זכויות האדם בימי קורונה: זכויות אדם לכולן/ם


© Golden Shark - Dreamstime.com

פעילות האגודה לזכויות האזרח בהקשר של נגיף הקורונה מתמקדת בשני היבטים:

  • הבטחת זכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות בתקופת המשבר - פירוט על הפעילות בהמשך דף זה.

  • שמירה על הדמוקרטיה ושלטון החוק – פירוט כאן.

בדף זה:

1. הזכות לקיום בכבוד

2. זכויות חייבים

3. הנגשת מידע וזכויות לציבור הערבי

4. הזכות לדיור

5. הזכות לחינוך

6. זכויות זקנים ואנשים עם מוגבלויות

7. זכויות אסירים

8. זכויות הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים ובירושלים המזרחית

1. הזכות לקיום בכבוד


1.4.2020: זכאות לדמי לידה: הצטרפנו לפנייה של שדולת הנשים וארגונים נוספים למנכ׳ל המוסד לביטוח לאומי, בדרישה להבהיר מיידית שזכותן לדמי לידה לא תיפגע עקב הוצאתן לחל"ת בשל משבר הקורונה. הפנייה נשלחה בעקבות דברים שאמר היועץ המשפטי של המוסד, והמטילים ספק בזכאותן של עובדות לקבל את דמי הלידה אם שהו בחל"ת ויצאו ישירות ממנו לחופשת לידה. בפנייה נכתב כי דברים אלה מנוגדים לחוק ולתכליתו, ואף למידע המצוי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, וכי אם ייושמו, יפגעו פגיעה אנושה באלפי נשים.


26.3.2020: משיכה במזומן של קצבאות קיום: עתרנו לבג"ץ בעתירה דחופה נגד המפקחת על הבנקים ובנק ישראל. דרשנו לחייבם להורות לכלל הבנקים לפתוח ביום ראשון ה-29.3.2020, מועד קבלת קצבאות הקיום, סניפים שבהם יש שירותי קופה למשיכת מזומנים, על מנת לתת שירות ללקוחותיהם מקבלי הקצבאות, שאין להם דרך למשוך את הגמלה למעט בקופה במזומן. כמו כן דרשנו לבצע פעולות שיאפשר ללקוחות מקבלי גמלאות הביטוח הלאומי שיש עיקול על חשבונם למשוך מזומן המוגן מעיקול. יום לאחר הגשת העתירה קיבלה המדינה את דרישתנו המרכזית – לפתוח את סניפי הבנקים הרלוונטיים למקבלי גמלאות. טרם נתקבלה תגובתה. לגבי הסעד השני.

24.3.2020: דמי אבטלה לעובדים המצויים בהליכי הסדרת מעמד בישראל: פנינו לשר העבודה והרווחה ולשר הפנים בעניין הצורך בהסדר חירום לתשלום דמי אבטלה לעובדים המצויים בהליכי הסדרת מעמד בישראל, שאינם זכאים לדמי אבטלה. המדובר במי שמרכז חייהם בישראל, וקיבלו את מעמדם מטעמים של זכויות אדם, כמו הזכות לחיי משפחה (בני זוג והורים לילדים), או מטעמים הומניטריים (נשים מוכות, בני זוג שהתאלמנו, קורבנות סחר ועוד). הם שוהים ועובדים בישראל כדין תקופות ממושכות, ומפרישים תשלומים לביטוח לאומי משכרם. גם בשגרה הם מתפרנסים בדוחק, בדרך כלל בעבודות כפיים ובשכר נמוך, והם אף אינם זכאים לביטוח בריאות ממלכתי, לשירותים סוציאליים, לסיוע בדיור, לסיוע משפטי ועוד. במשבר הקשה הפוקד אותנו הם חשופים במיוחד להידרדרות כלכלית, עד קושי הישרדותי.

23.3.2020: חבילת סיוע חירום למי שנקלע למצוקה חריפה: פנינו לראש הממשלה ולשר האוצר בבקשה לגבש דחיפות חבילת סיוע חירום למי שמצאו את עצמם במצוקה כלכלית חריפה בעקבות משבר הקורונה. התייחסנו למשל לאנשים שמתפרנסים בדחק בעבודות מזדמנות וזמניות, ואינם זכאים לדמי אבטלה, אנשים המקבלים קצבאות קיום, אנשים המתקיימים מנדבות או מהסתייעות בקהילה, דרי רחוב, זרים השוהים פה ומתפרנסים בדחק, נשים בזנות ועובדי חברות כוח אדם. ביקשנו להקים קו חירום ולהקצות תקציב חירום לאספקת מזון, תרופות וכסף לקיום בכבוד לכל מי שזקוק, עד התייצבות המצב; ולהורות על דחייה אוטומטית של כל תשלום שוטף או חוב למדינה או לרשויות המקומיות.

23.3.3030: דמי אבטלה לעובדים מוחלשים: פנינו למשרד הרווחה, לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי, בעניין הקריטריונים המקלים שנקבעו לגבי זכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה, לשכירים שהוצאו לחל''ת ולעצמאים מתחומים שהושבתו בעקבות המשבר. טענו שחלק מהקריטריונים מונעים מתן דמי אבטלה לכמה מהעובדים המוחלשים והפגיעים ביותר במשק, ובהם עובדי חברות כוח אדם המועסקים כעובדים זמניים, שלא הוצאו לחל''ת, ומנהלות משפחתונים מפוקחים, הנחשבות לעצמאיות אך לא נכללו בהסדר.

22.3.2020: רשת ביטחון לאוכלוסיות מוחלשות בתל אביב-יפו: פנינו, יחד עם 18 ארגונים עמיתים, לעיריית תל אביב-יפו, בבקשה להבטיח רשת ביטחון לאוכלוסיות מוחלשות בעיר, שנותרו ללא פרנסה וללא רשת ביטחון סוציאלית בתקופת משבר הקורונה: זקנות וזקנים, אמהות יחידניות, חברי/ות הקשת הטרנסית, מתמודדות/י נפש ותושבות/ים בודדות/ים ללא עורף כלכלי וחברתי. בין היתר ביקשנו לספק להן מזון וקורת גג למי שנזקק להם, להעניק פטור ממסים עירוניים ולהקים קרן סיוע לרכישת תרופות, ציוד וטיפול רפואי, תשלום חשבונות ושירותים חיוניים אחרים.

15.3.2020: שחרור כספים מקרן הפקדון של מבקשי מקלט: הצטרפנו לפנייה של קו לעובד, יחד עם ארגונים עמיתים, בבקשה משר הפנים, שר האוצר ושר העבודה לאפשר למבקשי מקלט לקבל את כספם-שלהם שנצבר בקרן הפקדון ל"מסתננים", נוכח המשבר המתחולל במשק. בין העובדים שמוצאים לחופשה ללא תשלום או מפוטרים בימים אלה נמצאים גם מבקשי מקלט, ובניגוד לעובדים ישראלים הם לא זכאים לדמי אבטלה, לפיצויי פיטורין (שמופקדים בקרן הפיקדון עד ליציאת העובד מהארץ) או לביטוח בריאות ממלכתי. בנסיבות אלו יש לאפשר למבקשי מקלט שפוטרו או הוצאו לחופשה, לקבל לכל הפחות את כספם-שלהם שמופקד בקרן הפיקדון - שחלק ממנו הוא ממילא שכר עבודתם, וחלק אחר ממנו הוא ממילא פיצויי הפיטורין שמעסיקיהם הפקידו לקרן.


2. זכויות חייבים

22.3.2020: משיכת קצבאות: בעקבות פנייתנו, יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, בנק ישראל הודיע שיסייע ללקוחות שחשבונם מוגבל ושאין ברשותם כרטיס אשראי, או שלא יכולים להגיע לסניפי הבנקים, למשוך את סכומי הקצבאות שלהם. המערכת הבנקאית מתחילה בימים אלו לשלוח כרטיסי חיוב מיידי (דביט) ללקוחות מקבלי קצבאות, שאין ברשותם כרטיס אשראי ושנוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף.

22.3.2020: גביית חובות למוסד לביטוח לאומי: בשגרה, המוסד לביטוח לאומי הוא הנושה היחיד שמותר לו לגבות חובות מאנשים המקבלים גמלאות קיום או קצבאות ילדים באמצעות קיצוץ מסכום הגמלה. בעקבות פנייתנו (19.3.2020), יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, הודיע המוסד לביטוח לאומי שלא יקזז חובות חדשים מהגמלאות עד חודש יוני. פנינו (23.3.2020) למוסד בבקשה להרחיב את ההנחיה גם לחובות קיימים, שכן צמצום של סכום הגמלאות בעת הזאת משמעו פגיעה קשה ביותר בזכותם של מקבלי הגמלאות לקיום בכבוד, ופוגע בהם אנושות.


18.3.2020: מאסר חלף קנס: פנינו למנהל בתי המשפט, למפכ"ל המשטרה וליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לא לבצע בתקופת משבר הקורונה מאסרים של של חייבים שלא עמדו בתשלום קנס שהושת עליהם בהליך פלילי (מאסר חלף קנס). טענו כי שלילת חירותו של אדם שלא שילם חוב היא בעייתית גם בימי שגרה, אבל בתקופה זו היא הופכת לבלתי מידתית: ראשית, היא מגבירה את הסיכון להדבקת אסירים בקורונה; ושנית, בתקופה זו של משבר בריאותי וכלכלי חסר תקדים נפגעת יכולתם של אזרחים לשלם את חובותיהם, ויש להימנע מהליכי גבייה ואכיפה כנגדם. מטעם המשטרה נענינו כי אין לה סמכות להימנע מביצוע צווים שהוצאו על ידי בתי משפט. לפיכך פנינו (24.3.2020) ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיורה לרשויות הרלוונטיות להשעות את הוצאתם וביצועם של צווי מאסר חלף קנס עד לסיומה של תקופת החירום.

17.3.2020: מידע על זכויות: יחד עם הקליניקה למימוש זכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, פרסמנו זכותון לחייבים בהוצאה לפועל, במרכז לגביית קנסות ובחדלות פרעון.


15.3.2020: ניתוקי חשמל לחייבים: פנינו לשר האנרגיה וליו"ר רשות החשמל, בבקשה להורות לחברת החשמל להפסיק את ניתוקי החשמל עקב אי תשלום, וכן להורות על אספקת חשמל שוטפת לצרכנים ביתיים הנסמכים על אספקת חשמל דרך מונה תשלום מראש (מת"מ) - ללא תלות בהטענת המונה על ידם. ציינו כי בתקופה זו רוב הילדים שוהים בבית בשל השבתת מערכת החינוך, ואנשים רבים מנועים מלצאת למקומות העבודה או שעבודתם הופסקה. כתוצאה מכך עשויה להתרחש עלייה בצריכת חשמל ביתי ובמקביל לה ירידה בהכנסות, בפרט של צרכנים עניים. בנוסף, עקב צמצום השירותים שאינם דיגיטליים יתכן קושי ממשי בהטענת המת"מ בסניפי הדואר ובקבלת שירות במוקדי חברת החשמל או בסניפיה, וישנו קושי להתנייד בתחבורה ציבורית.

שמחנו לשמוע כי בדיון שהתקיים בחברת החשמל באותו בוקר, הורה יו"ר החברה על הפסקת הניתוקים לחייבים, ועל אספקה של קודי חירום ללקוחות התלויים במת"מ.


3. הנגשת מידע ושירותים לציבור הערבי


31.3.2020: פנינו למשרד הבריאות בדרישה לפרסם את מסלולי חולי הקורונה הערבים באתר משרד הבריאות בערבית ובעברית, ולפרסמם גם במפת החשיפה המקוונת של משרד הבריאות. בשל המחסור במידע על מסלולים של חולי קורונה מכפרים וערים ערביות, תושבים קבים שהיו חשופים אליהם אינם מודעים לכך שהם צריכים להיות בבידוד, ואינם זכאים להיבדק בבדיקת קורונה. טענו כי אי פרסום המסלולים בזכות הציבור לדעת ובזכויותיו לבריאות ולחיים. כמו כן, התנהלות זו מסכנת את החברה הישראלית בכללותה, ואת החברה הערבית בפרט.


29.3.2020: בדיקות קורונה בחברה הערבית: פנינו למשרד הבריאות בעקבות פרסומים אודות היעדר כמעט מוחלט של בדיקות לגילוי נגיף הקורונה בחברה הערבית. עד כה דווחו רק 38 מקרי הידבקות של אזרחים ערבים, בעוד מספר המקרים המאובחנים עומד על 3,865 איש ואישה. דרשנו בין היתר להקצות את המשאבים המתאימים לגילוי מקרי הידבקות בחברה הערבית, בשים לב לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות שגם בימים שגרתיים סובלות מהפליה קשה בשירותי הבריאות, ובהן תושבי הכפרים הבלתי מוכרים ותושבי ירושלים המזרחית.


25.3.2020: פתיחת מוקדי "היבדק וסע" ביישובים הערביים: פנינו אל מנכ"ל משרד הבריאות בדרישה לפתוח מתחמי "דרייב אין" לבדיקת קורונה (מוקדי "היבדק וסע") גם בערים ערביות, נוסף על המוקדים בבאר שבע, תל אביב, ירושלים וחיפה. טענו כי מצב שירותי הבריאות בפריפריה הצפונית והדרומית גרוע בהרבה מהמרכז, במיוחד בערים הערביות, וכי בהחלטה על פריסה של מוקדים לבדיקת נגיף הקורונה חייבים לקחת בחשבון את הפערים הכלכליים, החברתיים והגיאורפיים.

18.3.2020: מהדורת החדשות המרכזית: פנינו לתאגיד השידור הציבורי בדרישה להנגיש את מהדורת החדשות המרכזית לדוברי ערבית בזמן אמת - – בין אם באמצעות כתוביות לערבית או באמצעות התאמת מהדורת החדשות בערבית למקבילתה בעברית, בהיקף ובתכנים. עוד ביקשנו להנגיש לערבית את הודעות ראש המשלה ובכירי משרד הבריאות לערבית, אמהרית ורוסית כמתחייב מהוראות חוק השידור הציבורי.

נפלנו על אזניים קשובות. כבר למחרת הורחבה מאוד מהדורת החדשות בערבית של התאגיד. כתבים יצאו לשטח ופרשנים התייצבו באולפן, ודברי ראש הממשלה ושר הבריאות שודרו בשידור ישיר עם תרגום שוטף וכתוביות בערבית. הרייטינג, כך דווח לנו, זינק בהתאם. נמשיך לעקוב.


17.3.2020: טפסי אבטלה: פנינו לשירות התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי, יחד עם ארגון מען, בדרישה לתרגם לערבית טפסים מקוונים שאנשים נדרשים למלא כדי לקבל דמי אבטלה, ולאפשר לפונים למלא טפסים אלה בערבית. העדר טפסים מקוונים לדמי אבטלה ורישום ראשוני בשירות התעסוקה בשפה הערבית פוגע בזכות לקיום בכבוד של עשרות אם לא מאות עובדים, אזרחים ותושבים ערבים, ובאופן מיוחד תושבי ירושלים המזרחית, אשר נכפתה עליהם חופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות הקורונה.

4. הזכות לדיור

24.3.2020: הריסות בתים: בעקבות פניותינו (16.3.2020, 23.3.2020) למשנה ליועץ המשפטי לממשלה הודיע משרד המשפטים כי הוחלט להתאים את מדיניות האכיפה של דיני התכנון והבנייה למצב החירום. טענו כי מדיניות הריסות הבתים קשה מנשוא גם בימים כתיקונם, כל שכן כאשר אנשים רבים איבדו את ביטחונם הכלכלי ומרותקים לבתיהם. משרד המשפטים יודיע כי בעת הזאת מתן צווי הריסה מנהליים יצומצם, כך שיינתנו צווים רק ביחס לבניה בלתי חוקית חדשה; לא ימומשו צווי הריסה של מבנים המשמשים למגורים; ומתן התראות יצומצם אף הוא למינימום האפשרי.

23.3.2020: זכויות דיירים בדיור הציבורי: בעקבות פנייתנו (15.3.2020) למשרד השיכון בעניין זכויות זכאים ודיירים בדיור הציבורי, קיבלנו מענה ולפיו חלק מדרישותינו התקבלו. משרד השיכון הבטיח כי יחדש באופן אוטומטי את הזכאות לדיור ציבורי ולסיוע בשכר דירה עבור קשישים; כי ייתן לזכאים לסיוע ולדיור ציבורי הקלות משמעותיות בחידוש הזכאות, וירכך את דרישות הבירוקרטיה; כי לא יבוצעו פינויים בתקופה זו; כי ימשיכו להינתן שירותים כמו שירותי תחזוקה; וכי ועדות החריגים ימשיכו לפעול כרגיל. בהמשך הודיע המשרד כי הוציא הנחיה כללית לחברות המשכנות להפסיק לחלוטין גבייה של חובות מדיירים. אנו ממשיכים לעקוב אחר יישומן של ההנחיות בפועל, כדי לוודא שהתנהלות המשרד מול הזכאים והדיירים תהיה סבירה ותתחשב במצב.


5. הזכות לחינוך


30.3.2020: ילדים עם צרכים מיוחדים: פנינו לאגפי החינוך והרווחה בלוד, עם העתק לשרי החינוך והרווחה, בעקבות פנייה שקיבלנו ממשפחה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. דרשנו להציע מענה חירום באמצעות השירותים הפסיכולוגיים ומחלקות החינוך והרווחה, כדי להדריך ולסייע להורים המעוניינים בכך בהתמודדות עם מצב שבו לילדים חסרה מסגרת טיפולית וחינוכית.


29.3.2020: הנגשת הלימודים המקוונים: פנינו למשרד החינוך, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה, בדרישה להנגיש את מתכונת הלימודים המקוונים לכלל התלמידים בישראל. ציינו כי תוכנית הלימודים ברשת מותירה מחוץ לה רבבות תלמידים שאינם יכולים להשתתף בה בשל מצוקה כלכלית והיעדר מחשבים וטאבלטים בבתים, ולעתים בשל כך שהיישוב כולו אינו מחובר לחשמל, וממילא לא לאינטרנט. עוד תבענו להנגיש לערבית את כלל תכני השיעורים המקוונים, ולדאוג לכך ששיעורים מקוונים שעולים בערוצי טלוויזיה פרטיים ישודרו גם בערוץ הטלוויזיה הציבורי, בעברית ובערבית.

6. זכויות זקנים ואנשים עם מוגבלויות5.4.2020: פנינו (2.4.2020) למשרדי הרווחה והבריאות ולמוסד לביטוח לאומי בעקבות תלונות שקיבלנו, ועל פיהן בחלק ממתחמי הדיור המוגן ניתנה הנחייה למנוע את כניסתם של מטפלים סיעודיים, מחשש להדבקות או הדבקה בקורונה. כתבנו כי אם אין מנוס מלמנוע כניסת מטפלים חיצוניים, יש לתגבר את מערך כוח האדם הקבוע במוסדות הדיור המוגן עצמם לתקופת המשבר, ובכל מקרה לא לאפשר מצב שבו הקשישים מופקרים ללא טיפול מינימלי. מהמענה שקיבלנו ממשרד הרווחה עולה כי ניתנו הנחיות שונות שמטרתן לצמצם את סכנת ההדבקה, אך לא נאסר על המשך פעילותם של עובדי הסיעוד במתחמי הדיור המוגן. המקרה הספציפי שלגביו פנינו נמצא בבדיקה, ואנו ממשיכים לעקוב.


31.3.2020: סגירת מחלקת אשפוז פסיכיאטרי: פנינו בדחיפות למשרד הבריאות, בבקשה למנוע את סגירתה הצפויה של מחלקת האשפוז הפתוח לנשים בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, עד שיימצא פתרון הולם ובטוח לכל אחת מהנשים המאושפזות בה. המחלקה מעניקה טיפול אינטנסיווי, מקיף וממושך לנשים בפוסט טראומה קשה, בעיקר בעקבות פגיעה מינית. בעקבות הנחיית משרד הבריאות לצמצום מצבת העובדים והחולים בבתי החולים, החל שחרור הדרגתי של מאושפזות, עד לסגירה צפויה של המחלקה לחלוטין. כתבנו כי ההחלטה לסגור את המחלקה, הבהילות שבה התקבלה ולוח הזמנים הקצר שניתן לביצועה לוקים בחוסר סבירות קיצוני, דנים את המטופלות לרגרסיה קשה במצבן הנפשי ואף חושפים אותן לסכנת חיים ממשית.


23.3.2020: טיפול באנשים עם מוגבלויות: הצטרפנו למכתב ארגונים למשרד הרווחה, שיזם ארגון בזכות, בנושא היערכות משרד הרווחה לטיפול באנשים עם מוגבלויות בזמן משבר הקורונה. דרשנו שהמשרד יפעל לשמירה לא רק על בריאותם של אנשים עם מוגבלויות אלא גם על זכויותיהם, איכות חייהם ושגרת יומם, תוך התחשבות בנסיבות הקיימות. בין היתר ביקשנו ליצור חלופות לשירותי הקהילה שנסגרו ולהקים מענה טלפוני לבירור תלונות ולסיוע פרטני.


16.3.2020: דיירים/ות בבתי אבות: הנחיות משרד הרווחה לתקופת הקורונה צמצמו מאוד את כניסתם של מבקרים למתחמים של בתי אבות, אך לא הורו על סגר או בידוד של הזקנים המתגוררים במוסדות. למרות זאת, מפניות שקיבלנו עולה שיש מוסדות המחייבים את הדיירים למשטר של סגר מוחלט, ואוסרים עליהם לצאת משטח מתחם בית האבות לכל צורך שהוא. פנינו למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה. וביקשנו שיבהירו למוסדות המיועדים לזקנים כי אין להטיל הגבלות בכפייה על דיירים ומאושפזים, החורגות מההנחיות הרשמיות שפרסמו משרדי הממשלה הרלוונטיים.

7. זכויות אסירים

27.3.2020: צמצום אוכלוסיית הכלואים: הצטרפנו לפנייה של רופאים לזכויות אדם וארגונים עמיתים בדרישה לצמצם את אוכלוסיית הכלואים למינימום האפשרי, על מנת להפחית את סכנת ההידבקות ולהבטיח את בריאות הכלואים. ואכן, ב-20.3.2020 הודיע שירות בתי הסוהר על כוונה להוציא לחופשה כ-500 אסירים, וב-27.3.2020 נחקקו תקנות שעת חירום המתירות לשב"ס להוציא אסירים הקרובים לסיום מועד ריצוי מאסרם לחופשה של 30 יום.


25.3.2020: דמי אבטלה לאסירים משוחררים: פנינו למוסד לביטוח לאומי בעניינם של אסירים משוחררים שאיבדו את עבודתם בתקופה זו, ואינם זכאים לדמי אבטלה משלא השלימו את תקופת האכשרה הנדרשת. בפניה טענו כי מרבית האסירים משתייכים לאוכלוסיה במעמד חברתי-כלכלי נמוך ורבים מהם יוצאים מהכלא כשהם חסרי כל. מי מהם שהצליחו למצוא עבודה לאחר שחרורם מוצאים עצמם כעת עם פיטוריהם או הוצאתם לחל"ת בפני משבר כלכלי וקיומי קשה ביותר, שמעלה מאוד את הסיכון להתדרדרותם בחזרה לעולם הפשע. לנוכח זאת דרשנו להגמיש את הקריטריונים לזכאות לדמי אבטלה ביחס לאסירים משוחררים.


18.3.2020: איסור על כניסת מבקרים: פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בעניין תקנות שעת חירום שאוסרות על כניסת בני משפחה ועורכי דין לבתי הסוהר. טענו שההחלטה על צמצום המגע בין אסירים לבין אנשים מחוץ לכלא היא ראויה, אלא שהתקנות מייצרות הפליה בלתי חוקית בין אסירים פליליים לביטחוניים, ופוגעות באופן בלתי מידתי בזכותם של הכלואים הביטחוניים לממש את זכות ההיוועצות שלהם ולשמר קשר מינימלי עם בני משפחותיהם.

8. זכויות הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים וירושלים המזרחית


30.3.2020: עובדים פלסטינים השוהים בישראל: פנינו (23.3.2020) יחד עם קו לעובד ורופאים לזכויות אדם אל שר העבודה והרווחה, שר הביטחון, שר הבריאות, שרת השיכון והבינוי ומתאם הפעולות בשטחים, בדרישה להבטחת תנאי לינה הולמים וביטוח רפואי לעובדים הפלסטינים השוהים בישראל. כניסתם של העובדים לישראל הותנתה בשהייה ממושכת של מספר שבועות בתוך ישראל, ורבים מהם נדרשו ללון בתנאים מחפירים, המפרים באופן בוטה את הזכויות הבסיסיות לבריאות, לשלמות הגוף ולכבוד. בעקבות הפנייה פורסם תזכיר חוק, שמחייב מעסיקים של עובדים פלסטינים בתקופה הקרובה לספק להם ביטוח רפואי.


29.3.2020: הריסות בתים: פנינו שלוש פעמים (18.3.2020, 25.3.2020, 29.3.2020) למפקד פיקוד מרכז בבקשה להקפיא את הריסות הבתים בגדה בתקופת הקורונה. ציינו כי בתקופה זו, שבה התושבים הפלסטינים בגדה נדרשים להישאר בבתיהם, למעט יציאה לצורך הצטיידות במזון ותרופות, הבהילות לבצע אכיפת בנייה מסכנת את האוכלוסיה ואינה ראויה, ויש להפסיקה לאלתר.


25.3.2020: קטינים בעיסאוויה: פנינו ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שיבחן בדחיפות את התנהלות המשטרה בשכונת עיסאוויה שבירושלים המזרחית, ובפרט כלפי קטינים תושבי השכונה, בעידן הקורונה. גם בתקופה זו ממשיכים שוטרים להיכנס לשכונה בקבוצות גדולות יום אחר יום, כשהם יוצרים חיכוך יזום ומכוון עם תושבים ומבצעים חסימות ועיכוב שרירותי של תושבים, תוך סיכון חיי התושבים וחייהם שלהם עצמם. לפחות שישה קטינים תושבי עיסאוויה נעצרו או עוכבו בימים האחרונים, תוך זלזול בהוראות הבטיחות וסיכונם בהידבקות בנגיף.

23.3.2020: שירותי מד"א בשכונות שמעבר לחומה בירושלים המזרחית: פנינו, יחד עם המוקד להגנת הפרט ועם רופאים לזכויות אדם, למנכל משרד הבריאות ולמנכ"ל מגן דוד אדום, בדרישה שיורו לצוותי מד"א להיכנס לשכונות ירושלים המזרחית אשר מעבר לחומת ההפרדה כדי לבצע בדיקות קורונה. בשגרה, אמבולנסים של מד"א לא נכנסים לשכונות אלה, ופוגשים את הנזקקים להם במחסום מחנה הפליטים שועפאט ובמעבר עטרות (קלנדיה). כתבנו שפרקטיקה זו, שפסולה גם בימים כתיקונם, לוקה בחוסר סבירות קיצוני בעידן הקורונה, ושמשרד הבריאות ומד"א מחויבים מכוח חוק לדאוג לפינוי חולים ולהסעתם למוסדות רפואיים.


19.3.2020: היתרי שהייה בישראל: פנינו (18.3.2020) אל מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, וביקשנו להאריך את היתרי השהייה בישראל של פלסטינים ופלסטיניות שהם בני זוג של אזרחים ותושבים ישראלים, ושל ילדיהם הקטינים שנולדו בשטחים, ולפטור אותם מדרישות ההתייצבות בלשכות הרשות ובמת"קים לצורך חידוש ההיתר והנפקתו. בעקבות פנייתנו הודיעה רשות האוכלוסין על חידוש היתר השהייה לכל מי שההיתר שלו מסתיים החל מיום 12.3.2020 עד חודש יוני 2020.


לא מצאתם מה שחיפשתם? נסו בארכיון

  • האגודה בפייסבוק
  • האגודה בטוויטר
  • האגודה באינסטגרם
  • האגודה ביוטיוב

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מרכז ארצי

רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417
טלפון: 03-5608185 | פקס: 03-5608165

ירושלים

יד חרוצים 15 תלפיות

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 53262, ירושלים 9153102

טלפון: 02-6521218 | פקס: 02-6521219

נצרת

רח' 3030/5, ת"ד 51070, נצרת 1616701
טלפון: 04-8526333/4/5 | 
פקס: 04-8526331

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו