בש"פ (י-ם) 84/96 ספירו נ' מ"י, פ"מ תשנ"ו (2) 240 (1996) (איסור על משלוח מכתבים לשופטים כתנאי לשחרור בערובה).

10. עת"מ (ת"א) 2790/04 רוזנברג נ' שר הפנים (פס"ד מיום 29.12.04) (אי חוקיות הדרישה מידוע בציבור של ישראלי ששוהה שלא כדין שיצא מהארץ כתנאי לבחינת בקשה להסדרת מעמדו).

11. עת"מ (י-ם) 241/06 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד החינוך, התרבות והספורט (פס"ד מיום 26.4.06) (אפליית מזרחיות בקבלה לסמינרים חרדים בירושלים).

12. עמ"נ (חי') 379/06 פלוני נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 24.1.07) (שחרור ממשמורת של קטין זר בלתי מלווה, וזכותם של קטינים בלתי מלווים לייצוג משפטי בפני ביה"ד לביקורת משמורת).

13. עת"מ (ת"א) 2887/05 אלקסייב נ' שר הפנים (פס"ד מיום 29.1.07) (נוהל טיפול במחוסרי אזרחות, שאי אפשר לגרשם מישראל).

14. עת"מ (י-ם) 139/07 כהן נ' שר הפנים (פס"ד מיום 25.7.07) (מעמד בישראל לידועה בציבור של ישראלי גם אם הוא נשוי).

15. ת"א (ת"א) 1558/06 המכללה האקדמית תל אביב-יפו נ' מקיטון (פס"ד מיום30.8.07) (הזכות להפגין מול בתים פרטיים).

16. עת"ם (י-ם) 530/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 5.12.07) (חובת משרד הפנים לפרסם את נהליו).

17. עת"ם (ת"א) 1464/07 פרח השקד בע"מ נ' עיריית בת-ים (פס"ד מיום 14.4.08) (ביטול זכייה במכרז של שירותי ניקיון בשל הצעה שלא מאפשרת לשמור על זכויות העובדים).

18. עת"ם (ת"א) 1317/08 שב"י – שחרור בעלי חיים ישראל נ' עיריית ראשון לציון (פס"ד מיום 16.3.11) (בטלות איסור גורף על הצבת דוכני הסברה).

19. עת"ם (ת"א) 2571/05 א"א (קטין) נ' עיריית רמלה (פס"ד מיום 26.5.08) (זכותם של תלמידים שמתגוררים בשכונה לא מוסדרת להסעה למוסדות חינוך).

20. עת"ם (ב"ש) 241-09 זנון נ' משרד החינוך – מחוז דרום (פס"ד מיום 16.5.10) (הקמת גן ילדים בכפר בלתי מוכר).

21. ע"א (ת"א) 2319/08 פלוני נ' פלונית (פס"ד מיום 1.6.11) (איסור פרסום באינטרנט של שמה של תובעת בנזיקין).

22. עת"ם (חיפה) 25573-03-12 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מינהל מקרקעי ישראל (פס"ד מיום 23.4.12) (חובת המינהל לפקח על יזמים שזכו במכרז שלא יפלו בשיווק דירות).

23. עת"ם (מרכז לוד) 158/12 אברהים אבו סעלוק נ' ועדת המשנה להתנגדויות – מחוז מרכז (פס"ד מיום 4.6.2013) (הרחבת העילות להגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה).

24. עת"ם (י-ם) 1036-12-11 שריג נ' משרד הבינוי והשיכון (פס"ד מיום 18.6.13) (הפליה במתן סיוע בשכר דירה לזכאים המתגוררים בישובים קטנים).

25. עת"ם (י-ם) 10591-09-13 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה (פס"ד מיום 14.5.14) (לחשוף את מספר ההיתרים להאזנות סתר ביטחוניות).

26. עת"ם (י-ם) 44796-05-12 במקום – מתכננים למען זכויות תכנוןנ'הוועדה לדיור לאומי במחוז ירושלים (פס"ד מיום 24.11.14) (החובה להפעיל סמכות לייעד קרקע לדיור בהישג יד בתכנית לדיור לאומי).

27. עת"ם (ת"א) 43253-01-16 מועצת ההורים של בית-הספר לטבע, סביבה וחברה בתל-אביב-יפו נ' משרד החינוך (פס"ד מיום 19.3.17) (מיונים אסורים של תלמידים בכניסה לבית הספר לטבע).

28. עת"ם (י-ם) 5950-12-15 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' רשות מקרקעי ישראל (פס"ד מיום 19.4.17) (איסור לשווק קרקע לציבור דתי לאומי בלבד).

29. ה"פ (מרכז) 18716-08-14 מנסור נ' המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל (פס"ד מיום 19.9.17) (הפליה במכירת מנויים לערבים בקאנטרי בכוכב יאיר).

30. עת"ם (חי') שר הפנים נ' זיוד (פס"ד מיום 6.8.17) (ביטול אזרחות בשל הפרת אמונים).

31. עת"ם (מרכז) 8015-04-17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' עיריית פתח-תקוה (פס"ד מיום 7.8.17) (ניתוק דירות של מבקשי מקלט מחשמל וממים).

32. ע"פ (י-ם) 11606-01-18 מ' נ' מדינת ישראל (פס"ד מיום 16.10.18) (ערעור נגד הרשעה בשל קיבוץ נדבות בכותל).

ג. בית משפט השלום

 

1. ת"פ (רמ') 76/87 מדינת ישראל נ' דורי, פ"מ תשמ"ט (1) 289 (1988) (איסור מגע עם נציגי ארגון טרור).

2. ת"פ (נת') 1310/95 מ"י נ' רובינשטיין (החלטה מיום 23.10.96) (בטלות חוק עזר שאוסר מכירת חזיר בנתניה).

3. ת"פ (ב"ש) 228/09 מדינת ישראל נ' צורף (פס"ד מיום 3.10.10) (זיכוי מפגין מעבירה של התקהלות בלתי חוקית).

4. ת"פ (ב"ש) 228/09 מדינת ישראל נ' צורף (החלטה מיום 31.10.10) (פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין בעקבות זיכוי מפגין מעבירה של התקהלות בלתי חוקית).

5. ת"פ (י-ם) 28268-03-16 מדינת ישראל נ' א.ב.מ. (פס"ד מיום 9.11.17) (הליך פלילי בעניין קיבוץ נדבות בכותל המערבי).

ד. בית הדין הארצי לעבודה

 

1. דב"ע מו/73-3 נבו – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, פד"ע יח 197 (1986) (אפלית נשים בגיל פרישה).

2. עע (ארצי) 90/08 איסקוב – מדינת ישראל – הממונה על חוק עבודת נשים (פס"ד מיום 8.2.11) (פרטיות תיבת המייל של עובדת).

3. עס"ק (ארצי) 7541-04-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' עיריית קלנסווה (פס"ד מיום 15.3.17) (רישום נוכחות בעבודה באמצעות שעון נוכחות ביומטרי).

4. עב"ל 18945-02-14 יאיר נ' המוסד לביטוח לאומי (פס"ד מיום 20.11.15) (זכאות להבטחת הכנסה של מי שמקבל סיוע כספי ממשפחתו לצורך שכירת דירה).

5. עב"ל 17457-08-14 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי (פס"ד מיום 17.5.18) (זכאות להבטחת הכנסה של מי שמקבל סיוע כספי ממשפחתו).

ה. בית הדין האזורי לעבודה

 

1. תב"ע (אזורי ת"א) מט/1182-12 פלונסקר – "שטיח אדום"-שירותי אירוח בע"מ, פד"ע כ"א מו (1989) (אפליה בקבלה לעבודה בשל הורות).

2. עב (אזורי נצ') 1693/98 רוזנבאום – מדינת ישראל-משרד החינוך, התרבות והספורט (פס"ד מיום 20.1.99) (פיטורי גננת בגן ממלכתי דתי בשל בני משפחה חילוניים).

3. עב (אזורי ב"ש) 1576/99 סימי נידם – ראלי חשמל ואלקטרוניקה, פד"ע לט, א (2003) (שכר שווה לנשים).

התדיינויות האגודה – פסקי דין עקרוניים

לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו