top of page

הקורונה ואנחנו: הזכות לקיום בכבוד

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.23.7.2020: יחד עם הקליניקה לקידום זכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, הערנו על תזכיר חוק בעניין "מענק לכל אזרח" בתקופת הקורונה. בין הערותינו: יש להגדיל את המענק להורה עצמאי, ולהשוות את הסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי לסיוע למשפחות שבראשן שני הורים; יש להכליל את מקבלי גמלת שארים ברשימת האוכלוסיות הזכאיות לתוספת למענק; אין לאפשר למוסד לביטוח לאומי לקזז חובות מן המענק; יש לגבש מדיניות מיסוי הכנסות גבוהות כדרך להבטיח צדק חלוקתי במשאבי המדינה, בפרט בתקופת משבר.15.7.2020: הגשנו לראש הממשלה ולשר האוצר את הערותינו לתזכיר חוק בעניין התוכנית לסיוע כלכלי בתקופת הקורונה. ביקשנו: א. להגדיל את הסיוע למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי; ב. להגדיל את מעגל הזכאים לקצבאות ולתמיכה אחרת מכוח חוק הביטוח הלאומי; ג. להעניק לכלל הציבור שנפגע מן המשבר הטבות כגון דחיית חובות ותשלומים, איסור על ניתוק מחשמל בשל חוב, הגדלת היקף הצריכה של מים בתעריף מופחת ועוד.7.7.2020: פנינו למשרד התחבורה בעקבות הפסקת פעילות התחבורה הציבורית בשעה 22:00 והגבלת מספר הנוסעים באוטובוסים. הסברנו שההחלטה פוגעת בנוסעים, ובפרט בעובדים/ות, בעובדי/ות משמרות ובאוכלוסיות עניות ומוחלשות התלויות בשירותי התחבורה הציבורית. ביקשנו לבטל את ההחלטה לעצור את הפעילות לאחר 22:00, ולתגבר את תדירותם של האוטובוסים, בעיקר בשעות העומס ובקווים הבין-עירוניים.הצטרפנו לפניות ארגונים (7.5.2020, 25.5.2020) בעניין הצורך בסיוע ממשלתי לארגוני החברה האזרחית בשל הקורונה.


פנינו (3.4.2020, 6.4.2020) למפקחת על הבנקים בבנק ישראל, בדרישה להורות לבנקים לפתוח את סניפי הבנק שיש בהם קופה, לצורך משיכת קצבת הבטחת הכנסה וסיוע בשכר דירה למי שאין לו חלופה למשיכת הכספים למעט במזומן. לאחר שלא נתקבל מענה הגשנו בקשה מכוח פקודת בזיון בית המשפט ביחס לפסיקתו בהליך קודם, אך הבקשה נדחתה.


2.4.2020: פנינו לשר האוצר ולשר הבריאות בדרישה שיטילו פיקוח על מוצרים להתמגנות מפני קורונה, כמו מסיכות פנים ואלכוהול לחיטוי. ציינו כי בשל הדרישה למוצרים אלה מחיריהם נסקו מאז תחילת המשבר, תוך ניצול מצבם של הצרכנים. טענו כי מדובר במוצרים הנדרשים היום לכלל האוכלוסיה ובפרט לאוכלוסיות בסיכון, שהן בחלקן הגדול אוכלוסיות מוחלשות, ולמי שממשיכים לעבוד מחוץ לביתם (עובדי ניקיון ונותני שירותים, מטפלים בקשישים ועוד).

סימן V

27.3.2020: משיכה במזומן של קצבאות קיום: עתרנו לבג"ץ (26.3.2020) בעתירה דחופה נגד המפקחת על הבנקים ובנק ישראל. דרשנו לחייבם להורות לכלל הבנקים לפתוח ביום ראשון ה-29.3.2020, מועד קבלת קצבאות הקיום, סניפים שבהם יש שירותי קופה למשיכת מזומנים, על מנת לתת שירות ללקוחותיהם מקבלי הקצבאות, שאין להם דרך למשוך את הגמלה למעט בקופה במזומן. כמו כן דרשנו לבצע פעולות שיאפשר ללקוחות מקבלי גמלאות הביטוח הלאומי שיש עיקול על חשבונם למשוך מזומן המוגן מעיקול. יום לאחר הגשת העתירה קיבלה המדינה את דרישתנו המרכזית, וסניפי הבנק שיש בהם קופות נפתחו בכל הארץ למשך יומיים.

סימן V

24.3.2020: פנינו יחד עם הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות ההליך האזרחי באוניברסיטת חיפה הבוקר למנהל מינהל הדואר ולשר התקשורת, בדרישה להתאים את שירותי בנק הדואר ללקוחות, ובפרט למקבלי גמלאות. בעקבות הבטחת מינהל הדואר להנגיש את השירותים למקבלי קצבאות פנינו בשנית ב-26.3.2020, וביקשנו שימצאו מענה דחוף עבור מקבלי גמלאות שאינם יכולים להגיע לסניפים, כגון מי שנמצאים בקבוצת סיכון. נמסר לנו שאפשר למשוך את הקצבה באמצעות ייפוי כוח נוטריוני, ושבעתיד יונפקו לזכאים כרטיסי בנקט שבאמצעותם אפשר יהיה למשוך קצבאות.


23.3.2020: פנינו לראש הממשלה ולשר האוצר בבקשה לגבש בדחיפות חבילת סיוע חירום למי שמצאו את עצמם במצוקה כלכלית חריפה בעקבות משבר הקורונה. התייחסנו למשל לאנשים שמתפרנסים בדחק בעבודות מזדמנות וזמניות, ואינם זכאים לדמי אבטלה, אנשים המקבלים קצבאות קיום, אנשים המתקיימים מנדבות או מהסתייעות בקהילה, דרי רחוב, זרים השוהים פה ומתפרנסים בדחק, נשים בזנות ועובדי חברות כוח אדם. ביקשנו להקים קו חירום ולהקצות תקציב חירום לאספקת מזון, תרופות וכסף לקיום בכבוד לכל מי שזקוק, עד התייצבות המצב; ולהורות על דחייה אוטומטית של כל תשלום שוטף או חוב למדינה או לרשויות המקומיות.


22.3.2020: פנינו, יחד עם 18 ארגונים עמיתים, לעיריית תל אביב-יפו, בבקשה להבטיח רשת ביטחון לאוכלוסיות מוחלשות בעיר, שנותרו ללא פרנסה וללא רשת ביטחון סוציאלית בתקופת משבר הקורונה: זקנות וזקנים, אמהות יחידניות, חברי/ות הקשת הטרנסית, מתמודדות/י נפש ותושבות/ים בודדות/ים ללא עורף כלכלי וחברתי. בין היתר ביקשנו לספק להן מזון וקורת גג למי שנזקק להם, להעניק פטור ממיסים עירוניים ולהקים קרן סיוע לרכישת תרופות, ציוד וטיפול רפואי, תשלום חשבונות ושירותים חיוניים אחרים.


19.3.2020: הצטרפנו לפנייה של שורת ארגונים לממשלה, בדרישה לקדם תוכנית כלכלית חברתית בשיתוף ארגוני החברה האזרחית. המכתב התייחס במיוחד לזכויותיהן של אוכלוסיות פגיעות כמו זקנים, אנשים עם מוגבלויות אמהות חד הוריות ולקוחות של המחלקות לשירותים חברתיים.


15.3.2020: הצטרפנו לפנייה של קו לעובד, יחד עם ארגונים עמיתים, בבקשה משר הפנים, שר האוצר ושר העבודה לאפשר למבקשי מקלט לקבל את כספם-שלהם שנצבר בקרן הפקדון ל"מסתננים", נוכח המשבר המתחולל במשק. בין העובדים שמוצאים לחופשה ללא תשלום או מפוטרים בימים אלה נמצאים גם מבקשי מקלט, ובניגוד לעובדים ישראלים הם לא זכאים לדמי אבטלה, לפיצויי פיטורין (שמופקדים בקרן הפיקדון עד ליציאת העובד מהארץ) או לביטוח בריאות ממלכתי. טענו כי בנסיבות אלו יש לאפשר למבקשי מקלט שפוטרו או הוצאו לחופשה לקבל לכל הפחות את כספם-שלהם שמופקד בקרן הפיקדון - שחלק ממנו הוא ממילא שכר עבודתם, וחלק אחר ממנו הוא ממילא פיצויי הפיטורין שמעסיקיהם הפקידו לקרן. בהמשך הצטרפנו לפנייה נוספת בעניין הגנה על זכויות מבקשי המקלט בתקופה זו, והערנו על תזכיר חוק שפורסם בעניין.

ב-23.4.2020 ניתן פסק דין בעתירה החוקתית נגד חוק הפיקדון שהגשנו יחד עם ארגונים עמיתים עוד בשנת 2017. בג"ץ קיבל את העתירה חלקית, והורה על השבת 20 האחוזים משכרם של העובדים שנלקח מהם. אנו עוקבים אחר הליך השבת הכספים ואחר הצרכים הנוספים של קהילת מבקשי המקלט בתקופה זו.Comments


bottom of page